PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA – ETAP I”

Dnia 14 czerwca 2019 r. MPWiK S.A. podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – Etap I” w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie w ramach ww. umowy, która otrzymała numer POIS.02.01.00-00-0012/18-00, będzie pochodzić ze środków Funduszu Spójności.

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz zwiększenie efektywności zarządzania coraz bardziej ograniczonymi zasobami wodnymi poprzez zagospodarowanie wód opadowych. Przedsięwzięcie, ograniczając negatywne skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, deszcze nawalne, burze, zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczy ryzyko strat materialnych wynikających z wylań, podtopień czy powodzi. Ponadto stworzy sprzyjające warunki do poprawy funkcjonowania miejskiego ekosystemu oraz zmniejszy efekty miejskiej wyspy ciepła.

Projekt będzie realizowany przez MPWiK S.A. wspólnie z Gminą Wrocław.

Planowane efekty rzeczowe:

W wyniku realizacji projektu ilość retencjonowanej wody zwiększy się rocznie o 50 077 m3.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 31 207 101,98 PLN brutto, w tym:

– wartość zakresu Gminy Wrocław – 4 000 000,00 PLN brutto

– wartość zakresu MPWiK S.A. – 27 207 101,98 PLN brutto

Planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wynosi 21 883 577,25 PLN, co stanowi 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na IV kw. 2021 r.

Zakres projektu

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące zadania:

Numer zadania

Nazwa zadania

Zadanie nr 1a Budowa części retencyjnej Parku Krzyckiego
Zadanie nr 1b Budowa kolektora deszczowego w łączniku ul. Przyjaźni i Racławickiej
Zadanie nr 2 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Otyńskiej i Fabrycznej oraz drodze 5KD
Zadanie nr 3 Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej
Zadanie nr 4 Zagospodarowanie wód opadowych na ZPW Na Grobli

 

Ponadto w ramach Projektu realizowane będą zadania związane z zapewnieniem właściwej informacji i promocji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

WAŻNE LINKI

Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Serwis Instytucji Wdrażającej Programu Infrastruktura i Środowisko

poiis.nfosigw.gov.pl

ZGŁOŚ NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

W celu zapewnienia realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystywaniu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci, na której znajduje się więcej informacji na temat mechanizmu.

Zamknij

UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Zamknij

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Tak Nie
Telefon ikona Koperta ikona Email ikona
Zaktualizuj swoje dane kontaktowe
Uzupełnij formularz