Jakość wody

Woda to jedno z najważniejszych bogactw naturalnych. Bez niej na Ziemi nie byłoby życia. MPWiK doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego jednym z najważniejszych zadań spółki jest ciągłe podnoszenie jej jakości. Odbywa się to poprzez takie inwestycje jak choćby wykonywana w 2007 roku wymiana ozonownii w Zakładzie Uzdatniania Wody „Mokry Dwór” i uruchomienie w styczniu tego samego roku nowych filtrów węglowych i piaskowych w Zakładzie Uzdatniania Wody „Na Grobli”. Dostarczana przez MPWiK woda odpowiada nawet najbardziej rygorystycznym polskim i europejskim normom. Zawiera cenne składniki takie jak wapń, magnez i sód.

Ujęcia, obiekty i tereny wodonośne MPWiK znajdują się pod szczególną ochroną sanitarną.Na ich terenie mogą przebywać jedynie osoby upoważnione. To konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo jej produkcji i dostaw do mieszkańców. A czy skuteczne? Przekonujemy się o tym wielokrotnie w ciągu dnia. Każdy etap produkcji wody jest bowiem rygorystycznie kontrolowany. Czuwa nad tym Laboratorium Jakości Wody MPWiK. Jego pracownicy w trakcie uzdatniania wody kontrolują aż 10 różnych procesów. W ciągu roku badamy ponad 12 000 prób wody i wykonujemy ponad 85 000 analiz. A przecież to nie jedyne kontrole. Woda badana jest także w sieciach miejskich i bezpośrednio u klientów. To, że gotowy produkt dostarczany mieszkańcom jest w pełni bezpieczny dla zdrowia, potwierdzają także kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Mogą nam Państwo zaufać. Dostarczamy źródło życia i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak  odpowiedzialne jest to zadanie.

Cennik usług laboratoryjnych

CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH

Tabela nr 3 – Usługi laboratoryjne

Nazwa usługi
Cena brutto
dla analizy
wody
Cena brutto
dla analizy
ścieków
Usługi laboratoryjne podstawowe
Pobór próbki 74,00 zł 74,00 zł
Udzielenie indywidualnej informacji o jakości wody z rejonu zasilania  52,00 zł 52,00 zł
Oznaczenia jednostkowe Cena w zł
Azot amonowy, Amonowy jon 36,90
Azot azotanowy, Azotany 51,66
Azot azotynowy, Azotyny 51,66
Azot ogólny 102,09
Barwa 22,14
Bromki 51,66
Bromiany 51,66
BZT5 51,66
CHZT z KmnO4 55,35
CHZT Cr (metoda dwuchromianowa) 68,88
Chlorki 51,66
Chloryny 51,66
Chlorany 51,66
Chlor wolny i chlor związany 23,37
Dwutlenek chloru 23,37
Dwutlenek węgla 23,37
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 136,53
Fenole 73,80
Fluorki 51,66
Fosforany 51,66
Fosfor ogólny 92,25
Glin 51,66
Zasadowość 23,37
Magnez 34,44
Mangan 34,44
Odczyn pH 20,91
Przewodność 20,91
Siarczany 55,35
Substancje rozpuszczone 102,09
Suma THM 136,53
Tlen 34,44
Twardość 34,44
Wapń 34,44
Ogólny węgiel organiczny 40,59
Zapach 12,30
Zawiesina ogólna 104,55
Żelazo 34,44
Pojedynczy metal (z grupy Cu, Cd, Cr, Ni, Pb, Zn) 102,09
Rtęć 136,53
Bakterie grupy coli i Eschericha coli 193,11
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2oC po 72h 57,81
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2oC po 48h 57,81
Clostridium perfringers (łącznie ze sporami) 113,16
Enterokoki 113,16
Mętność 13,53
Lotne Kwasy Tłuszczowe (LKT) 102,09
Temperatura 6,15

* Podstawowa analiza chemiczna wody obejmuje oznaczenie:

 1. Barwa
 2. Mętność
 3. Odczyn pH
 4. Przewodność
 5. Zapach i smak
 6. Amonowy jon
 7. Chlor wolny i związany

Koszt: 150,06 zł brutto

Podstawowa analiza mikrobiologiczna wody obejmuje oznaczenie:

 1. Bakterie grupy coli
 2. Escherichia coli
 3. Clostridium perfringers (łącznie ze sporami)
 4. Enterokoki

Koszt: 419,43 zł brutto

Przy wpięciach nowych sieci wodociągowych dodatkowo oznaczamy ogólną liczba mikroorganizmów w 22±2oC po 72h.

Oznaczenie metali metodą ASA obejmuje:

 1. Miedź (Cu), Kadm (Cd), Chrom ogólny (Cr), Nikiel (Ni), Ołów (Pb), Cynk (Zn)

Koszt: 612,54 zł brutto

Podstawowa analiza chemiczna wody podziemnej obejmuje znaczenie:

 1. Barwa
 2. Mętność
 3. Odczyn pH
 4. Przewodność
 5. Zapach
 6. Amonowy jon
 7. Azotany
 8. Azotyny
 9. chlorki
 10. siarczany
 11. Mangan
 12. Żelazo

Koszt: 405,90 zł brutto

Podstawowa analiza ścieków obejmuje oznaczenie:

 1. Temperatura
 2. Odczyn pH
 3. Chlorki
 4. Siarczany
 5. ChZT Cr (metoda dwuchromianowa)
 6. Zawiesina ogólna
 7. Fosfor ogólny
 8. Azot amonowy

Koszt: 436,65 zł brutto

ROZLICZENIE CZASU WYKONANIA USŁUGI

Pozycje, dla których jednostką miary jest godzina liczone są wg klucza – każde rozpoczęcie pierwszej godziny prac rozliczane jest, jako pełna godzina. Każda kolejna godzina prac jest rozliczana w okresach 10 minutowych. W przypadku jednostki „doba” lub „zmiana” opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą jednostkę.

CENNIK USŁUG MPWiK S.A.

UWAGI:

 • Informujemy, że MPWiK S.A. nie świadczy usług wykonawstwa przyłączy kanalizacyjnych.
 • Usługi zlecone przed datą 01.03.2018 r. będą fakturowane wg cen z Cennika Usług z dnia 01.04.2016 r.

Poniżej znajdą Państwo pełny obowiązujący Cennik Usług MPWiK S.A. we Wrocławiu.
Cennik usług MPWiK obowiązujący od dnia 1.04.2016 r. do 28.02.2018 r.

Cennik usług MPWiK obowiązujący od 01.03.2018 r.

Posiadamy zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej do wykonywania badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wykonujemy również rozszerzone badania jakości wody i ścieków z indywidualną wyceną, po ustaleniu zakresu pomiarów i liczby prób.

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2018 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór” Leśnica pompownia II stopnia
parametr jednostka wynik wynik wynik norma
Azotany mg/l 1,72 5,42 1,33 0,5-50
Azotyny mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,005-0,82
Barwa mg/l Pt <2 <2 2,5 2-100
Chlorki mg/l 61,1 31,3 90,7 1,0-250
Fluorki mg/l 0,23 0,17 0,33 0,02-1,5
Magnez mg/l 10 9 25 do 120
Mangan µg/l <10 <10 <10 10-5000
Mętność NTU <0,5 <0,5 <0,5 od 0,5
Odczyn pH 7,5 7,8 7,6 2,0-10,0
Potas mg/l 4,7 5,4 1,0-1000
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 644 493 1 104 1-4000
Siarczany mg/l 59 63 173 2,0-250
Sód mg/l 25,6 51,8 1,0-100000
Temperatura °C 15 8 12
Twardość ogólna mg/l CaCo3 215 181 363 5,0-500
Wapń mg/l 69 57 104 2,0-100
Żelazo µg/l 24 27 35 20-5000
Twardość przeliczenie jednostek
mmol/dm3 2,2 1,8 3,6
mval/dm3 4,3 3,6 7,3
st n 12 10 20
st. Ang. 15 13 25
st. Franc 22 18 36
mg/dm3 CaCO3 215 181 363

 

 

Zamknij

UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Zamknij

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Tak Nie