Przejdź do treści głównej

Komunikaty

PRACA BIURA OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,

ze względu na zwiększoną liczbę zachorowań, w trosce zarówno o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także pracowników MPWiK, Biuro Obsługi Klientów od dnia 16.03.2020 jest zamknięte. Prosimy aby we wszystkich sprawach, korzystać z narzędzi umożliwiających ich zdalną realizację. Zachęcamy do kierowania pytań do naszego  wirtualnego doradcy na www.mpwik.wroc.pl i kontaktu  z naszymi Doradcami w kanale live chat. Mogą Państwo skorzystać z eBOKa, strony www, albo skontaktować się za pośrednictwem infolinii pod numerem 71 34 09 655, którą obsługują nasi Konsultanci. Pamiętajmy –  zdrowie jest najważniejsze!  Proponujemy wszelkie sprawy odłożyć na później, ponieważ w pierwszej kolejności nasi Doradcy obsługiwać będą sprawy priorytetowe.  Prosimy o wyrozumiałość i za niedogodności z tym związane przepraszamy.

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

JAKIE SPRAWY MOŻNA ZREALIZOWAĆ DROGĄ MAILOWĄ

UWAGA

Ze względu na ograniczoną liczbę pracowników, czas realizacji usług może ulec wydłużeniu.

UZGODNIENIA PROJEKTÓW

 • Złożenie wniosku wraz z dokumentacją o uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
 • Złożenie wniosku wraz z dokumentacją o uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza.
 • Złożenie wniosku wraz z dokumentacją o zaopiniowanie kolizji projektowanego uzbrojenia z sieciami wod.-kan.
 • Złożenie wniosku o zawarcie umowy odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi dokumentami.

UWAGA

Projekty sieci w formie elektronicznej zgodnej z wymogami określonymi w Wytycznych projektowania i budowy (wymogi znajdują się pod adresem: https://mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej/wytyczne/ – wskazówki dotyczące dokumentacji sieci i przyłączy- wersje elektroniczne) należy przesyłać na adres mailowy wraz z wnioskiem lub podaniem w mailu informacji określonych w odpowiednim wniosku. W przypadku projektów przyłączy do pojedynczych budynków jednorodzinnych, małych obiektów handlowo-usługowych (np. kiosk), zasilania jednego placu budowy i innych niewielkich obiektów możliwe jest przesłanie skanu projektu.

Uzgodnienie zostanie przesłane na adres wnioskodawcy. Potwierdzeniem zaakceptowania określonego rozwiązania jest e-mail z uzgodnieniem wysłany przez osobę, będącą przedstawicielem MPWiK S.A.

PRZEGLĄD PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

Ze względu na wprowadzenie na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, sprawy przeglądów przyłączy realizujemy zdalnie, na tyle ile jest to możliwe. Podejmujemy realizację przeglądów przyłączy bez udziału przedstawiciela MPWiK, w oparciu o przesłaną dokumentację fotograficzną.

Do wniosku o przegląd przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy dołączyć dokumentację zdjęciową obejmującą:

w przypadku przyłącza wodociągowego:

 • skrzynkę wraz z trzpieniem zasuwy przyłączeniowej,
 • zdjęcie przejścia przyłącza przez ścianę budynku,
 • zdjęcie połączeń rur w obrębie węzła wodomierzowego,
 • zdjęcie węzła wodomierzowego (najlepiej z przyłożoną miarą pomiędzy półśrubunkami),
 • zdjęcie studni wodomierzowej z widocznymi stopniami złazowymi – dla przeglądów przyłączy, jeżeli projekt obejmował wykonanie studni wodomierzowej,
 • zdjęcie nieruchomości na której prowadzona jest inwestycja.

W sytuacji zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego, dodatkowo należy wykonać;

 • zdjęcie przyłączenia przyłącza do sieci,
 • zdjęcie wykonanej podsypki i obsypki przyłącza,
 • zdjęcia ułożonej taśmy ostrzegawczej.

W przypadku przyłącza kanalizacyjnego sporządzona dokumentacja zdjęciowa powinna obejmować:

 • zdjęcie studni przyłączeniowej,
 • zdjęcie nieruchomości na której prowadzona jest inwestycja.

W sytuacji zamiaru wykonania przyłącza kanalizacyjnego, dodatkowo należy wykonać:

 • zdjęcie przyłącza do przykanalika  lub trójnika na sieci / studni na sieci,
 • zdjęcia wykonanej podsypki i obsypki przyłącza lub żwirowania.

 

WYMIANA WODOMIERZY 

Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej MPWiK S.A. dokłada starań by zachować najwyższe standardy w realizowanych procesach w tym także w zakresie rozliczeń za świadczone usługi. Odczyty ilości pobranej wody dokonywane są zdalnie. Zachodzi jednak konieczność wymiany niektórych liczników. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i naszych pracowników, wymiany te prowadzone są jedynie w lokalizacjach gdzie prace można wykonać bez bezpośredniego kontaktu osobistego. Przykładem może być sytuacja gdzie wodomierz jest w podziemnej komorze wodomierzowej, czy pomieszczeniu do którego możecie Państwo zapewnić dostęp z zewnątrz np. garaż. Jeśli jednak nie czują się Państwo komfortowo z uwagi na wizytę naszego przedstawiciela/podwykonawcy lub nie ma możliwości zapewnienia dostępu z zewnątrz, prosimy o poinformowanie o tym pracownika, a on odnotuje prośbę o przesunięcie terminu i odstąpi od wymiany wodomierza. W takiej sytuacji będziemy się umawiać na wymianę w terminie późniejszym.

UWAGA NA OSZUSTÓW

Informujemy, że MPWiK we Wrocławiu nie wysyła do Klientów smsów z prośbą o wpłacanie czy przelewanie pieniędzy. Jedyne tego typu wiadomości to komunikaty sms informujące o wystawionej fakturze czy przypominające o terminie płatności. To także smsy dotyczące awarii lub ewentualnego, chwilowego braku wody pod danym adresem.
Smsowe prośby o wpłatę z przekierowaniem na konto bankowe są działaniem oszustów.
Dodatkowo przypominamy, że w sprawach związanych z działalnością MPWiK np. w kwestii wodomierza na terenie Waszej posesji, zgłaszają się pracownicy, którzy zawsze legitymują się identyfikatorem służbowym lub przedstawiciele z upoważnieniem od MPWiK. Taką wizytę możecie też potwierdzić dzwoniąc do naszego call center – 71 34 09 655.

KORESPONDENCJA I FAKTURY

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom związanym z ograniczeniem kontaktu bezpośredniego informujemy, że faktury za usługi i dostawy realizowane na rzecz MPWiK S.A. można przesyłać w wersji elektronicznej. Fakturę w formacie pdf. należy wysłać na adres faktury@mpwik.wroc.pl

Z uwagi na ograniczenie godzin pracy Urzędów Pocztowych zachęcamy również do przesyłania korespondencji w wersji elektronicznej na adres bok@mpwik.wroc.pl

LABORATORIUM

W związku z zaistniałą sytuacją, laboratorium MPWiK wstrzymuje przyjmowanie próbek do badań od klientów zewnętrznych.

Za utrudnienia z tym związane, przepraszamy.

STANOWISKO WHO

WHO: nie ma zagrożenia dla systemów wodociągowych

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że dzięki obowiązującym procedurom, w tej chwili nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie do picia. WHO potwierdza, że systemy wodociągowe nie są środowiskiem, w którym może rozprzestrzeniać się koronawirus.

(https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19)

Produkowana przez wrocławskie MPWiK woda odpowiada najbardziej rygorystycznym polskim i europejskim normom.  Spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kontrola jakości wody zaczyna się już na etapie ujmowania surowca, a następnie jest badana na wszystkich etapach produkcji. Woda sprawdzana jest także w sieci wodociągowej. To, że gotowy produkt dostarczany mieszkańcom jest w pełni bezpieczny dla zdrowia, potwierdzają także niezależne kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

MPWiK przy produkcji wody wykorzystuje związki chloru (chlor i dwutlenek chloru), które służą do unieszkodliwiania różnych wirusów i bakterii mogących wywoływać choroby. Ilość związków chloru w wodzie dostarczanej do mieszkańców jest określona przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wynosi 0,3 g/m3. Takie stężenie związków chloru zwalcza wirusy i bakterie oraz zabezpiecza wodę przed jej ewentualnym skażeniem w sieci. Jednocześnie dawka jest w pełni bezpieczna i praktycznie niewyczuwalna dla człowieka.

Ponadto wirusy podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych. Nie ma możliwości, aby wirusy przeniknęły do miejskiej sieci wodociągowej, ponieważ jest ona w pełni szczelna. W sytuacji awarii fragment sieci jest wyłączany z eksploatacji, a przed ponownym uruchomieniem cały odcinek dokładnie płukany i dezynfekowany.

Płukanie instalacji wewnętrznej po przestoju w poborze wody

Z uwagi na ograniczenia wynikające z trwającej pandemii część naszych Klientów zaprzestała działalności, a tym samym znacząco ograniczyła lub też całkowicie wstrzymała zużycie wody. W instalacjach regularnie nieużywanych, zalegająca – stagnująca woda może ulec wtórnemu skażeniu co może przejawiać się na przykład jej zmętnieniem. Sytuacja taka w szczególności dotyczy rozbudowanych i rozległych instalacji wewnętrznych np. w placówkach oświatowych, zakładach pracy, ale w wyniku dłuższej nieobecności mieszkańców może również wystąpić w domach jednorodzinnych. Przed ponownym rozpoczęciem użytkowania instalacji powinna ona być kilkukrotnie wypłukana, w celu pozbycia się zalegającej wody.

Więcej informacji na stronie https://mpwik.wroc.pl/aktualnosci/plukanie-instalacji-po-przestoju-w-poborze-wody/

Informujemy, że MPWiK we Wrocławiu nie wysyła do Klientów smsów z prośbą o wpłacanie czy przelewanie pieniędzy. Jedyne tego typu wiadomości to komunikaty sms informujące o wystawionej fakturze czy przypominające o terminie płatności. To także smsy dotyczące awarii lub ewentualnego, chwilowego braku wody pod danym adresem.
Smsowe prośby o wpłatę z przekierowaniem na konto bankowe są działaniem oszustów.
Dodatkowo przypominamy, że w sprawach związanych z działalnością MPWiK np. w kwestii wodomierza na terenie Waszej posesji, zgłaszają się pracownicy, którzy zawsze legitymują się identyfikatorem służbowym lub przedstawiciele z upoważnieniem od MPWiK. Taką wizytę możecie też potwierdzić dzwoniąc do naszego call center – 71 34 09 655.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz