Przejdź do treści głównej

Deklaracja dostępności BIP

Wstęp deklaracji

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. z/s we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron Biuletynu Informacji Publicznej MPWiK S. A..

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2005-11-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18 r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Pracowni Dostępności Cyfrowej. LepszyWeb.pl Stefan Wajda.

Data przeglądu i aktualizacji Deklaracji dostępności: 2024-03-29 r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Sieradzki, dostepnosc@mpwik.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 606-823-026. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Centrum Obsługi Klienta (COK) ul. Na Grobli 19:

 • w wydzielonej części budynku przy ul. Na Grobli 19 zlokalizowane jest Centrum Obsługi Klienta (COK) dostępne dla interesantów. Budynek został wyremontowany w latach 2016-2017;
 • bezprogowy dostęp pieszych do obiektu, z drogi publicznej, zapewniony jest przez boczną furtkę od strony ul. Szybkiej;
 • przed budynkiem znajduje się parking dla klientów z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz wiata rowerowa;
 • pomieszczenia dla klientów zlokalizowane są na poziomie parteru z bezprogowym dostępem bezpośrednio z zewnątrz budynku;
 • drzwi posiadają wymiary umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych, w tym przejazd wózka,
 • drzwi wejściowe wyposażone są w pochwyt ułatwiający otwieranie;
 • w obiekcie zlokalizowana jest kancelaria z obsługą recepcyjną, sala obsługi klientów z punktem informacji i pomocy dla klientów oraz sale spotkań;
 • stanowiska obsługi klienta posiadają obniżone lady do obsługi;
 • dla klientów przeznaczone są toalety, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych;
 • budynek nie posiada pętli indukcyjnej;
 • budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących oraz komunikatów i informacji dźwiękowo-głosowej;
 • budynek posiada oznakowanie w formie piktogramów i tablic informacyjnych;
 • do budynku można wejść z psem asystującym z zastrzeżeniem posiadania certyfikatu psa asystującego wraz z aktualnymi szczepieniami;
 • w budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po wcześniejszym umówieniu się).

Wytworzył/a informację: Piotr Sieradzki , zmiany wprowadził/a Piotr Sieradzki 2024-03-29 r.

Wyświetleń: 89684
Print Friendly, PDF & Email
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?