Przejdź do treści głównej

Dane kontaktowe

MPWiK
ul. Na Grobli 19
50-421 Wrocław
tel. 71 34-09-500

e-mail:
mpwik@mpwik.wroc.pl

Co zrobić, aby wykonać przyłącze i złączyć je z naszą siecią wodociągową lub kanalizacyjną.

MPWiK S.A. w uzgodnieniu projektu wskazuje konieczność uzgodnienia tras projektowanych przewodów na Naradach Koordynacyjnych w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego. W przypadku wskazania ww. konieczności uzgodnienia należy uzyskać protokół z Narad Koordynacyjnych. W przypadku dokumentacji uzgadnianej przed 12.07.2014 r. warunkiem przystąpienia do prac związanych z wykonaniem przyłączy było uzgodnienie z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

1 but       1. NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • uzgodniony w MPWiK projekt budowlany przyłącza,
  •        wypełniony wniosek o wykonanie usług wraz z wszystkimi załącznikami.

2 buty  2. NALEŻY ZLECIĆ W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA:

 • złączenie przyłącza wodociągowego z siecią miejską,
 • przegląd techniczny przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.

Istnieje możliwość zlecenia ułożenia przyłącza wodociągowego o średnicy do 63 mm w przygotowanym przez inwestora wykopie.
MPWiK S.A. nie wykonuje przyłączy kanalizacyjnych.

3 buty   3. PODPISAĆ UMOWĘ O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Montaż wodomierza i otwarcie wody na przyłączu możliwe są po podpisaniu Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

ANIMACJA, JAK SIĘ PODŁĄCZYĆ

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY MPWIK DOSTARCZAŁO WODĘ I ODPROWADZAŁO ŚCIEKI?

 1. W Biurze Obsługi Klienta MPWiK należy złożyć:
  • „Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków” (dostępny w zakładce „Klient” – „Pobierz druki” oraz w Biurze Obsługi Klienta MPWiK);
  • mapę do celów opiniodawczych z zaznaczoną lokalizacją terenu inwestycji w skali 1:500. W przypadku więcej niż jednego obiektu koncepcja musi zawierać zaznaczoną lokalizację budynków i planowane rozmieszczenie dróg. Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, al.Kromera 44;
  • wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • w przypadku gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.

  Zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków jest wydawane w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku.

 2. Należy zlecić wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. MPWiK nie wykonuje takich projektów.
 3. W Biurze Obsługi Klienta MPWiK należy złożyć:
  • „Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego” (dostępny w zakładce „Klient” – „Pobierz druki” oraz w Biurze Obsługi Klienta MPWiK);
  • dwa egzemplarze dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (patrz – krok 2).

  Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest wydawane w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji.

 4. W przypadku, kiedy w uzgodnieniu MPWiK S.A. wskaże taką konieczność, uzgodnić trasę projektowanych przewodów na Naradach Koordynacyjnych w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (al. Kromera 44, Wrocław).
 5. W razie konieczności, w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia (pl. Nowy Targ 1/8, Wrocław) zgłosić budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego i uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu na jego budowę.
 6. Należy ustalić właściciela terenu, przez który będzie przebiegać przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne i uzyskać jego pisemną zgodę na zajęcie terenu w celu zrealizowania planowanej inwestycji. Jeżeli właścicielem terenu jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (ul. Długa 49, Wrocław, Biuro Obsługi Klienta), należy złożyć w ZDiUMie wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz wnieść stosowne opłaty.
 7. Wykonanie przyłącza wodociągowego należy zlecić w Biurze Obsługi Klienta MPWiK lub uprawnionemu wykonawcy. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego należy zlecić uprawnionemu wykonawcy. MPWiK nie wykonuje przyłączy kanalizacyjnych.
  Przy zleceniu wykonania w MPWiK należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta:

  • „Wniosek o przyłączenie” ( jest dostępny w zakładce „Klient” – „Pobierz druki” oraz w Biurze Obsługi Klienta MPWiK),
  • kopię aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości,
  • kopię decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza lub kopię zaświadczenia o braku sprzeciwu na budowę przyłącza lub kopię opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej lub kopię protokołu z Narad Koordynacyjnych,
  • w przypadku gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.

  Wykonanie przyłącza w MPWiK trwa do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia „Wniosku o przyłączenie” wraz z wszystkimi załącznikami wymienionymi powyżej. W przypadku problemów technicznych termin może ulec zmianie. Cena określona jest w cenniku usług. Usługa jest realizowana w przygotowanym przez Klienta wykopie. MPWiK nie wykonuje robót ziemnych.

  Po wykonaniu przyłącza przez uprawnionego wykonawcę następuje złączenie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego z miejską siecią. Nawiercenie sieci wodociągowej wykonuje wyłącznie MPWiK. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego należy zlecić uprawnionemu wykonawcy. MPWiK nie realizuje przyłączeń i wykonawstwa przyłączy kanalizacyjnych. Wstawienie trójnika na sieci wodociągowej/kanalizacyjnej oraz wszelkie prace na sieci należy wykonywać za zgodą i pod nadzorem służb MPWiK S.A.

 8. Po dokonaniu przeglądu przyłącza zawierana jest umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Przy zawieraniu umowy osoba prawna dodatkowo dołącza dokumenty rejestrowe:
  • kopię decyzji nadania numeru NIP,
  • kopię decyzji nadania numeru REGON,
  • kopię wypisu z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

  MPWiK nie może określić terminu realizacji całej inwestycji gdyż część zaświadczeń wydają inne instytucje a część prac wykonują – firmy zewnętrzne.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz