Przejdź do treści głównej

PROJEKT „BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (GIS) MPWIK WROCŁAW WRAZ Z INWENTARYZACJĄ I MODELOWANIEM HYDRAULICZNYM SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ”

19.01.2010 r. na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, MPWiK otrzymało dotację na realizację Projektu „Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”.

Przedmiotem Projektu była budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, stanowiącego jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), stopniowo wdrażanego przez MPWiK we Wrocławiu od kilku lat.

Obrazowo ujmując jest to mapa Wrocławia oraz częściowo gmin ościennych prezentująca przebieg sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dzięki niej można uzyskać wszystkie informacje potrzebne służbom eksploatacyjnym MPWiK, Biuru Obsługi Klienta MPWiK, inwestorom, projektantom, geodetom, służbom miejskim, a przede wszystkim, mieszkańcom. Mapa, a właściwie baza danych, której mapa jest tylko ilustracją, pozwolą na zebranie wszystkich informacji dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dostępne będą są dane dotyczące średnicy rurociągów, ich wieku, będzie tam można znaleźć informacje o awariach, ewentualnej rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sprawdzić ciśnienie wody w wybranym rejonie.

Baza danych oparta jest na technologii GIS (System Informacji Geograficznej), umożliwiającej wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizacji danych geograficznych.

Wartość Projektu wyniosła 4 987 832,50 PLN netto (6 085 155,15 PLN brutto) z czego 70% tj. 3 491 382,75 PLN zostało sfinansowane ze środków unijnych.

Realizacja Projekt zakończyła się 30.04.2011 r.

 

 

Finansowanie

Projekt nr RPDS.02.02.00-02-046/09 „Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 19.01.2010 r. Wysokość dofinansowania wynosi 70% wartości wydatków kwalifikowanych Projektu, tj. 3 491 382,75 PLN.

Krótko o… Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską 4 września 2007 roku. Celem głównym RPO WD na lata 2007-2013 jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

W Polsce każdego z województw „posiada” swój Regionalny Program Operacyjny. Źródłem finansowania Regionalnych Programów Operacyjnych jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego został powołany w 1975 roku. Ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych”.

Działalność Funduszu koncentruje się na następujących dziedzinach:

Cele

Celem projektu była poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców oraz stymulacja rozwoju gospodarczego w aglomeracji wrocławskiej poprzez rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Projekt realizował następujące cele szczegółowe:

  1. Upowszechnienie dostępu dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych z Wrocławia i okolic do e-usług publicznych.
  2. Usprawnienie zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną Wrocławia i okolic poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt „Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz