Przejdź do treści głównej

Ochrona danych osobowych w MPWiK

Mam zaszczyt pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych (dalej również IOD) w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (dalej również MPWiK). Mogą Państwo skontaktować się ze mną we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w MPWiK, w tym jeżeli będą chcieli Państwo skorzystać z jednego z przysługujących Państwu praw.

Poniżej przekazuję najważniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych w MPWiK.

Jakub Wietrzyński
Inspektor Ochrony Danych w MPWiK

 

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy ul. Na Grobli 19, 50 – 421 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr: 0000391028, NIP: 8960000256 oraz REGON: 930155369.

Skontaktować się z Administratorem można poprzez e-mail: mpwik@mpwik.wroc.pl lub telefonicznie pod numerem +48 71 34 09 655 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku).

Zachęcamy jednak do kontaktu z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych. Elektronicznie na adres e-mail: abi@mpwik.wroc.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych ul. Na Grobli 19, 50-421abi Wrocław

Po co nam dane osobowe?

MPWiK każdorazowo przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych, identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych.

Każdorazowo dołożymy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jakimi sprawami zajmuje się Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony w MPWiK na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie lub RODO. Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji, w której został wyznaczony. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w ich przetwarzaniu. Do IOD mogą się więc Państwo zwrócić np. jeżeli chcą zrealizować jedno z przysługujących na mocy RODO praw.

Prawa te, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, dotyczą w szczególności:

1) prawa dostępu do danych osobowych,

2) prawa do sprostowania danych osobowych,

3) prawa do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

4) prawa do ograniczenia przetwarzania,

5) prawa do przenoszenia danych osobowych,

6) prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,

7) prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,

8) prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia do organu nadzorczego (www.uodo.gov.pl, ul. Stawki 2, Warszawa).

Jaki jest tryb procedowania Państwa wniosku?

Wniosek może być złożony za pośrednictwem Pracowników MPWiK lub bezpośrednio do IOD. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie i odpowiemy w ciągu miesiąca. Jeżeli weryfikacja możliwości uczynienia zadość Państwa żądaniu będzie trwała dłużej niż miesiąc, o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków. Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, IOD skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie, jeżeli będzie to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest oczywiście nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator Danych Osobowych może:

Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych w MPWiK?

W trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie Państwa praw w MPWiK dane osobowe są:

W MPWiK na podstawie procesu szacowania ryzyka wdrożyliśmy również zabezpieczenia, które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych. Zabezpieczenia jakie wdrożyliśmy swoim zakresem obejmują zarówno obszar bezpieczeństwa osobowego (np. realizujemy szkolenia z ochrony danych osobowych), bezpieczeństwa fizycznego (np. przechowujemy dokumentację w nadzorowanych pomieszczeniach i dodatkowo umieszczamy je w szafach zamykanych na klucz) jak i bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. szyfrujemy dyski twarde naszych komputerów).

Czy będziemy przekazywać Państwa dane?

W ramach realizowanych czynności przetwarzania Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do naszych zaufanych partnerów. Odbiorcami państwa danych osobowych mogą być między innymi:

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz profilowanie

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz na ich podstawie nie dochodzi do profilowania.

Jeżeli w tej informacji nie odnajdą Państwo odpowiedzi na powstałe u Państwa pytania proszę o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej: abi@mpwik.wroc.pl

Klauzule Informacyjne w MPWIK

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących Wykonawców

Klauzula informacyjna dla osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację umowy

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców o udostępnienie informacji do celów naukowych

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorcy

Klauzula informacyjna – propozycja współpracy z Centrum Nowych Technologii

Klauzula informacyjna dla wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Klauzula informacyjna – Pełnomocnik – Firma Zewnętrzna

 

 

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz