Przejdź do treści głównej

Taryfy i cenniki

TARYFY

Szanowni Państwo,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu pozostaje obecnie  w trakcie procedury uzgadniania wysokości nowych taryf za wodę i ścieki z organem regulacyjnym – Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie bowiem z art. 24b i 24 c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.) wnioskowane przez przedsiębiorstwo wysokości stawek taryf podlegają zatwierdzeniu przez w/w organ regulacyjny.

Zgodnie z art. 24 g w/w ustawy dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia  w życie nowej taryfy lub taryfy tymczasowej, wobec czego od dnia 19 maja 2021 r. do czasu wprowadzenia nowej taryfy lub taryfy tymczasowej obowiązującymi są dotychczasowe stawki taryf. W przypadku, gdy nowe stawki taryf zostaną zatwierdzone przez organ regulacyjny lub też nastąpi wprowadzenie taryfy tymczasowej, taryfa taka zostanie najpierw ogłoszona przez organ regulacyjny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jak i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Wrocławia oraz zamieszczona na stronie internetowej i w punktach BOK MPWiK S.A. wraz z informacją o dniu wejścia w życie nowych stawek taryf i okresie ich obowiązywania. Taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w sposób opisany powyżej.

TREŚĆ OGŁOSZONEJ DECYZJI (plik pdf) (z dnia 27.04.2018 r.)

Sprawdź jak zidentyfikować w jakiej grupie odbiorców wody się znajdujesz (plik pdf)

Taryfy za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 19 maja 2018 r.:

Zaopatrzenie w wodę

L.p.SymbolRodzaj cen i stawek opłatw okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy Od 19. 05. 2018 do 18. 05. 2019

cena netto* (cena brutto** VAT 8%)
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy Od 19. 05. 2019 do 18. 05. 2020

cena netto* (cena brutto** VAT 8%)
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy Od 19. 05. 2020 do 18. 05. 2021

cena netto* (cena brutto** VAT 8%)
1WGGZEGospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z e-faktury– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)3,93 (4,24)3,93 (4,25)3,93 (4,24)
2WGGZFGospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)4,85 (5,23)4,85 (5,24)4,85 (5,23)
3WGGTEGospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)8,37 (9,04)8,37 (9,04)8,37 (9,04)
4WGGTFGospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)9,29 (10,03)9,29 (10,03)9,29 (10,03)
5WGNBEGospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)3,13 (3,38)3,13 (3,38)3,13 (3,38)
6WGNBFGospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)4,05 (4,37)4,05 (4,37)4,05 (4,37)
7WGLZEGospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza korzystające z e-fakturv– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)2,04 (2,2)2,04 (2,2)2,04 (2,21)
8WGLZFGospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza korzystające z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)2,96 (3,19)2,96 (3,19)2,96 (3,2)
9WGLTEGospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)6,48 (7)6,48 (7)6,48 (7)
10WGLTFGospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)7,4 (7,99)7,4 (7,99)7,4 (7,99)
11WPGZEPozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)3,93 (4,24)3,93 (4,25)3,93 (4,24)
12WPGZFPozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)4,85 (5,23)4,85 (5,24)4,85 (5,23)
13WPGTEPozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)8,37 (9,04)8,37 (9,04)8,37 (9,04)
14WPGTFPozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)9,29 (10,03)9,29 (10,03)9,29 (10,03)
15WPNBEPozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)3,13 (3,38)3,13 (3,38)3,13 (3,38)
16WPNBFPozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)4,05 (4,37)4,05 (4,37)4,05 (4,37)
17WPLZEPozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)2,04 (2,2)2,04 (2,2)2,04 (2,21)
18WPLZFPozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)2,96 (3,19)2,96 (3,19)2,96 (3,2)
19WPLTEPozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)6,48 (7)6,48 (7)6,48 (7)
20WPLTFPozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)4,78 (5,16)5 (5,4)5,2 (5,62)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)7,4 (7,99)7,4 (7,99)7,4 (7,99)

*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami
**różnice w kwotach brutto wynikają z zaokrągleń kwot netto w wykorzystywanym narzędziu do kalkulacji taryf

Odprowadzanie ścieków

L.p.SymbolRodzaj cen i stawek opłatw okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

cena netto (brutto VAT 8%)
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena netto (brutto VAT 8%)
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

cena netto (brutto VAT 8%)
1ŚGDGospodarstwa domowe– cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)5,51 (5,95)5,6 (6,05)5,72 (6,18)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)2,67 (2,89)2,67 (2,88)2,67 (2,89)
2ŚPOPozostali odbiorcy– cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)5,51 (5,95)5,6 (6,05)5,72 (6,18)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)2,67 (2,89)2,67 (2,88)2,67 (2,89)

*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami
**różnice w kwotach brutto wynikają z zaokrągleń kwot netto w wykorzystywanym narzędziu do kalkulacji taryf

Cenniki

Cenniki usług MPWiK

Cennik usług MPWiK obowiązujący od 01.05.2023 r.

Cennik usług laboratoryjnych obowiązujący od 15.11.2023 r.

 

WAŻNE

Usługi  laboratoryjne zlecone przed 01.10.2022 r. będą fakturowane zgodnie z Cennikiem obowiązującym do 01.10.2022  r.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz