Przejdź do treści głównej

Taryfy i cenniki

TARYFY

Szanowni Państwo,

taryfy za wodę i ścieki służą do pokrycia kosztów ujmowania, produkcji i dystrybucji wody oraz kosztów odbioru i oczyszczania ścieków.

Pokrywają także koszty bieżącej eksploatacji i remontów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a oprócz tego są głównym źródłem finansowania nowych inwestycji służących rozwojowi sieci i obiektów wod-kan.

Dzięki środkom z taryf Spółka może utrzymać ciągłość i niezawodność dostarczania wysokiej jakości wody do wszystkich odbiorców we Wrocławiu, chronić środowisko naturalne przez dotrzymywanie bardzo wyśrubowanych norm oczyszczania ścieków w oczyszczalni, a także realizować inwestycje, które zapewniają komfort życia mieszkańców naszego miasta.

Ostatnia korekta cen za wodę i ścieki miała miejsce w maju 2020 roku. Od tamtej pory ceny pozostawały na niezmienionym poziomie, mimo wzrostu kosztów pracy, inwestycji i remontów. Obowiązujące wówczas stawki wodociągowe we Wrocławiu nie pokrywały nawet kosztów ujmowania, produkcji i dystrybucji wody, a także odbierania i oczyszczania ścieków. Zsumowana inflacja w tym okresie wyniosła 36,97%, a koszty gazu i prądu odpowiednio wzrosły o 283% i 63%.

Realna korekta taryf powinna zatem wynieść co najmniej 40%, jednak chcąc ograniczyć wzrost opłat dla mieszkańców, MPWiK zaproponowało zdecydowanie niższą zmianę. W pierwszym roku (czyli od 6 lipca 2024 roku) obowiązująca stawka jest waloryzowana o 19,5% w stosunku do ceny z 2020 roku. W związku z tym nowa cena za metr sześcienny dostarczenia wody i odbioru ścieków we Wrocławiu, zatwierdzona przez regulatora Wody Polskie, to 14,10 zł brutto.

W kolejnych latach MPWiK zaproponowało kosmetyczne zmiany cen, które również zostały zaakceptowane przez regulatora Wody Polskie. To odpowiednio 3,9% wzrostu w drugim roku obowiązywania nowej taryfy i 2,4% w trzecim, czyli na poziomie planowanej w Polsce inflacji.


TREŚĆ OGŁOSZONEJ DECYZJI (plik pdf)

Taryfy za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 6  lipca 2024 r.:

Zaopatrzenie w wodę

L.p.SymbolRodzaj cen i stawek opłatw okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

cena netto* (cena brutto** VAT 8%)
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena netto* (cena brutto** VAT 8%)
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

cena netto* (cena brutto** VAT 8%)
1WGGZEGospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z e-faktury– cena wody (zł/m3)6,10 (6,59)6,35 (6,86)6,53 (7,05)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)4,72 (5,10)4,86 (5,25)5,01 (5,41)
2WGGZFGospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)6,10 (6,59)6,35 (6,86)6,53 (7,05)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)7,05 (7,61)7,33 (7,92)7,57 (8,18)
3WGGTEGospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury– cena wody (zł/m3)6,10 (6,59)6,35 (6,86)6,53 (7,05)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)10,05 (10,85)10,35 (11,18)10,66 (11,51)
4WGGTFGospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)6,10 (6,59)6,35 (6,86)6,53 (7,05)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)12,38 (13,37)12,82 (13,85)13,22 (14,28)
5WGNBEGospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury– cena wody (zł/m3)6,10 (6,59)6,35 (6,86)6,53 (7,05)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)3,76 (4,06)3,87 (4,18)3,99 (4,31)
6WGNBFGospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)6,10 (6,59)6,35 (6,86)6,53 (7,05)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)6,09 (6,58)6,34 (6,85)6,55 (7,07)
7WGLZEGospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza korzystające z e-fakturv– cena wody (zł/m3)6,10 (6,59)6,35 (6,86)6,53 (7,05)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)2,45 (2,65)2,52 (2,72)2,60 (2,81)
8WGLZFGospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza korzystające z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)6,10 (6,59)6,35 (6,86)6,53 (7,05)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)4,78 (5,16)4,99 (5,39)5,16 (5,57)
9WGLTEGospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury– cena wody (zł/m3)6,10 (6,59)6,35 (6,86)6,53 (7,05)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)7,78 (8,40)8,01 (8,65)8,25 (8,91)
10WGLTFGospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)6,10 (6,59)6,35 (6,86)6,53 (7,05)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)10,11 (10,92)10,48 (11,32)10,81 (11,67)
11WPGZEPozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury– cena wody (zł/m3)6,12 (6,61)6,37 (6,88)6,55 (7,07)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)4,72 (5,10)4,86 (5,25)5,01 (5,41)
12WPGZFPozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)6,12 (6,61)6,37 (6,88)6,55 (7,07)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)7,05 (7,61)7,33 (7,92)7,57 (8,18)
13WPGTEPozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury– cena wody (zł/m3)6,12 (6,61)6,37 (6,88)6,55 (7,07)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)10,05 (10,85)10,35 (11,18)10,66 (11,51)
14WPGTFPozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)6,12 (6,61)6,37 (6,88)6,55 (7,07)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)12,38 (13,37)12,82 (13,85)13,22 (14,28)
15WPNBEPozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury– cena wody (zł/m3)6,12 (6,61)6,37 (6,88)6,55 (7,07)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)3,76 (4,06)3,87 (4,18)3,99 (4,31)
16WPNBFPozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)6,12 (6,61)6,37 (6,88)6,55 (7,07)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)6,09 (6,58)6,34 (6,85)6,55 (7,07)
17WPLZEPozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury– cena wody (zł/m3)6,12 (6,61)6,37 (6,88)6,55 (7,07)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)2,45 (2,65)2,52 (2,72)2,60 (2,81)
18WPLZFPozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)6,12 (6,61)6,37 (6,88)6,55 (7,07)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)4,78 (5,16)4,99 (5,39)5,16 (5,57)
19WPLTEPozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury– cena wody (zł/m3)6,12 (6,61)6,37 (6,88)6,55 (7,07)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)7,78 (8,40)8,01 (8,65)8,25 (8,91)
20WPLTFPozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej– cena wody (zł/m3)6,12 (6,61)6,37 (6,88)6,55 (7,07)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)10,11 (10,92)10,48 (11,32)10,81 (11,67)
21WPPECele przeciwpożarowe (urządzenia przeciwpożarowe) – cena wody (zł/m3)6,12 (6,61)6,37 (6,88)6,55 (7,07)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)0,97 (1,05)1,03 (1,11)1,07 (1,16)

*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami
**różnice w kwotach brutto wynikają z zaokrągleń kwot netto w wykorzystywanym narzędziu do kalkulacji taryf

Odprowadzanie ścieków

L.p.SymbolRodzaj cen i stawek opłatw okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

cena netto* (brutto** VAT 8%)
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena netto* (brutto** VAT 8%)
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

cena netto* (brutto** VAT 8%)
1ŚWOdbiorcy posiadający umowę na odbiór ścieków i dostarczenie wody– cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)6,95 (7,51)7,21 (7,79)7,36 (7,95)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)***3,20 (3,46)3,30 (3,56)3,40 (3,67)
2ŚZEOdbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wodomierza/przepływomierza, korzystający z odczytu zdalnego, korzystający z e-faktury– cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)6,95 (7,51)7,21 (7,79)7,36 (7,95)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)5,65 (6,10)5,82 (6,29)6,00 (6,48)
3ŚZFOdbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wodomierza/przepływomierza, korzystający z odczytu zdalnego, korzystający z faktury tradycyjnej – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)6,95 (7,51)7,21 (7,79)7,36 (7,95)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)7,98 (8,62)8,29 (8,95)8,56 (9,24)
4ŚTEOdbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wodomierza/przepływomierza, korzystający z tradycyjnego odczytu, korzystający z e-faktury– cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)6,95 (7,51)7,21 (7,79)7,36 (7,95)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)10,98 (11,86)11,31 (12,21)11,65 (12,58)
5ŚTFOdbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wodomierza/przepływomierza, korzystający z tradycyjnego odczytu, korzystający z faktury tradycyjnej – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)6,95 (7,51)7,21 (7,79)7,36 (7,95)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)13,31 (14,37)13,78 (14,88)14,21 (15,35)
6ŚNEOdbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, korzystający z e-faktury– cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)6,95 (7,51)7,21 (7,79)7,36 (7,95)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)4,69 (5,07)4,83 (5,22)4,98 (5,38)
7ŚNFOdbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, korzystający z faktury tradycyjnej– cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)6,95 (7,51)7,21 (7,79)7,36 (7,95)
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)7,02 (7,58)7,30 (7,88)7,54 (8,14)

*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami
**różnice w kwotach brutto wynikają z zaokrągleń kwot netto w wykorzystywanym narzędziu do kalkulacji taryf

*** stawka opłaty abonamentowej dla ścieków, oparta na kosztach gotowości, nie dotyczy odbiorców korzystających z lokalu w budynku wielolokalowym objętych rozliczeniem indywidualnym

Cenniki

Cenniki usług MPWiK

Cennik usług MPWiK obowiązujący od 01.05.2023 r.

Cennik usług laboratoryjnych obowiązujący od 15.11.2023 r.

 

WAŻNE

Usługi  laboratoryjne zlecone przed 01.10.2022 r. będą fakturowane zgodnie z Cennikiem obowiązującym do 01.10.2022  r.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz