Przejdź do treści głównej

Zasady uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla inwestycji liniowej oraz zajęcia terenu na czas realizacji robót budowlanych na nieruchomościach stanowiących własność/użytkowanie wieczyste MPWIK S.A. we Wrocławiu

  1. W celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pod budowę sieci należy złożyć wniosek, który powinien zawierać następujące informacje i dokumenty:
   1. nazwę Inwestora,
   2. kopię udzielonego przez Inwestora pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu – jeśli dotyczy,
   3. plan sytuacyjny, sporządzony na mapie zasadniczej, z lokalizacją inwestycji i planowaną powierzchnią zajęcia oraz opisem sposobu prowadzenia robót w tym zabezpieczenia terenu i istniejących na nim elementów np. drzew, ogrodzenia, infrastruktury na czas prowadzenia robót i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,
   4. w przypadku kolizji planowanej do budowy sieci z sieciami wod-kan, będącymi własnością MPWiK S. A. nr pisma pozytywnej opinii MPWiK S.A. dla dokumentacji projektowej planowanej inwestycji.

MPWiK może odmówić udzielenia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla w przypadku, gdy będzie ona sprzeczna z interesem MPWiK.

  1. W celu uzyskania zgody na zajęcie terenu na czas realizacji robót budowlanych dla budowy sieci należy zawrzeć z MPWiK S. A. umowę regulującą warunki odpłatnego zajęcia terenu oraz warunki ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.
   W celu zawarcia umowy, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, należy złożyć wniosek, który powinien zawierać następujące informacje i dokumenty:

   1. nr pisma MPWiK S.A. potwierdzającego uzyskane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
   2. plan sytuacyjny, sporządzony na mapie zasadniczej, z lokalizacją sieci i planowaną powierzchnią zajęcia na czas prowadzenia robót oraz na czas – w wersji elektronicznej lub 2 egz. w wersji papierowej,
   3. planowany termin realizacji robót,
   4. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie nadzoru nad realizacją umowy ze strony Inwestora oraz adres e-mailowy i numer telefonu kontaktowego,
   5. kopię dokumentu potwierdzającego uzyskaną zgodę na realizację inwestycji, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290 z dnia 8.03.2016 r. z późniejszymi zmianami)
   6. wartość służebności przesyłu, wynikającą z opracowanego operatu szacunkowego,
   7. oryginał operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,
   8. zobowiązanie Inwestora do poniesienia kosztów przeprowadzenia procedury ustanowienia służebności przesyłu w tym kosztów opracowania operatu szacunkowego oraz kosztów notarialnych.

MPWiK S. A. zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do przesłanego operatu szacunkowego.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz