Przejdź do treści głównej

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony www.mpwik.wroc.pl

Dane osobowe

1. Kto jest administratorem państwa danych osobowych

Administratorem udostępnionych przez Ciebie, danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy ul. Na Grobli 19,
50 – 421 Wrocław
, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr: 0000391028, zwane dalej „Administratorem” lub „MPWiK S.A.”

W każdym czasie, w sprawach ochrony Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: mpwik@mpwik.wroc.pl lub telefonując pod numer +48 71 34 09 655 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku) lub możesz skontaktować się za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: abi@mpwik.wroc.pl lub telefonując pod numer +48 71 34 09 928 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku).

2. Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać:

Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email, numeru klienta, które wprowadzisz w formularzach kontaktowych opublikowanych na naszej stronie www.mpwik.wroc.pl

3. W jakim celu możemy przetwarzać państwa dane osobowe:

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu:

 1. rejestracji i obsługi formularzy kontaktowych, umieszczonych na stronie na podstawie Twojej zgody, czyli w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z brzmieniem przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.), a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) r.o.d.o.,
 3. prowadzenia ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami w związku z prowadzeniem przez MPWiK strony internetowej, czyli w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.,
 4. statystycznym i analitycznym Administratora, jako prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli w oparciu o art. ust.1 lit. f) r.o.d.o.

4. Kto może być odbiorcą państwa danych:

Odbiorcami przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych:

 1. będą podmioty, którym mamy obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa: ( in. Policja; Straż Miejska; Prokuratura, Sądy);
 2. mogą być zleceniobiorcy lub wykonawcy, którzy w ramach zawartej z MPWiK S.A. umowy świadczą na naszą rzecz usługi (podmioty przetwarzające): dostawcy usług IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.mpwik.wroc.pl.; itd.

5. Nasze oświadczenie:

Jako Administrator Twoich danych osobowych nie zamierzamy ich przekazywać
do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.

Jako Administrator Twoich danych osobowych nie zamierzamy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych, w szczególności:

 1. uniemożliwiających dostęp do danych osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem właściwych przepisów,
 2. zapobiegających utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych.

6. Okres przechowywania państwa danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia dokonanego przez Ciebie za pośrednictwem naszej strony lub wycofania przez Ciebie zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. Z chwilą wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych;
 2. w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji zgłoszenia (do 6 lat od daty wymagalności roszczenia),
 3. w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, do czasu upływu okresu zapewniającego realizację ciążącego na Administratorze obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.).

7. Przysługujące państwu prawa:

Informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do przekazanych nam swoich danych w każdym czasie oraz otrzymania kopii tych danych, a także do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz ich uzupełnienia;
 2. żądania usunięcia danych, jeżeli uważasz, że nie mamy podstaw do tego, aby Twoje dane przetwarzać lub zachodzą inne przewidziane prawem okoliczności;
 3. żądania ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. kwestionowania prawidłowości danych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. został złożony sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw złożenia sprzeciwu,
 4. przeniesienia danych osobowych do innego administratora;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu:
  1. w zakresie przetwarzania Twoich danych w sytuacjach szczególnych, tj.:
   gdy dane są przetwarzane na potrzeby zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu MPWiK S.A. lub gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne MPWiK S.A. w celu wykonania zadań leżących w interesie publicznym. W tym przypadku skuteczność wniesienia sprzeciwu wymaga umotywowania zasadności zaniechania przetwarzania danych przez MPWiK S.A.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

W każdym czasie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez MPWIK S.A. z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, które dokonano na tej podstawie przed datą wycofania zgody.

8. Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem rejestracji zgłoszenia w naszym systemie zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszenia związanej i w przypadku niepodania danych w formularzu, odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3.1 lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tych celach nie będzie możliwa rejestracja formularza kontaktowego i obsługa zgłoszenia.

PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa www.mpwik.wroc.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej www.mpwik.wroc.pl i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej.
 3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej www.mpwik.wroc.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej
   i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 5. W ramach www.mpwik.wroc.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  4. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej by lepiej działała;
  5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Brak zmiany ustawień oznacza akceptację dla stosowanych przez stronę internetową www.mpwik.wroc.pl   plików cookies.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz