Przejdź do treści głównej

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Strona internetowa www.mpwik.wroc.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej bilety.hydropolis.pl i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej.

3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, nazwę cookie, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Podstawą prawną dla zbierania Państwa danych odczytywanych z Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości strony internetowej www.mpwik.wroc.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
a) uruchomione jest zapamiętywanie języka witryny – jest tutaj zainstalowana wtyczka do języków WPML
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
a) gid – https://cookiedatabase.org/cookie/google-analytics/_gid/
b) ga – https://cookiedatabase.org/cookie/google-analytics/_ga/
c) gat – https://cookiedatabase.org/cookie/google-analytics/_gat/
b) uruchomione jest zliczanie odwiedzin witryny
3) zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla Użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania strony internetowej;

6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików Cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

7. Użytkownikom przysługuje prawo żądania usunięcia dotyczących go danych zgromadzonych przez Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

8. W ramach www.mpwik.wroc.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej by lepiej działała;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) analityczne dostarczane przez podmioty trzecie. Informacje w nich zawarte wykorzystywane przez nasz serwis mogą być przekazywane tym podmiotom. Cookies dostarczane przez podmioty trzecie pełnią funkcje:
1) analityczne: Pliki te gromadzą dane, na podstawie których tworzone są zbiorcze, zanonimizowane raporty w celu analizy sposoby użytkowania naszego serwisu oraz poprawy skuteczności jego działania;

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

10. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies:

11. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

12. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

13. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację dla stosowanych przez stronę internetową www.mpwik.wroc.pl technologii plików cookies. Użytkownicy serwisu mogą zrezygnować ze zbierania cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystają. Wyłączenie stosowania plików Cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach witryny MPWIK.

14. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację dla stosowanych przez stronę internetową mpwik.wroc.pl. plików cookies.
15. Działanie serwisu internetowego MPWIK skonfigurowane jest z następującymi przeglądarkami Java Script i SSL:, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.

DANE OSOBOWE
1. Kto jest administratorem państwa danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że:

2. Administratorem zebranych danych osobowych podanych przez Pana/Panią podczas procesu składania zamówienia na zakup biletów w Hydropolis i/lub rejestracji konta Klienta jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy
ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr: 0000391028, zwane dalej „Administratorem” lub „MPWiK S.A.”

3. W każdym czasie, w sprawach ochrony Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: mpwik@mpwik.wroc.pl lub telefonując pod numer +48 71 34 09 655 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku) lub możesz skontaktować się za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: abi@mpwik.wroc.pl lub telefonując pod numer +48 71 34 09 928 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku).

4. Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać:
Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email, numeru klienta, które wprowadzisz w formularzach kontaktowych opublikowanych na naszej stronie www.mpwik.wroc.pl

5. W jakim celu możemy przetwarzać państwa dane osobowe:
Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu:
a) rejestracji i obsługi formularzy kontaktowych, umieszczonych na stronie na podstawie Twojej zgody, czyli w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z brzmienie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.), a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) r.o.d.o.,
c) prowadzenia ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz ustalenia,
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogącymi mieć związek z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej www.mpwik.wroc.pl, a także w celach dowodowych, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
e) statystycznym i analitycznym Administratora, jako prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli w oparciu o art. ust.1 lit. f) r.o.d.o.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przyjęcia i realizacji działań objętych formularzami W przypadku niepodania danych w formularzu nie będzie możliwa min. realizacja zgłoszeń awarii, aktualizacja danych kontaktowych, zlecenie usługi, wysłania wiadomości

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do obsługi formularzy kontaktowych i funkcjonowania strony www.mpwik.wroc.pl
a) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Policja; Straż Miejska; Prokuratura, Sądy) oraz operatorzy płatności online
b) Dostawca strony www.mpwik.wroc.pl w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania;
c) zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Administratora (podmioty przetwarzające) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www.mpwik.wroc.pl, tj.: dostawcy usług IT, podmioty świadczące: usługi prawnicze; usługi windykacji należności.

8. Jako Administrator Pana/Pani danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych. Nie zamierzamy również podejmować zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
1) w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, do czasu upływu okresu zapewniającego realizację ciążącego na Administratorze obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.),

10. Jako Administrator gwarantujemy zastosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych, w szczególności:
1) uniemożliwiających dostęp do danych osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem właściwych przepisów,
2) zapobiegających utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych.
11. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo w każdej chwili:
a) do uzyskania dostępu do danych osobowych i kopii danych osobowych,
b) do sprostowania danych,
c) do ograniczenia przetwarzania,
d) do przenoszenia danych,
e) do bycia zapomnianym,
f) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a w przypadku, gdy przetwarzanie danych ma miejsce na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo cofnięcia zgody, które jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięcie, zgody na zasadach określonych w odpowiednich przepisach RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz