Przejdź do treści głównej

PROJEKT „POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ WE WROCŁAWIU-ETAP V”

Dnia 8 listopada 2013 r. MPWiK S.A. podpisało umowę o dofinansowanie Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap V” nr POIS.01.01.00-00-015/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Etap V stanowi kontynuację poprzednich etapów tego Projektu.
Głównym celem Projektu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu. Działania objęte przedsięwzięciem przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie systemu wodno-ściekowego, zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ograniczenia skażenia wód powierzchniowych i podziemnych a przede wszystkim do zapewnienia dostaw wody o dobrej jakości oraz poprawy standardu życia mieszkańców aglomeracji Wrocław w związku z podłączeniem do systemu kanalizacji.

Realizacja Etapu V zakończyła się 30 września 2016 r. W ramach tego Projektu wybudowano 33,36 km sieci kanalizacji sanitarnej, zmodernizowano 6,03 km sieci kanalizacji sanitarnej, zbudowano 5,14 km sieci wodociągowej oraz zmodernizowano 28,83 km sieci wodociągowej.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 158 133 640,29 PLN.
Wysokość otrzymanego dofinansowania wyniosła 65 179 479,85 PLN co stanowi 85 % wartości wydatków kwalifikowanych Projektu.

Finansowanie

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap V” uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Krótko o… Funduszu Spójności

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych.
Fundusz Spójności miał dostarczyć wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.
Założeniem realizacji projektów Funduszu Spójności w sektorze środowiska jest dostosowanie istniejących obiektów do norm europejskich, jak również budowa nowych elementów sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego. Dodatkowo, po akcesji Polski do UE w roku 2004, w ramach Funduszu Spójności kontynuowana była realizacja projektów współfinansowanych z przedakcesyjnego funduszu ISPA.

Krótko o… Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji o Programie Infrastruktura i Środowisko znajduje się na stronie www.pois.gov.pl.

Zadania

W ramach Projektu zostały zrealizowane następujące zadania z zakresu systemu ściekowego i wodociągowego:

Numer zadania

Nazwa zadania

Zadanie nr 1.1 Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Jarocińską i Pełczyńską
Zadanie nr 1.2 Budowa sieci kanalizacyjnej na os. Kowale-Ogrody ul. Sikorcza I Szczygla
Zadanie nr 1.3 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Pomarańczowej
Zadanie nr 1.4 Budowa układu odprowadzania ścieków z osiedla Marszowice Malownicze
Zadanie nr 1.5 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na os. Widawa, Lipa Piotrowska
Zadanie nr 1.6 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Kowale
Zadanie nr 1.7 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Bieńkowice
Zadanie nr 1.8 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Jagodno
Zadanie nr 1.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kosmonautów
Zadanie nr 1.10 Przebudowa rurociągu tłocznego Sępolno-Szczytniki
Zadanie nr 1.11 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywoustego i Rynek Psiego Pola
Zadanie nr 1.12 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięskiej
Zadanie nr 1.13 Przebudowa sieci kanalizacji ul. Marszowicka, Wolska, Dolnobrzeska, Eluarda
Zadanie nr 1.14 Modernizacja przepompowni Muchobór
Zadanie nr 2.1 Budowa magistrali wodociągowej Północnej etap Ia
Zadanie nr 2.2 Budowa odżelaziacza w Zakładzie Produkcji Wody Na Grobli
Zadanie nr 2.3 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na os. Zakrzów
Zadanie nr 2.4 Modernizacja sieci wodociągowej na os. Widawa, Lipa Piotrowska
Zadanie nr 2.5 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu Kowale
Zadanie nr 2.6 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na os. Polanowice, Poświętne, Sołtysowice

Ponadto w ramach Projektu realizowane było zadanie związane z zapewnieniem właściwej informacji i promocji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Print Friendly, PDF & Email

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz