Przejdź do treści głównej

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie układu retencyjnego na sieci kanalizacyjnej na terenie przepompowni Port Południe

Data opublikowania 23.03.2018
Rodzaj zamówienia roboty budowlane (CPV: 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość – poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. nie
Przedmiot zamówienia Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie układu retencyjnego na sieci kanalizacyjnej na terenie przepompowni Port Południe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 21.03.2018r.

 

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0013/17

Termin wykonania zamówienia 31.12.2021 r.
Termin związania ofertą 90 dni
Miejsce realizacji zamówienia Wrocław
Wadium 500 000,00 zł
Odbiór specyfikacji w: do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: SIWZ, Dokumenty edytowalne, PFU, espd-request, Wizja lokalna, Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 17.04.2018,Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 20.04.2018, karty dokumentacyjne.Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.04.2018
Sprawy organizacyjne Anna Sawicka – Boksa
e-mail:  anna.sawicka@mpwik.wroc.pl
Miejsce składania ofert Kancelaria MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16,
50-421 WrocławOferty muszą być sporządzone w języku polskim.
Termin składania ofert 2018-05-08, do godz. 9:30
Termin otwarcia ofert 2018-05-08, godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert siedziba zamawiającego – świetlica MPWiK
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

zgodnie z dokumentem  zamówienia, tj. SIWZ
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena 100%
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert równoważnych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Zawarcie umowy ramowej Nie
Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów (tak/nie) Nie
Wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (tak/nie) Nie
Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz