Przejdź do treści głównej

Konserwacja 7 stawów infiltracyjnych

Data dodania: 26-07-2019

  1. Zamawiający: pełna nazwa zamawiającego:
    MPWiK S.A. REGON: 930155369 kod, miejscowość, województwo, powiat: 50 – 421 Wrocław, woj. dolnośląskie, ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Na Grobli 19, internet: www.mpwik.wroc.pl numer telefonu: (71) 34 09 500, faks: (71) 372 37 20
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Konserwację 7 stawów infiltracyjnych”

Na podstawie art. 93 ust. 3 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) (Ustawa) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia jw. (Postępowanie) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) Ustawy ponieważ oferta z najniższą ceną, wśród ofert niepodlegających odrzuceniu, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

Uzasadnienie:

Najtańsza oferta wśród ofert niepodlegających odrzuceniu konsorcjum Zakład Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych INMEL Zbigniew Jabłoński oraz MARCIN PAJDA TRANSPORT CIĘŻAROWY z ceną 9.028.332,28 zł brutto przekracza kwotę 4.281.664,44 zł brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  1. Jednocześnie informuję, że oferta firmy K.T.M. Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 4) Ustawy w związku z Art. 90 ust. 3 Ustawy ponieważ Wykonawca nie udzielił wyjaśnień Zamawiającemu czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający na podstawie Art. 90 ust. 1a pkt 1) Ustawy wezwał w dniu 05.07.2019 r. Wykonawcę K.T.M. Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w wyjaśnieniach pismem z dnia 08.07.2019 r. podał wyliczenia ceny na kwotę 3.099.500,00 zł netto. Oferta Wykonawcy w formularzu oferty wynosi 3.347.460 zł brutto. Z porównania wyliczenia ceny netto ze złożoną ofertą w kwocie brutto wynika, że wykonawca do wyliczenia ceny przyjął 8% stawkę podatku VAT.

Zamawiający pismem z dnia 23.07.2019 r. wezwał Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie podstawy prawnej zastosowanej stawki
podatku VAT, w tym o wyjaśnienie na podstawie jakich przepisów Wykonawca zastosował przy wyliczeniu ceny oferty stawkę 8% podatku VAT oraz jakie uprawnienia umożliwiają mu zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, w piśmie z dnia 24.07.2019 r. wskazał, że przedmiot zamówienia jako całość „Konserwacja 7 stawów infiltracyjnych” jest obłożona stawką VAT 23% oraz, że będzie rozliczał przedmiot umowy według różnych stawek, tj. 8% lub 23 %.

Wykonawca przyznał również, że dla części świadczenia powinna być naliczana stawka 23% podatku VAT, a cena oferty odpowiada stawce 8%. Natomiast 23% VAT choćby od części przedmiotu zamówienia spowoduje niedobór w kwocie netto.

Z uwagi na to, że z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę w dniu 08.07.2019 r. oraz w dniu 24.07.2019 r. wynikają rozbieżności pomiędzy przyjętą przez Wykonawcę, do obliczenia ceny wysokością podatku Vat, w ocenie Zamawiającego Wykonawca nie wyjaśnił, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz