Przejdź do treści głównej

CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 01.10.2022 R.

Pobieranie próbki:

Udostępnienie wyników badań wody przeznaczonej do spożycia z najbliższego rejonu zasilania – cena brutto: 52 zł (8% VAT)

 

Cennik usług laboratoryjnych -WODA

PARAMETR /WSKAŹNIKNORMA/DOKUMENTMETODA BADAŃZAKRESSTATUSCENA
brutto (w zł)
dla 8% VAT
CENA
brutto (w zł)
dla 23% VAT
MętnośćPN-EN ISO 7027-1:2016-09nefelometryczna(0,5-50) NTUZ, A,
RP, RW
1213,67
BarwaPN-EN ISO 7887:2012spektrometryczna(2-50) mg/l PtZ, A,RW, RP
2528,47
pHPN-EN ISO 10523:2012potencjometryczna(2,0-10,0) pHZ, A, RW, RP1517,08
Przewodność elektryczna właściwaPN-EN 27888:1999konduktometryczna(10-5000)µS/cmZ, A, RW, RP1517,08
Jon amonowyPN-ISO 7150-1:2002spektrofotometryczna(0,05-1,0) mg/lZ, A,RW, RP
2528,47
AzotynyPN-EN 26777:1999spektrofotometryczna(0,010-0,80)mg/lZ, A, RP, RW
2528,47
AzotanyPN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012chromatografia jonowa z detekcją konduktometryczną
(IC-CD)
(2,0-50)mg/lZ, A,
RW, RP
2831,89
ChlorkiPN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012chromatografia jonowa z detekcją konduktometryczną
(IC-CD)

(5,0-300)mg/lZ, A, RW, RP

2831,89
FluorkiPN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012chromatografia jonowa z detekcją konduktometryczną
(IC-CD)
(0,10-1,5)mg/lZ, A,
RW, RP
2831,89
SiarczanyPN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012chromatografia jonowa z detekcją konduktometryczną
(IC-CD)
(5,0-300)mg/lZ, A, RW, RP2831,89
Chlor ogólnyPN-EN ISO 7393-2:2018-04spektrofotometryczna(0,05-2,0)mg/lD2528,47
Chlor wolnyPN-EN ISO 7393-2:2018-04spektrofotometryczna(0,05-2,0)mg/lZ, A, RP


2528,47
Chlor wolnyPN-EN ISO 7393-2:2018-04spektrofotometryczna(0,05-2,0)mg/lZ, A, T, RP
2528,47
Chlor związanyPN-EN ISO 7393-2:2018-04z obliczeń-D1517,08
Ogólny węgiel organicznyPN-EN 1484:1999wysokotemperaturowe spalanie z detekcją w IR(1,0-20) mg/lZ, A, RW, RP4045,56
Zasadowość ogólnaPN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004miareczkowa(0,4-20) mmol/lD2326,19
TrichlorometanPN-EN ISO 10301:2002chromatografia gazowa z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją wychwytu elektronów
(HS-GC-ECD)
(2-100) µg/lZ, A,
RP
3034,17
BromodichlorometanPN-EN ISO 10301:2002chromatografia gazowa z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją wychwytu elektronów
(HS-GC-ECD)
(2-100) µg/lZ, A,
RP
3034,17
DibromochlorometanPN-EN ISO 10301:2002chromatografia gazowa z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją wychwytu elektronów
(HS-GC-ECD)
(2-100) µg/lZ, A,
RP
3034,17
TribromometanPN-EN ISO 10301:2002chromatografia gazowa z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją wychwytu elektronów
(HS-GC-ECD)
(2-100) µg/lZ, A,
RP
3034,17
Suma THMPN-EN ISO 10301:2002z obliczeń-D, RP1517,08
TrichloroetenPN-EN ISO
10301:2002
chromatografia gazowa z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją wychwytu elektronów
(HS-GC-ECD)
(0,2-10) µg/lZ, A,
RP
30,0034,17
TetrachloroetenPN-EN ISO
10301:2002
chromatografia gazowa z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją wychwytu elektronów
(HS-GC-ECD)
(0,2-10) µg/lZ, A,
RP
30,0034,17
1,2-dichloroetanPN-EN ISO
10301:2002
chromatografia gazowa z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją wychwytu elektronów
(HS-GC-ECD)
(0,2-10) µg/lZ, A,
RP
30,0034,17
ChlorynyPN-EN ISO
10304-4:2022-08
chromatografia jonowa z detekcją konduktometryczną
(IC-CD)
(0,05-1,00)mg/lZ, A,
RP
30,0034,17
ChloranyPN-EN ISO
10304-4:2022-08
chromatografia jonowa z detekcją konduktometryczną
(IC-CD)
(0,05-1,0)mg/lZ, A,
RP
3034,17
Suma chloryny i chloranyPN-EN ISO 10304-4:2002z obliczeń-D1517,08
AntymonPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(0,50-500) µg/lZ, A, RP, RW
5056,94
ArsenPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(0,50-500) µg/lZ, A, RW, RP5056,94
BarPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(10,0-1000) µg/lZ, A, RW
5056,94
BorPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(100-1000) µg/lZ, A, RW, RP5056,94
ChromPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(0,50-500) µg/lZ, A, RW, RP5056,94
CynkPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(10,0-5000) µg/lZ, A, RW, RP5056,94
GlinPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(10-500) µg/lZ, A, RP, RW
5056,94
KadmPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(0,50-500) µg/lZ, A, RW, RP5056,94
ManganPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(5,0-1000)µg/lZ, A, RW, RP5056,94
MiedźPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(10,0-2000) µg/lZ, A, RW, RP5056,94
NikielPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(0,50-500) µg/lZ, A, RW, RP5056,94
OłówPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(0,50-500) µg/lZ, A, RW, RP5056,94
PotasPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(0,50-200) mg/lZ, A5056,94
SódPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(0,50-200) mg/lZ, A, RP5056,94
SelenPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(0,50-500) µg/lZ, A, RW, RP5056,94
SrebroPN-EN ISO 17294-2:2016-11absorpcyjna spektrometria atomowa ICP MS(0,50-500) µg/lZ, A, RP, RW
5056,94
WanadPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(10,0-1000) µg/lZ, A, RW
5056,94
ŻelazoPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(10-5000) µg/lZ, A, RW, RP5056,94
MagnezPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(0,50-200) mg/lZ, A, RP, RW
5056,94
WapńPN-EN ISO 17294-2:2016-11spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)(5,0-200)mg/lZ, A, RP, RW
5056,94
Twardość ogólnaPB01 wyd.1.1 z dn.16.12.2019z obliczeń-Z, A, RP, RW
5056,94
RtęćPB03 wyd.2.1 z dnia 03.04.2020absorpcyjna spektrometria atomowa z generacją zimnych par (CV-AAS)(0,1-1,0) µg/lZ, D, RW, RP7079,72
Tlen rozpuszczonyISO 17289:2014metoda optyczna(0,5-20,0) mg/lA, RW
15,0017,08
Tlen rozpuszczonyISO 17289:2014metoda optyczna(0,5-20,0) mg/lA, T, RW
15,0017,08
ChZT-CrPN-ISO
15705:2005
metoda spektrofotometryczna(4,0-300) mg/lA, RW
50,0056,94
BZT5PN-EN
1899-2:2002
metoda elektrochemiczna(0,50-6,0) mg/lA, RW
60,0068,33
Zawiesiny ogólnePN-EN 872:2007
+Ap1:2007

metoda wagowa(2,0-1000) mg/lA, RW
40,0045,56
Indeks oleju mineralnegoPN-EN ISO 9377-2:2003
chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)(0,50 – 50,0) mg/lA,
RW
150,00170,82
Fosfor ogólnyPN-EN ISO
11885:2009
emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej
(ICP-OES)
(0,050-100)mg/lA, RW
55,0062,64
TemperaturaPN-77/C-04584pomiar bezpośredni(0-50)°CA, T,
RW,W
89,11
SmakPN-EN 1622:2006uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony( 1-2) TFNZ, A,
RP
2528,47
ZapachPN-EN 1622:2006uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony(1-2) TONZ, A,
RW, RP
2528,47
Ogólna liczba mikroorganizmów inkubowanych w temp. 22°CPN-EN ISO 6222:2004metoda płytkowa, posiew wgłębny-Z, A, RP
2528,47
Ogólna liczba mikroorganizmów inkubowanych w temp. 36°CPN-EN ISO 6222:2004metoda płytkowa, posiew wgłębny-Z, A, RP
2326,19
Liczba enterokoków kałowychPN-EN ISO 7899-2:2004filtracja membranowa-Z, A, RW, RP
4450,11
Liczba Clostridium perfringens
(łącznie ze sporami)
PN-EN ISO 14189:2016-10filtracja membranowa-Z, A, RP
5056,94
Liczba bakterii grupy coliPN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04filtracja membranowa-Z, A, RW, RP
5056,94
Liczba Escherichia coliPN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04filtracja membranowa-Z, A, RW, RP
5056,94
NPL (najbardziej prawdopodobna liczba) bakterii grupy coliPN-EN ISO 9308-2:2014-06NPL (test Coliert-18)-Z, A, RW, RP
5056,94
NPL (najbardziej prawdopodobna liczba) Escherichia coliPN-EN ISO 9308-2:2014-06NPL (test Coliert-18)-Z, A, RW, RP
5056,94

Objaśnienia:

T – badania terenowe

A – badania objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 1800

Z – badania objęte zatwierdzeniem  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu

D – badania realizowane w ramach działalności laboratoryjnej spełniającej wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02

RW – metoda referencyjna w zakresie badań wody powierzchniowej określona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 29.08.2019 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 1747)

RP – metoda referencyjna w zakresie badań wody do spożycia określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

W – norma wycofana ze zbioru Polskich Norm bez zastąpienia, dezaktualizacja normy nie oznacza zakazu stosowania normy wycofanej

 

Cennik usług laboratoryjnych -ŚCIEKI

PARAMETR /WSKAŹNIKNORMA/DOKUMENTMETODA BADAŃZAKRESSTATUSCENA
brutto (w zł)
dla 8% VAT
CENA
brutto (w zł)
dla 23% VAT
TemperaturaPN-77/C-04584bezpośrednia(0-50)°CA, RŚ, W, T89,11
pHPN-EN ISO 10523:2012potencjometryczna(4,0 -10,0) pHA, RŚ1517,08
Zawiesiny ogólnePN-EN 872:2007 +Ap1:2007grawimetryczna(10-2000) mg/lA, RŚ4045,56
CHZT-CrPN-ISO 15705:2005spektrofotometryczna(25-10000)mg/lA, RŚ5056,94
ChlorkiPN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012chromatografia jonowa z detekcją konduktometryczną
(IC-CD)
(10-2000)mg/lA, RŚ2831,89
SiarczanyPN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012 (RŒ, RW)chromatografia jonowa z detekcją konduktometryczną
(IC-CD)
(10-2000)mg/lA, RŚ2831,89
Azot amonowyPB17 wyd.1.2 z dnia 10.02.2020spektrofotometryczna(0,5-80,0)mg/lD3034,17
CynkPN-EN ISO
11885:2009
emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej
(ICP-OES)
(0,050-10,0)mg/lA, RŚ55,0062,64
MiedźPN-EN ISO
11885:2009
emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej
(ICP-OES)
(0,050-10,0)mg/lA, RŚ55,0062,64
OłówPN-EN ISO
11885:2009
emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej
(ICP-OES)
(0,050-10,0)mg/lA, RŚ55,0062,64
NikielPN-EN ISO
11885:2009
emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej
(ICP-OES)
(0,050-10,0)mg/lA, RŚ55,0062,64
KadmPN-EN ISO
11885:2009
emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej
(ICP-OES)
(0,050-10,0)mg/lA, RŚ55,0062,64
ChromPN-EN ISO
11885:2009
emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej
(ICP-OES)
(0,050-10,0)mg/lA, RŚ55,0062,64
ŻelazoPN-EN ISO
11885:2009
emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej
(ICP-OES)
(0,050-20,0)mg/lA, RŚ55,0062,64
ManganPN-EN ISO
11885:2009
emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej
(ICP-OES)
(0,050-20,0)mg/lA, RŚ55,0062,64
GlinPN-EN ISO
11885:2009
emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej
(ICP-OES)
(0,050-20,0)mg/lA, RŚ55,0062,64
Fosfor ogólnyPN-EN ISO
11885:2009
emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej
(ICP-OES)
(0,050-100)mg/lA, RŚ55,0062,64
Azot ogólnyPB20 wyd. 2.1
z dn.20.01.2023
spektrofotometryczna(1,0 – 150) mg/lA, RR50,0056,94
Indeks oleju mineralnegoPN-EN ISO
9377-2:2003
Chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)(0,50 – 50,0) mg/lA, RŚ150,00170,82
BZT5PN-EN
1899-2:2002
z czujnikiem elektrochemicznym(1,0-6,0)mg/lA, RŚ60,0068,33
BZT5PN-EN ISO
5815-1:2019-12
z czujnikiem elektrochemicznym(6,0-1000)mg/lA, RŚ80,0091,11

Objaśnienia:

T – badania terenowe

A – badania objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 1800

D – badania realizowane w ramach działalności laboratoryjnej spełniającej wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02

RŚ – metoda referencyjna w zakresie badań ścieków określona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 12.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311) oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2006  poz. 964 z późniejszymi zmianami)

RR – metoda alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa, laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności metody

W – norma wycofana ze zbioru Polskich Norm bez zastąpienia, dezaktualizacja normy nie oznacza zakazu stosowania normy wycofanej

W oznaczaniu metali metodą ICP MS cena pierwszego metalu wg cennika, a każdy następny 30% mniej.

W przypadku badania wody z nowego przyłącza dodatkowo oznaczamy ogólną liczbę mikroorganizmów po 72 h (dotyczy sieci MPWiK S.A. we Wrocławiu).

PODSTAWOWE ZESTAWY BADAŃ - ZAKRESY

ZAKRESCENA
brutto (w zł)
dla 8% VAT
CENA
brutto (w zł)
dla 23% VAT
Podstawowa analiza fizykochemiczna wody przeznaczonej do spożycia
(barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, chlor wolny)
142,00161,72
Podstawowa analiza fizykochemiczna wody ze studni
(barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, chlorki, siarczany, zapach)
-354,19
Podstawowa analiza mikrobiologiczna wody przeznaczonej do spożycia
(Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), Enterokoki kałowe)
194,00220,94
Podstawowa analiza ścieków
(temperatura, pH, chlorki, siarczany, ChZT-Cr, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, azot amonowy)
249,00283,59

W przypadku badania wody z nowego przyłącza nie oznaczamy smaku a dodatkowo oznaczamy ogólną liczbę mikroorganizmów po 72 h (dotyczy sieci MPWiK S.A. we Wrocławiu)

Dokumenty

Wniosek o wykonanie usługi odpłatnej badania laboratoryjnego (plik pdf)

Instrukcja pobierania próbek wody (plik pdf)

Kryteria przyjmowania próbek (plik pdf)

Posiadamy zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej do wykonywania badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wykonujemy również rozszerzone badania jakości wody i ścieków z indywidualną wyceną, po ustaleniu zakresu pomiarów i liczby prób.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz