Przejdź do treści głównej
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE BIOGAZU POCHODZĄCEGO Z FERMENTACJI OSADÓW NA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „JANÓWEK”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
IMPEL CLEANING Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SIARCZANU GLINU W POSTACI ROZTWORU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW MPWIK SP. Z O.O. (PRZETARG OGRANICZONY)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJ., STWIORB, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA: ZADANIE NR 1: PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BARTLA, ZADANIE NR 2: BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BAJANA.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. Biuro Usług projektowych EKOPROJEKT Pracownia projektowa gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska, 54-025 Wrocław, ul. Promenada 25; 2. Biuro Usług projektowych EKOPROJEKT Pracownia projektowa gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska, 54-025 Wrocław, ul. Promenada 25
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BUDOWA ZLEWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE PRZEPOMPOWNI PRZEDWIOŚNIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ENKO S.A., ul. Dojazdowa 10, 44-101 Gliwice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODZIEŻY LETNIEJ ROBOCZEJ I OCHRONNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Pracy Chronionej Z.P.H.U. BUKSAN-BUKOWSKI, 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 22b
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNEGO OSADU ŚCIEKOWEGO Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – WROCŁAW UL. JANOWSKA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GEOTRANS Sp. z o.o., ul. Zwycięska 12E/2, 53-033 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KOMPLEKSOWA OCHRONA OBIEKTÓW MPWIK WRAZ Z OKRESOWĄ KONSERWACJĄ URZĄDZEŃ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SOLID Security Sp. z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z OBIEKTÓW MPWIK SP. Z O.O.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEBUDOWA UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ DUŻEGO ODBIORU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
NUMERON Sp. z o.o. ul. Wały Dwurnickiego 117/121, 42-202 Częstochowa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
USŁUGA WYDRUKU, PERSONALIZACJI I KOPERTOWANIA FAKTUR VAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DOSTAWY WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW DLA KLIENTÓW MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ PRZYŁĄCZY W UL. KORNELA UJEJSKIEGO WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kształtowania Środowiska „POL – LAS” Kazimierz Mazur, ul. Obornicka 32/8, 51-113 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WAPNA PALONEGO MIELONEGO DO HIGIENIZACJI OSADU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Lhoist Opolwap S.A., ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA BUDOWA ODŻELAZIACZA ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 11, 44-121 Gliwice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZANIE MIEJSC AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI DO DAWKOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH PRZECIWODOROWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 2B, 55-095 Mirków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. LEONARDA DA VINCI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Burghardt-Rzosiński Sp. z o.o., ul. Kunickiego 10, 54-616 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
MONITORING SKŁADOWISKA ODPADÓW WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SKŁADOWISKA W PIECOWICACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. DWORSKIEJ I PILCZYCKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ATEJ Andrzej Łysoń, Głuchów Górny 90, 55-100 Trzebnica
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. STARGARDZKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Usług Projektowych EKOPROJEKT, ul. Promenada 25, 54-025 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CYSTERNY DO ZASTĘPCZEGO PRZEWOZU WODY PITNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PRO – WAM Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 278, 75-671 Koszalin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOPALIN I KRUSZYW: PIASKU KOPANEGO, PIASKU RZECZNEGO ORAZ ŻWIRU, KLIŃCA I TŁUCZNIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. postępowanie unieważnione; 2. PBHiPK HYDROKRUSZ Sp. z o.o., ul. Na Grobli Nr 2, 50-421 Wrocław; 3. postępowanie unieważnione
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SZYMANOWSKIEGO, UL. LEKCYJNEJ ORAZ POMIĘDZY UL. BISKUPIĄ I UL. KRAWIECKĄ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ATEJ Andrzej Łysoń, Głuchów Górny 90, 55-100 Trzebnica
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA OBIEKTACH MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
A. MAX CLEAN Osada Krystyna ul. Ołbińska 4B/11, 50-237 Wrocław ; B. Zakład Robót Technicznych UNI-TECHN Andrzej Bucki ul. 11-go Listopada 1A/6, 55-200 Oława; C. Firma Handlowo – Usługowa „ZIELONY DOM” Czesław Szymczyk ul. Polna 73, 56-231 Jelcz – Laskowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ROZBUDOWY SYSTEMU DEZYNFEKCJI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ- KOMORA DEZYNFEKCYJNA …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOPALIN I KRUSZYW: PIASKU KOPANEGO, ŻWIRU, KLIŃCA I TŁUCZNIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SANBET Fabryka Betonu Wiesława, Stefan Piotrowscy Spółka Jawna, z siedzibą Ślęza, ul. Tulipanowa 2, 55-040 Kobierzyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KOSZENIE I WYWÓZ TRAWY Z PÓL IRYGOWANYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PPU MELMAR Marcin Iwanek, Głogowa 17, 63-440 Raszków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZŁĄCZEK MOSIĘŻNYCH SKRĘCANYCH DO RUR PEHD ORAZ WKŁADEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EWAND Ewa Simon-Kaczkowska, 52-015 Wrocław, ul. Krakowska 180
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU W MIEJSCACH AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Usług Geologicznych GEOTEST Piotr Bohdanowicz, ul. Jordanowska 14/2, 52-403 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA: REMONT IZOLACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o., ul. Opolska 11-19, 52-010 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TLENU TECHNICZNEGO DO PRODUKCJI OZONU STOSOWANEGO W UZDATNIANIU WODY PITNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTALACJI DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI DLA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Messer Polska Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO A TAKŻE UZYSKANIE WYMAGANYCH PRAWEM NIEZBĘDNYCH ZEZWOLEŃ DLA: A) BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPACEROWEJ WRAZ …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska „EKOMPROJEKT” S-ka z o.o., 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 114
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ-MAGISTRALNEJ DN 400 W UL. WEŁNIANEJ – JELENIOGÓRSKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PHARMGAS S.A. ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DEZODORYZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ WROCŁAWIA WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKA CHEMICZNEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPLETÓW USZCZELNIAJĄCYCH DN 50-300MM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MD Mieczysław Dobrynin, ul. Widzewska 14, 92-229 Łódź
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE HYDROFORNI ORZECHOWA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH METODĄ WYKOPALISKOWĄ ORAZ PEŁNIENIE STAŁEGO NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I ROZBUDOWY KANALIZACJI NA OSIEDLU ZAKRZÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DELFA, Robert Szwed, ul. Pomorska 4/24, 50-218 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAPRAWA EKSPLOATOWANYCH PRZEZ MPWIK SP. Z O.O. PRZENOŚNYCH WYKRYWACZY GAZÓW TOKSYCZNYCH I WYBUCHOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DELTA SERVICE Stanisław Echilczuk, Iwona Kaziuk, Robert Wargenau, ul. Marecka 66, 05-22 Zielonka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODU SAMOWYŁADOWCZEGO – 1 SZT.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AUDICENTRUM, ul. Buczka, 62-030 Luboń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI SZT. 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SEZAM – INSTAL Spółka Jawna, ul. Cygana 1, 45-131 Opole
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH FIRMY MERCK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Merck Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEGLĄD I KALIBRACJA STACJONARNYCH WYKRYWACZY GAZÓW FIRMY SIEGER
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TECHNOPOMIAR Sp. z o.o., ul. Buforowa 4c, 52-131 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ POŁUDNIOWEJ DN 800 W UL. KOSZYCKIEJ WE WROCŁAWIU – ETAP E
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SKANSKA S.A. Oddział w Krakowie, Aleja Powstańców Śl. 26, 30-570 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE OSADNIKA ZIEMNEGO NA TERENIE PÓL IRYGOWANYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Inżynierii Lądowej „PROJEKT” Grzegorz Wawrzyński, ul. Trzebnicka 24/6, 50-246 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH ORAZ WODOMIERZY HYDRANTOWYCH ZE STOJAKAMI W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 5314 SZTUK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. ITRON POLSKA Sp. z o.o., ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków; 2: MIROMETR Sp. z o.o.,ul. Harcerska 11, 43-400 Cieszyn; 3: SENSUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Chrobrego 64, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DEKOLMATACJI 100 SZTUK STUDNI INFILTRACYJNYCH NA TERENACH WODONOŚNYCH MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum Firm: HYDROWIERT Kirschke & Skowron Sp. J., ul. 19 Stycznia 15, 97-400 Bełchatów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ – HYDRANTÓW PODZIEMNYCH DN 80 PN 10 Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM KULOWYM I HYDRANTÓW NADZIEMNYCH ŁAMANYCH DN 80 PN 10 Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM KULOWYM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego WOD BUD Anatol Lachowicz FILIA CIESZYCE, ul. Wrocławska 13, 55-040 Kobierzyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA ROWÓW NA POLACH IRYGOWANYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Robót Technicznych UNI-TECHN Andrzej Bucki, ul. 11-go Listopada 1A/6, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. STARGARDZKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Usług Projektowych EKOPROJEKT, ul. Promenada 25, 54-025 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ROZBUDOWY SYSTEMU DEZYNFEKCJI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ- KOMORA DEZYNFEKCYJNA …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno- Ściekowej „BIPROWOD” Sp. z o.o., ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE HYDROFORNI ORZECHOWA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Urządzenia Filtracyjne „CERFILTR”, ul. Grunwaldzka 30A, 50-356 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH METODĄ WYKOPALISKOWĄ ORAZ PEŁNIENIE STAŁEGO NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO DLA BUDOWY I PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLACH POLANOWICE I SOŁTYSOWICE WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DWOJAK – Andrzej Dwojak, ul. Drzewna 7/1, 53-656 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZASUW KOŁNIERZOWYCH (ZABUDOWA DŁUGA, KRÓTKA) I OBUDÓW TELESKOPOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DOMEX Sp. z o.o., ul. Pieszycka 11, 58-200 Dzierżoniów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODTWARZANIE NAWIERZCHNI PO AWARIACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Budowlany mgr inż. Dobrosław Sosnowski oraz „Przybud” Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe Przybud Sp. z o.o.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH MODUŁÓW RADIOWYCH W ILOŚCI 1265 SZTUK DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. ITRON POLSKA Sp. z o.o. ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków; 2. MIROMETR Sp. z o.o.,ul. Harcerska 11, 43-400 Cieszyn; 3. SENSUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Chrobrego 64, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU STUDNI ZASTĘPCZYCH NR 3Z, 4Z, 7Z I 9Z NA UJĘCIU WÓD PODZIEMNYCH Z UTWORU NEOGENU NA TERENIE UJĘCIA WODY W LEŚNICY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Geofizyka Toruń Sp. z o.o., ul. Chrobrego 50, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH METODĄ WYKOPALISKOWĄ ORAZ PEŁNIENIE STAŁEGO NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO DLA BUDOWY I PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ OBEJMUJĄCYCH 4 ZADANIA Z LOKALIZACJĄ WE WROCŁAWIU…
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. AKME Spółka z o.o. Zdzisław Wiśniewski, ul. Wierzbowa 3 50-056 Wrocław; 2. AKME Spółka z o.o. Zdzisław Wiśniewski, ul. Wierzbowa 3 50-056 Wrocław; 3.DELFA Robert Szwed, ul. Pomorska 4/24 50-218 Wrocław; 4. AKME Spółka z o.o. Zdzisław Wiśniewski, ul. Wierzbowa 3 50-056 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CHLORU CIEKŁEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PCC ROKITA S.A. ul. H.Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW W ZPW MOKRY DWÓR WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości INNEN Sp. z o.o., ul. Siemianicka 57, 55-120 Oborniki Śl.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA ANALIZATORÓW JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW FIRMY HACH-LANGE EKSPLOATOWANYCH W MPWIK WE WROCŁAWIU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SYGNAŁOWEJ I PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BUFOROWEJ WE WROCŁAWIU (SPIĘCIE KOŃCÓWEK SIECI – ETAP II)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „HYDRO-TAP” Stanisław Kafel, ul. Borowa 101 Wilczyce, 51-361 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE ARMATURY FILTRÓW PIASKOWYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCJI WODY MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „STALMONT” Sp. z o.o., ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PODCHLORYNU SODOWEGO – CHLORAN (I) SODU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BRENNTAG POLSKA Spółka z o.o., ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO NAPĘDU POJAZDÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 7a, 02-366 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KSZTAŁTEK ŻELIWNYCH O ŚREDNICACH DN 50 – 300 (NASADY, ŁĄCZNIKI KOMPENSACYJNE, TRÓJNIKI T, KOLANA Q, ZWĘŻKI FFR, KRÓĆCE FF I F)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo „MD” Mieczysław Dobrynin, ul. Krzyżowa 14 m 14, 91-457 Łódź
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ POŁUDNIOWEJ DN800 /UL. AGRESTOWA/ ETAP D
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WODOROTLENKU SODOWEGO 48-50% DO KOREKTY PH WODY UZDATNIONEJ W ILOŚCI 1600 T
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PCC Rokita S.A. Kompleks Chlorowy, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE RUROCIĄGU TŁOCZNEGO OD PRZEPOMPOWNI SĘPOLNO DO PRZEPOMPOWNI SZCZYTNIKI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Bezwykopowej Renowacji Sieci Podziemnych Sp. z o.o., ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o., ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 2 SZT. POMP ZATAPIALNYCH DLA PRZEPOMPOWNI MICHAŁÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Hydroserwis Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYNAJEM 8 SZTUK SAMOCHODÓW SAMOWYŁADOWCZYCH O ŁADOWNOŚCI OD 10 DO 15 TON
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„KONSORCJUM – GRUPA 6” s.c.,ul. Komeńskiego 19a, 54-514 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REAKTYWACJA TERMICZNA GRANULOWANEGO FORMOWANEGO WĘGLA AKTYWNEGO TYPU SORPCYJNEGO STOSOWANEGO DO UZDATNIANIA WODY PITNEJ W ZPW NA GROBLI WRAZ Z WYDOBYCIEM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GRYFSKAND Sp. z o.o., ul. Fabryczna 4, 74-100 Gryfino
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CHLORYNU SODU W POSTACI ROZTWORU WODNEGO O STĘŻENIU 25%
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BRENNTAG Polska Sp. z o.o., ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
MONITORING KIERUNKÓW PRZEPŁYWU WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE SKŁADOWISKA ODPADÓW WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GEOSKOP s.c., ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
LIKWIDACJA STUDNI GŁĘBINOWYCH WRAZ OPRACOWANIEM NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROWIERT Kirschke & Skowron Sp. J. ul. 19 Stycznia 15, 97-400 Bełchatów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA I STEROWANIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH SN W MPWIK WROCŁAW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Badawczo – Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki MIKRONIKA, ul. Wykopy 2/4 60-001 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA LIKWIDACJI STACJI UZDATNIANIA WODY „SOŁTYSOWICE” ORAZ PRZEPOMPOWNI WODY CZYSTEJ PRZY UL. KLECIŃSKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA POLICHLORKU GLINU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP FLYGT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Hydroserwis Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ POMIĘDZY STADIONEM I RZEKĄ ŚLĘZĄ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe STALMONT Sp. z o.o., ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FLOKULANTA DO ZAGĘSZCZANIA (KONDYCJONOWANIA) 15 000 MG S.M. OSADU NADMIERNEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KLIMAPOL Sp. z o.o., Dąbrowica 127 C, 21-002 Jastków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE SYSTEMU MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ – ETAP I
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELBUD S.A., 60-203 Poznań, ul. Krauthofera
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZENIESIENIE RADIOWEJ STACJI BAZOWEJ MPWIK Z UL. NA GROBLI NA UL. STAROGROBLOWĄ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AKSEL Sp. z o.o., ul. Lipowa 14, 44-207 Rybnik
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI METODĄ HYDRODYNAMICZNĄ I POMPOWANIA ŚCIEKÓW – 1 SZT.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL. ŚREDZKIEJ I NIEPIERZYŃSKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„HAL-SAN” Zakład Projektowy, ul. Przyjaźni 4E/3, 53-030 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU DO RENOWACJI SIECI KANALIZACYJNEJ KRÓTKIM RĘKAWEM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO – WOZU TECHNICZNEGO – 1 SZT.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MAN Truck&Bus Polska Sp. z o.o., al. Katowicka 9, Wolica 05-830 Nadarzyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZENIESIENIE RADIOWEJ STACJI BAZOWEJ MPWIK Z UL. NA GROBLI NA UL. STAROGROBLOWĄ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PERFECT s.c., Al. 3 Maja 5A/41, 00-401 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRACE KONSERWACYJNO-EKSPLOATACYJNE BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK SP. Z O.O. WROCŁAW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZUO „Jerzy” Święcki Jerzy, ul. Bajana 30/9, 54-129 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYMIANA LEGALIZACYJNA 2000 SZTUK WODOMIERZY O ŚREDNICACH OD 15 MM DO 40MM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZAKŁAD INSTALATORSTWA SANITARNEGO WOD-KAN, CO I GAZ. Kobylański Piotr, ul. Petrażyckiego 34/2, 52-419 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRACE KONSERWACYJNO-EKSPLOATACYJNE BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK SP. Z O.O. WROCŁAW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„Jerzy” Święcki Jerzy, ul. Bajana 30/9, 54-129 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODU TERENOWEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PREMIUM Sp. z o.o., ul. Tarnogajska 19, 50-512 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU MOBIL PEGASUS 610
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
H&G Z. Hołdys, J.Gorel S.J., 44-240 Żory, ul. Boczna 8
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL. GRABOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Usług Projektowych EKOPROJEKT, ul. Promenada 25, 54-025 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA LIKWIDACJI STACJI UZDATNIANIA WODY „SOŁTYSOWICE” ORAZ PRZEPOMPOWNI WODY CZYSTEJ PRZY UL. KLECIŃSKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 4 SZTUK POMP ZATAPIALNYCH DLA PRZEPOMPOWNI STRACHOCIN I SOŁTYSOWICE WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROSERWIS Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ ZIEMI Z MAGAZYNU ZIEMI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE PRZEPOMPOWNI „NOWY PORT” DO WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Transport Ciężarowy s-ka cyw. „MUSIAŁ”, ul. Świdnicka 7/2, 55-080 Kąty Wrocławskie
Pełen opis przetargu
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz