Przejdź do treści głównej

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji dozowania dezynfektantów w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór

Data opublikowania 2017-07-28
Rodzaj zamówienia roboty budowlane  (CPV: 45252120-5 –  roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody)
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość – poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. nie
Przedmiot zamówienia Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji dozowania dezynfektantów w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór.

 Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono dialog techniczny. Informacje z przeprowadzonego dialogu technicznego: Dialog Techniczny

 

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 26.07.2017 r.
Ogłoszenie Nr 2017/S 143-295479

Termin wykonania zamówienia do 32 miesięcy, licząc od dnia przekazania terenu budowy.
Termin związania ofertą 60 dni
Miejsce realizacji zamówienia Wrocław
Wadium 150 000,00 złotych
Odbiór specyfikacji w: do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: SIWZ, Dokumenty edytowalne, Dokumentacja, espd-request, Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 z dnia 02.08.2017, Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 z dnia 09.08.2017, Wyjaśnienia do SIWZ nr 3 z dnia 17.08.2017, Wyjaśnienia do SIWZ nr 4 z dnia 24.08.2017
Osoba do kontaktu Anna Sawicka-Boksa
Kontakt – mail anna.sawicka@mpwik.wroc.pl
Miejsce składania ofert Kancelaria MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16,
50-421 Wrocław
Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.
Termin składania ofert 2017-08-29
Czas składania ofert 09:30
Termin otwarcia ofert 2017-08-29
Czas otwarcia ofert 10:00
Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego – świetlica MPWiK
 

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

do pobrania w wersji elektronicznej: WARUNKI
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena  – 100%
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert równoważnych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Zawarcie umowy ramowej Nie
Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów Nie
Wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej Nie
Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz