Przejdź do treści głównej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem udostępnionych przez Ciebie, danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy ul. Na Grobli 19, 50 – 421 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr: 0000391028, o kapitale zakładowym 480.159.150,00 zł (wpłaconym w całości), NIP: 8960000256, REGON: 930155369, zwane dalej „Administratorem” lub „MPWiK S.A.”

W każdym czasie, w sprawach ochrony Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: mpwik@mpwik.wroc.pl lub telefonując pod numer +48 71 34 09 655 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku) lub możesz skontaktować się za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: abi@mpwik.wroc.pl lub telefonując pod numer +48 71 34 09 928 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku).

JAKIE DANE OSOBOWE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ

Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci: numeru klienta, adresu email, numeru telefonu przekazane nam w przesłanym formularzu, jako odpowiedź na Państwa prośbę o rozmowę online z pracownikiem MPWiK S.A. oraz wizerunku w trakcie prowadzonego spotkania online.

W JAKIM CELU MOŻEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu:

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH

Odbiorcami przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych:

NASZE OŚWIADCZENIE

Jako Administrator Twoich danych osobowych Twoich danych osobowych, że możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), m.in. do USA (z uwagi na udział w rekrutacji online – spotkania). W związku z przekazywaniem Twoich danych osobowych poza EOG zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Jako Administrator Twoich danych osobowych nie zamierzamy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych, w szczególności:

  1. uniemożliwiających dostęp do danych osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem właściwych przepisów,
  2. zapobiegających utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

W każdym czasie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez MPWIK S.A. lub wyrażone zgody na otrzymywanie od MPWiK S.A. informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji oraz zgody na kontakt przez MPWiK S.A. w celu przekazania informacji o charakterze marketingowo – handlowym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, które dokonano na tej podstawie przed datą wycofania zgody.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem wygenerowania zaproszenia oraz przeprowadzenia spotkania online Konsekwencją niepodania przez Ciebie danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu.

 

*  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz