Przejdź do treści głównej

Data opublikowania 14.06.2018

Rodzaj zamówienia dostawy (CPV: 38421100-3 wodomierze, 31731100-0 – moduły)
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość – poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. nie
Przedmiot zamówienia Dostawa wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy w okresie 12 miesięcy.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

 

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 12.06.2018r. Nr ogłoszenia 2018/S 113-258082

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy
Termin związania ofertą 60 dni
Miejsce realizacji zamówienia Wrocław
Wadium W przypadku składania oferty na Zadanie nr 1: 15 000,00zł

W przypadku składania oferty na Zadanie nr 2: 10 000,00zł

Odbiór specyfikacji w: do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: Klauzula informacyjna RODO, SIWZ, dokumenty edytowalne, ESPD, Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25.06.2018.
Sprawy organizacyjne Anna Sawicka – Boksa
e-mail:  anna.sawicka@mpwik.wroc.pl
Miejsce składania ofert Kancelaria MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16,
50-421 WrocławOferty muszą być sporządzone w języku polskim.
Termin składania ofert 2018-07-02, do godz. 9:30
Termin otwarcia ofert 2018-07-02, godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert siedzib zamawiającego – świetlica MPWiK
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

zgodnie z dokumentem  zamówienia, tj. SIWZ.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena 100%
Możliwość składania ofert częściowych Tak
Możliwość składania ofert równoważnych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Zawarcie umowy ramowej Nie
Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów (tak/nie) Nie
Wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (tak/nie) Nie
Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz