Przejdź do treści głównej

Konserwacja komór starego odżelaziacza w ZPW Na Grobli wraz z wywozem i zagospodarowaniem osadów z klarowania wody (KOD: 19 09 02)

Data dodania: 09-11-2016
1. Zamawiający: pełna nazwa zamawiającego:
MPWiK S.A. REGON: 930155369 kod, miejscowość, województwo, powiat: 50 – 421 Wrocław, woj. dolnośląskie, ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Na Grobli 14/16, internet: www.mpwik.wroc.pl numer telefonu: (71) 34 09 500, faks: (71) 372 37 20

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Konserwacja komór starego odżelaziacza w ZPW Na Grobli wraz z wywozem i zagospodarowaniem osadów z klarowania wody (KOD: 19 09 02).

3. Na podstawie § 69 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK S.A. we Wrocławiu informuję w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta:

1) Geotrans S.A., ul Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław,

2) „FILTECH” Technika Odwadniania Osadów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 27A, 46-073 Chróścina Opolska

z ceną netto 596 000,00 zł.

4. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
1 KONSORCJUM:1. Geotrans S.A., ul Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław

2. „FILTECH” Technika Odwadniania Osadów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 27A, 46-073 Chróścina Opolska

596 000,00 zł
2 KONSORCJUM:1. Ekotech Paweł Patkowski, ul. Odkrywców 55, 53-212 Wrocław

2. Rol-tech Paweł Krzyśków, ul. Zielona 9, 55-010 Zębice

1 095 000,00 zł
3 Zakład Usługowy Jarosław MijalskiŚliwice, ul. Wrocławska 23, 55-093 Kiełczów 489 402,00 zł

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Zamawiający wykluczył z postępowania:

– wykonawcy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie:

Zgodnie z pkt. 5.3.1.2 SIWZ Wykonawca, w celu spełniania warunku zawartego w § 26 ust. 1 Regulaminu, w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, musiał złożyć wraz z ofertą:

ważne, co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia, zezwolenie na przetwarzanie odpadów (w tym o kodzie 19 09 02) zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Ww. wykonawcy wraz z ofertami nie złożyli takiego zezwolenia. Zamawiający w dniu 28.10.2016 r.  wezwał obu wykonawców do uzupełnienia tych dokumentów na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu.

W dniu 28.10.2016 r. Ekotech Paweł Patkowski przysłał wyjaśnienia, że w ofercie podał sposób zagospodarowania odpadu polegający na odwozie i składowaniu całości na wysypisku śmieci posiadającym prawo do przyjęcia odpadu o kodzie 19 09 02 i że wykonawca jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokument mówiący o zapewnieniu odbioru tego odpadu wydany przez Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o., Gać 90, 55-200 Oława.

W dniu 31.10.2016 r. Zakład Usługowy Jarosław Mijalski przysłał dokumenty (pozwolenie zintegrowane nr PZ 71/2007 oraz pozwolenie zintegrowane nr PZ 212) wydane dla Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w miejscowości Gać potwierdzające, że Zakład ten posiada uprawnienia do przetwarzania odpadów o kodzie 19 09 02 oraz oświadczenie, że wykonawca podpisze z ZGO Sp. z o.o. umowę na odbiór odpadów po podpisaniu umowę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.

Obaj wykonawcy nie spełnili więc warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 5.3.1.2. SIWZ.

Żaden z nich nie posiada bowiem wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 09 02 i oboje planują zlecić zagospodarowanie odpadu podmiotom trzecim.

Tymczasem Zamawiający w pkt. 5.3.1.2. SIWZ wyraźnie zastrzegł, że: „Ponieważ zgodnie z art. 27 ust 4 ustawy o odpadach przeniesienie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów następuje w momencie przekazania odpadu firmie posiadającej decyzję na zbieranie lub przetwarzanie odpadów (odzysk, unieszkodliwianie), powyższymi dokumentami musi dysponować wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia.”

Oferty wykonawców wykluczonych z postępowania uznaje się za odrzucone.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz