Przejdź do treści głównej

2023

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2023 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2023 roku

parametrjednostkaZPW „Na Grobli”
wynik
ZPW „Mokry Dwór”
wynik
Leśnica pompownia II stopnia
wynik
norma
Azotanymg/l2,918,33,250
Azotynymg/l<0,010<0,010<0,0100,5
Barwamg/l Pt<2<2<2Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorkimg/l485998250
Fluorkimg/l0,180,180,251,5
Magnezmg/l1114267-125
Manganµg/l<5<5<550
MętnośćNTU<0,5<0,5<0,5Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH7,67,67,76,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwaµS/cm60775410732500
Siarczanymg/l82106187250
Temperatura°C10510,6
Twardość ogólnamg/l CaCO322429140660-500
Wapńmg/l7294119
Żelazoµg/l15<1018200

Twardość przeliczenie jednostek

jednostkaZPW „Na Grobli”ZPW „Mokry Dwór”Leśnica pompownia II stopnia
mmol/dm32,22,94,1
mval/dm34,55,88,1
st. niem.131623
st. ang.162028
st. franc.222941
mg/dm3 CaCO3224291406

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2023 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2023 roku

parametrjednostkaZPW „Na Grobli”
wynik
ZPW „Mokry Dwór”
wynik
Leśnica pompownia II stopnia
wynik
norma
Azotanymg/l3,511,54,650
Azotynymg/l<0,010<0,010<0,0100,5
Barwamg/l Pt<2<2<2Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorkimg/l514390250
Fluorkimg/l0,210,200,291,5
Magnezmg/l1213277-125
Manganµg/l<5<5<550
MętnośćNTU<0,5<0,5<0,5Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH7,57,57,66,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwaµS/cm65559010152500
Siarczanymg/l9884173250
Temperatura°C101512
Twardość ogólnamg/l CaCO325326833560-500
Wapńmg/l8186100
Żelazoµg/l10<1016200

Twardość przeliczenie jednostek

jednostkaZPW „Na Grobli”ZPW „Mokry Dwór”Leśnica pompownia II stopnia
mmol/dm32,52,73,4
mval/dm35,15,46,7
st. niem.141519
st. ang.181923
st. franc.252734
mg/dm3 CaCO3253268335

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2023 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2023 roku

parametrjednostkaZPW „Na Grobli”
wynik
ZPW „Mokry Dwór”
wynik
Leśnica pompownia II stopnia
wynik
norma
Azotanymg/l2,14,32,750
Azotynymg/l<0,010<0,010<0,0100,5
Barwamg/l Pt<2<2<2Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorkimg/l392869250
Fluorkimg/l0,210,190,271,5
Magnezmg/l97177-125
Manganµg/l<5<5<550
MętnośćNTU<0,5<0,5<0,5Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH7,57,67,76,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwaµS/cm5674188332500
Siarczanymg/l6845127250
Temperatura°C152116
Twardość ogólnamg/l CaCO319214225460-500
Wapńmg/l624574
Żelazoµg/l<10<1014200

Twardość przeliczenie jednostek

jednostkaZPW „Na Grobli”ZPW „Mokry Dwór”Leśnica pompownia II stopnia
mmol/dm31,91,42,5
mval/dm33,82,85,1
st. niem.11814
st. ang.131018
st. franc.191425
mg/dm3 CaCO3192142254

2022

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2022 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2022 roku

parametrjednostkaZPW „Na Grobli”
wynik
ZPW „Mokry Dwór”
wynik
Leśnica pompownia II stopnia
wynik
norma
Azotanymg/l2,612,25,450
Azotynymg/l<0,005<0,005<0,0050,5
Barwamg/l Pt2,12,3<2Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorkimg/l444497250
Fluorkimg/l0,190,170,241,5
Magnezmg/l1012287-125
Manganµg/l<5<5<1050
MętnośćNTU<0,5<0,5<0,5Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH7,67,67,76,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwaµS/cm58659510132500
Siarczanymg/l8388183250
Temperatura°C9,84,19,3
Twardość ogólnamg/l CaCO3205-240233-29142260-500
Wapńmg/l7487122
Żelazoµg/l16<1015200

Twardość przeliczenie jednostek

jednostkaZPW „Na Grobli”ZPW „Mokry Dwór”Leśnica pompownia II stopnia
mmol/dm32,1-2,42,3-2,94,2
mval/dm34,1-4,84,6-5,88,4
st. niem.11,5-13,513-1624
st. ang.14-1716-2030
st. franc.21-2423-2942
mg/dm3 CaCO3205-240233-291422

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2022 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2022 roku

parametrjednostkaZPW „Na Grobli”
wynik
ZPW „Mokry Dwór”
wynik
Leśnica pompownia II stopnia
wynik
norma
Azotanymg/l2,46,33,150
Azotynymg/l<0,005<0,005<0,0050,5
Barwamg/l Pt<2<2<2Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorkimg/l45,934,876250
Fluorkimg/l0,180,150,231,5
Magnezmg/l9,811,6267-125
Manganµg/l<5<5<550
MętnośćNTU<0,5<0,5<0,5Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH7,67,57,66,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwaµS/cm5944588712500
Siarczanymg/l8588143250
Temperatura°C9,815,913
Twardość ogólnamg/l CaCO3228-241151-23337360-500
Wapńmg/l75,961,6106
Żelazoµg/l21,9<1020200
Ołówµg/l<10<10<1010
Rtęćµg/l<0,1<0,1<0,11

Twardość przeliczenie jednostek

jednostkaZPW „Na Grobli”ZPW „Mokry Dwór”Leśnica pompownia II stopnia
mmol/dm32,3-2,41,5-2,33,7
mval/dm34,6-4,83,0-4,67,5
st. niem.12,7-13,58,5-13,021
st. ang.16-1710,6-16,426
st. franc.23-2415-2337
mg/dm3 CaCO3228-241151-233373

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2022 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2022 roku

parametrjednostkaZPW „Na Grobli”
wynik
ZPW „Mokry Dwór”
wynik
Leśnica pompownia II stopnia
wynik
norma
Azotanymg/l2,14,52,150
Azotynymg/l<0,010<0,010<0,0100,5
Barwamg/l Pt<22,2<2Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorkimg/l352886250
Fluorkimg/l0,190,160,241,5
Magnezmg/l98247-125
Manganµg/l<5<5<550
MętnośćNTU<0,5<0,5<0,5Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH7,67,47,76,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwaµS/cm5073999462500
Siarczanymg/l5644163250
Temperatura°C11,920,017,7
Twardość ogólnamg/l CaCO3179-212123-16335960-500
Wapńmg/l6345104
Żelazoµg/l16<1020200

Twardość przeliczenie jednostek

jednostkaZPW „Na Grobli”ZPW „Mokry Dwór”Leśnica pompownia II stopnia
mmol/dm31,8-2,11,2-1,63,6
mval/dm33,6-4,22,5-3,37,2
st. niem.10-11,96,9-9,120
st. ang.12,5-14,88,6-11,425
st. franc.18-2112-1636
mg/dm3 CaCO3179-212123-163359

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2022 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2022 roku

parametrjednostkaZPW „Na Grobli”
wynik
ZPW „Mokry Dwór”
wynik
Leśnica pompownia II stopnia
wynik
norma
Azotanymg/l2,215,12,250
Azotynymg/l<0,005<0,005<0,0050,5
Barwamg/l Pt2,02,1<2Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorkimg/l3840103250
Fluorkimg/l0,20,190,271,5
Magnezmg/l913287-125
Manganµg/l<5<5<550
MętnośćNTU<0,5<0,5<0,5Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH7,57,77,66,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwaµS/cm54058911342500
Siarczanymg/l6476203250
Temperatura°C131512
Twardość ogólnamg/l CaCO319926240560-500
Wapńmg/l6484116
Żelazoµg/l<10<1014200

Twardość przeliczenie jednostek

jednostkaZPW „Na Grobli”ZPW „Mokry Dwór”Leśnica pompownia II stopnia
mmol/dm32,02,64,1
mval/dm34,05,28,1
st. niem.111523
st. ang.141828
st. franc.202641
mg/dm3 CaCO3199262405

2021

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2021 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2021 roku

parametrjednostkaZPW „Na Grobli”
wynik
ZPW „Mokry Dwór”
wynik
Leśnica pompownia II stopnia
wynik
norma
Azotanymg/l3,729,32,450
Azotynymg/l<0,005<0,0050,5
Barwamg/l Pt2,32,12Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorkimg/l4560109250
Fluorkimg/l0,190,170,341,5
Magnezmg/l1215337-125
Manganµg/l<10<1050
MętnośćNTU<0,5<0,5<0,5Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH7,57,67,86,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwaµS/cm6447451 1862500
Siarczanymg/l92113210250
Temperatura°C10312
Twardość ogólnamg/l CaCO325635443860-500
Wapńmg/l8286137
Żelazoµg/l<20<2013200

Twardość przeliczenie jednostek

jednostkaZPW „Na Grobli”ZPW „Mokry Dwór”Leśnica pompownia II stopnia
mmol/dm32,63,54,4
mval/dm35,17,18,8
st. niem.142025
st. ang.182531
st. franc.263544
mg/dm3 CaCO3256354438

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2021 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2021 roku

parametrjednostkaZPW „Na Grobli”
wynik
ZPW „Mokry Dwór”
wynik
Leśnica pompownia II stopnia
wynik
norma
Azotanymg/l4,615,03,050
Azotynymg/l<0,005<0,005<0,0050,5
Barwamg/l Pt2,32,0<2Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorkimg/l504290250
Fluorkimg/l0,190,190,331,5
Magnezmg/l1113277-125
Manganµg/l9,1<5<550
MętnośćNTU<0,5<0,5<0,5Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH7,67,786,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwaµS/cm6745911 0332500
Siarczanymg/l11076170250
Temperatura°C101513
Twardość ogólnamg/l CaCO325526239460-500
Wapńmg/l8084112
Żelazoµg/l<10<1018200

Twardość przeliczenie jednostek

jednostkaZPW „Na Grobli”ZPW „Mokry Dwór”Leśnica pompownia II stopnia
mmol/dm32,62,63,9
mval/dm35,15,27,9
st. niem.141522
st. ang.181828
st. franc.262639
mg/dm3 CaCO3255262394

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2021 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2021 roku

parametrjednostkaZPW „Na Grobli”
wynik
ZPW „Mokry Dwór”
wynik
Leśnica pompownia II stopnia
wynik
norma
Azotanymg/l2,05,81,850
Azotynymg/l<0,005<0,005<0,0050,5
Barwamg/l Pt22,1<2Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorkimg/l403090250
Fluorkimg/l0,210,190,321,5
Magnezmg/l148337-125
Manganµg/l<10<10<1050
MętnośćNTU<0,5<0,5<0,5Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH7,67,87,76,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwaµS/cm5884461 0472500
Siarczanymg/l7548173250
Temperatura°C132013,9
Twardość ogólnamg/l CaCO326917440060-500
Wapńmg/l8551106
Żelazoµg/l14<1018200

Twardość przeliczenie jednostek

jednostkaZPW „Na Grobli”ZPW „Mokry Dwór”Leśnica pompownia II stopnia
mmol/dm32,71,74,0
mval/dm35,43,58,0
st. niem.151022
st. ang.191228
st. franc.271740
mg/dm3 CaCO3269174400

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2021 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2021 roku

parametrjednostkaZPW „Na Grobli”
wynik
ZPW „Mokry Dwór”
wynik
Leśnica pompownia II stopnia
wynik
norma
Azotanymg/l2,07,62,850
Azotynymg/l<0,005<0,005<0,0050,5
Barwamg/l Pt2,12,22Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorkimg/l383585250
Fluorkimg/l0,210,180,261,5
Magnezmg/l1010217-125
Manganµg/l<5<5<1050
MętnośćNTU<0,5<0,5<0,5Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH7,67,77,76,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwaµS/cm5475029692500
Siarczanymg/l6565163250
Temperatura°C127,311,9
Twardość ogólnamg/l CaCO3196-217197-21834860-500
Wapńmg/l7066105
Żelazoµg/l15<1020200

Twardość przeliczenie jednostek

jednostkaZPW „Na Grobli”ZPW „Mokry Dwór”Leśnica pompownia II stopnia
mmol/dm32,0-2,22,0-2,23,5
mval/dm33,9-4,33,9-4,37,0
st. niem.11-1211-1220
st. ang.14-1514-1524
st. franc.20-2220-2235
mg/dm3 CaCO3196-217197-218348

2020

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2020 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór” Leśnica pompownia II stopnia
parametr jednostka wynik wynik wynik norma
Azotany mg/l 3,46 2,43 2,33 50
Azotyny mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,50
Barwa mg/l Pt 2,3 2,3 2,3 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorki mg/l 39,7 33,2 110,5 250
Fluorki mg/l 0,19 0,16 0,31 1,5
Magnez mg/l 9 10 32 7-125
Mangan µg/l <10 <10 <10 50
Mętność NTU 0,33 0,34 0,38 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH 7,6 7,8 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 560 502 1 238 2500
Siarczany mg/l 66 72 219 250
Temperatura °C 11 5 12
Twardość ogólna mg/l CaCO3 202 204 467 60-500
Wapń mg/l 66 65 134
Żelazo µg/l 25,4 <20 <20 200
Twardość przeliczenie jednostek
mmol/dm3 2,0 2,0 4,7
mval/dm3 4,0 4,1 9,3
st. niem. 11 11 26
st. ang. 14 14 33
st. franc. 20 20 47
mg/dm3 CaCO3 202 204 467

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2020 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2020 roku

parametrjednostkaZPW „Na Grobli”
wynik
ZPW „Mokry Dwór”
wynik
Leśnica pompownia II stopnia
wynik
norma
Azotanymg/l2,66,33,450
Azotynymg/l<0,0050,006<0,0050,5
Barwamg/l Pt2,3<22,6Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorkimg/l37,334,5114250
Fluorkimg/l0,180,160,301,5
Magnezmg/l79297-125
Manganµg/l<10<10<1050
MętnośćNTU0,340,310,34Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH7,67,87,66,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwaµS/cm5674801 2692500
Siarczanymg/l7165228250
Temperatura°C101714
Twardość ogólnamg/l CaCO321218845360-500
Wapńmg/l7158134
Żelazoµg/l22<2031,1200

Twardość przeliczenie jednostek

jednostkaZPW „Na Grobli”ZPW „Mokry Dwór”Leśnica pompownia II stopnia
mmol/dm32,11,94,5
mval/dm34,23,89,1
st. niem.121125
st. ang.151332
st. franc.211945
mg/dm3 CaCO3212188453

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2020 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2020 roku

parametrjednostkaZPW „Na Grobli”
wynik
ZPW „Mokry Dwór”
wynik
Leśnica pompownia II stopnia
wynik
norma
Azotanymg/l2,47,72,750
Azotynymg/l<0,005<0,005<0,0050,5
Barwamg/l Pt2,32,32Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorkimg/l4033113250
Fluorkimg/l0,210,190,351,5
Magnezmg/l913397-125
Manganµg/l<10<10<1050
MętnośćNTU0,330,320,33Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH7,67,87,76,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwaµS/cm5584791 2222500
Siarczanymg/l6655220250
Temperatura°C132013
Twardość ogólnamg/l CaCO321120848260-500
Wapńmg/l7063129
Żelazoµg/l23<2032200

Twardość przeliczenie jednostek

jednostkaZPW „Na Grobli”ZPW „Mokry Dwór”Leśnica pompownia II stopnia
mmol/dm32,12,14,8
mval/dm34,24,29,6
st. niem.121227
st. ang.151534
st. franc.212148
mg/dm3 CaCO3211208482

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2020 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2020 roku

parametrjednostkaZPW „Na Grobli”
wynik
ZPW „Mokry Dwór”
wynik
Leśnica pompownia II stopnia
wynik
norma
Azotanymg/l2,619,72,350
Azotynymg/l<0,005<0,005<0,0050,5
Barwamg/l Pt2,42,3<2Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorkimg/l4053109250
Fluorkimg/l0,220,20,371,5
Magnezmg/l1113397-125
Manganµg/l<10<10<550
MętnośćNTU<0,5<0,50,51Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH7,67,67,76,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwaµS/cm5747031 1822500
Siarczanymg/l6697211250
Temperatura°C14912
Twardość ogólnamg/l CaCO321426048260-500
Wapńmg/l7284129
Żelazoµg/l<20<20<20200

Twardość przeliczenie jednostek

jednostkaZPW „Na Grobli”ZPW „Mokry Dwór”Leśnica pompownia II stopnia
mmol/dm32,12,64,8
mval/dm34,35,29,6
st. niem.121527
st. ang.151834
st. franc.212648
mg/dm3 CaCO3214260482

2019

I kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2019 roku (aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór” Leśnica pompownia II stopnia
parametr jednostka wynik wynik wynik norma
Azotany mg/l 2,18 19,25 1,20 50
Azotyny mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,50
Barwa mg/l Pt <2 <2 2 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorki mg/l 58,2 46,6 77,1 250
Fluorki mg/l 0,19 0,15 0,30 1,5
Magnez mg/l 10,0 10,5 22,0 7-125
Mangan µg/l <10 <10 <10 50
Mętność NTU <0,5 <0,5 <0,5 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH 7,6 7,7 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 660 658 1021 2500
Siarczany mg/l 77 105 151 250
Temperatura °C 11 4 12
Twardość ogólna mg/l CaCO3 227 266 315 60-500
Wapń mg/l 74,7 89,7 90
Żelazo µg/l <20 <20 30 200
Twardość przeliczenie jednostek
mmol/dm3 2,3 2,7 3,2
mval/dm3 4,5 5,3 6,3
st. niem. 13 15 18
st. ang. 16 19 22
st. franc. 23 27 32
mg/dm3 CaCO3 227 266 315

II kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2019 roku (aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór” Leśnica pompownia II stopnia
parametr jednostka wynik wynik wynik norma
Azotany mg/l 2,61 6,83 1,60 50
Azotyny mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,50
Barwa mg/l Pt <2 <2 2 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorki mg/l 50,8 37,7 96,0 250
Fluorki mg/l 0,19 0,16 0,32 1,5
Magnez mg/l 11 12 28 7-125
Mangan µg/l <10 <10 <10 50
Mętność NTU <0,5 <0,5 <0,5 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH 7,6 7,8 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 650 537 1143 2500
Siarczany mg/l 92 75 188 250
Temperatura °C 10 16 12
Twardość ogólna mg/l CaCO3 230 240 370 60-500
Wapń mg/l 76 77 102
Żelazo µg/l 31 21 <20 200
Twardość przeliczenie jednostek
mmol/dm3 2,3 2,4 3,7
mval/dm3 4,6 4,8 7,4
st. niem. 13 13 21
st. ang. 16 17 26
st. franc. 23 24 37
mg/dm3 CaCO3 230 240 370

III kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2019 roku (aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór” Leśnica pompownia II stopnia
parametr jednostka wynik wynik wynik norma
Azotany mg/l 2,00 2,65 1,80 50
Azotyny mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,50
Barwa mg/l Pt <2 <2 <2 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorki mg/l 38,2 23,9 118,5 250
Fluorki mg/l 0,21 0,18 0,31 1,5
Magnez mg/l 11 6 29 7-125
Mangan µg/l <10 <10 <10 50
Mętność NTU <0,5 <0,5 <0,5 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH 7,6 7,9 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 571 381 1302 2500
Siarczany mg/l 92 75 188 250
Temperatura °C 14 21 13
Twardość ogólna mg/l CaCO3 219 133 422 60-500
Wapń mg/l 71 43 122
Żelazo µg/l <20 <20 <20 200
Twardość przeliczenie jednostek
mmol/dm3 2,2 1,3 4,2
mval/dm3 4,4 2,7 8,4
st. niem. 12 7 24
st. ang. 15 9 30
st. franc. 22 13 42
mg/dm3 CaCO3 219 133 422

IV kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2019 roku (aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór” Leśnica pompownia II stopnia
parametr jednostka wynik wynik wynik norma
Azotany mg/l 1,90 4,70 2,10 50
Azotyny mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,50
Barwa mg/l Pt 2,3 2,3 2 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorki mg/l 39,2 26,8 92,8 250
Fluorki mg/l 0,22 0,18 0,33 1,5
Magnez mg/l 10 9 28 7-125
Mangan µg/l <10 <10 <10 50
Mętność NTU <0,3 <0,3 <0,3 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH 7,6 7,8 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 553 445 1 127 2500
Siarczany mg/l 54 48 181 250
Temperatura °C 14 8 12
Twardość ogólna mg/l CaCO3 206 168 382 60-500
Wapń mg/l 66 53 107
Żelazo µg/l <20 <20 <20 200
Twardość przeliczenie jednostek
mmol/dm3 2,1 1,7 3,8
mval/dm3 4,1 3,4 7,6
st. niem. 12 9 21
st. ang. 14 12 27
st. franc. 21 17 38
mg/dm3 CaCO3 206 168 382

2018

I kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2018 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór”
parametr jednostka wynik wynik norma
Azotany mg/l 3,19 14,36 50
Azotyny mg/l <0,005 <0,005 0,1
Barwa mg/l <2 <2
Chlorki mg/l 52,3 46,2 250
Fluorki mg/l 0,21 0,17 1,5
Magnez mg/l 13 14 30-125*
Mangan µg/l <5 <5 50
Mętność mg/l <0,5 <0,5 1
Odczyn pH 7,6 7,7 6,5-9,5
Potas mg/l 7,02 5,14
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 685 666 2500
Siarczany mg/l 96,7 98,3 250
Sód mg/l 31,6 18,4 200
Temperatura °C 10,7 3,0
Twardość ogólna mg/l CaCO3 256 288 500
Wapń mg/l 82 92,7
Żelazo µg/l 31 30 200
Twardość przeliczenie jednostek
mmol/dm3 2,56 2,88
mval/dm3 5,12 5,76
st n 14 16
st. Ang. 18 20
st. Franc 26 29
mg/dm3 CaCO3 256 288

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

Print Friendly, PDF & Email

II kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2018 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór” Leśnica pompownia II stopnia
parametr jednostka wynik wynik wynik norma
Azotany mg/l 2,61 6,51 1,76 0,5-50
Azotyny mg/l 0,005-0,82
Barwa mg/l Pt 2,33 2,22 3 2-100
Chlorki mg/l 53,3 35,21 66,37 1,0-250
Fluorki mg/l 0,19 0,16 0,31 0,02-1,5
Magnez mg/l 13 12,63 22 do 120
Mangan µg/l 10-5000
Mętność NTU 0,655 od 0,5
Odczyn pH 7,5 7,7 7,6 2,0-10,0
Potas mg/l 6,63 1,0-1000
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 692 548 920 1-4000
Siarczany mg/l 98 75 126 2,0-250
Sód mg/l 35,2 1,0-100000
Temperatura °C 9,71 18,21 13
Twardość ogólna mg/l CaCO3 262 231 323 5,0-500
Wapń mg/l
Żelazo µg/l 51,25 44 20-5000
Twardość przeliczenie jednostek
mmol/dm3 2,6 2,3 3,2
mval/dm3 5,2 4,6 6,5
st n 15 13 18
st. Ang. 18 16 23
st. Franc 26 23 32
mg/dm3 CaCO3 262 231 323

 

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

Print Friendly, PDF & Email

III kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2018 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór” Leśnica pompownia II stopnia
parametr jednostka wynik wynik wynik norma
Azotany mg/l 1,64 2,87 1,63 0,5-50
Azotyny mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,005-0,82
Barwa mg/l Pt <2 <2 <2 2-100
Chlorki mg/l 52,9 21,8 72,4 1,0-250
Fluorki mg/l 0,21 0,16 0,26 0,02-1,5
Magnez mg/l 16 7 17 do 120
Mangan µg/l <10 <10 <10 10-5000
Mętność NTU <0,5 <0,5 <0,5 od 0,5
Odczyn pH 7,5 7,8 7,6 2,0-10,0
Potas mg/l 4,7 5,4 1,0-1000
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 644 417 909 1-4000
Siarczany mg/l 71 52,6 139 2,0-250
Sód mg/l 25,6 51,8 1,0-100000
Temperatura °C 13 21 16
Twardość ogólna mg/l CaCO3 253 143 287 5,0-500
Wapń mg/l
Żelazo µg/l <20 <20 30 20-5000
Twardość przeliczenie jednostek
mmol/dm3 2,5 1,4 2,9
mval/dm3 5,1 2,9 5,7
st n 14 8 16
st. Ang. 18 10 20
st. Franc 25 14 29
mg/dm3 CaCO3 253 143 287

 

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

Print Friendly, PDF & Email

IV kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2018 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór” Leśnica pompownia II stopnia
parametr jednostka wynik wynik wynik norma
Azotany mg/l 1,72 5,42 1,33 0,5-50
Azotyny mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,005-0,82
Barwa mg/l Pt <2 <2 2,5 2-100
Chlorki mg/l 61,1 31,3 90,7 1,0-250
Fluorki mg/l 0,23 0,17 0,33 0,02-1,5
Magnez mg/l 10 9 25 do 120
Mangan µg/l <10 <10 <10 10-5000
Mętność NTU <0,5 <0,5 <0,5 od 0,5
Odczyn pH 7,5 7,8 7,6 2,0-10,0
Potas mg/l 4,7 5,4 1,0-1000
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 644 493 1 104 1-4000
Siarczany mg/l 59 63 173 2,0-250
Sód mg/l 25,6 51,8 1,0-100000
Temperatura °C 15 8 12
Twardość ogólna mg/l CaCO3 215 181 363 5,0-500
Wapń mg/l 69 57 104 2,0-100
Żelazo µg/l 24 27 35 20-5000
Twardość przeliczenie jednostek
mmol/dm3 2,2 1,8 3,6
mval/dm3 4,3 3,6 7,3
st n 12 10 20
st. Ang. 15 13 25
st. Franc 22 18 36
mg/dm3 CaCO3 215 181 363

 

 

2017

I kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2017 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mg/dm3) <2 <2
Temperatura (oC) 3,3 10,5
Odczyn pH 7,7 7,6 6,5-9,5
Żelazo (μg/dm3) <20 <20 200
Mangan (μg/dm3) <5 <5 50
Chlorki (mg/dm3) 49,8 51,1 ≤ 250
Siarczany (mg/dm3) 105 98,8 ≤ 250
Azotany (mg/dm3) 17,7 3,0 ≤ 50
Azotyny (mg/dm3) <0,05 <0,05 ≤ 0,1
Fluorki (mg/dm3) 0,17 0,19 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 667 660 ≤ 2500
Wapń (mg/dm3) 93 81
Magnez (mg/dm3) 13,3 11,2 30-125*
Potas (mg/dm3) 4,82 6,64
Sód (mg/dm3) 22,3 33,5 ≤ 200
Twardość (mgCaCO3/dm3) 288 248 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mmol/dm3) 2,9 2,5
(mval/dm3) 5,8 5,0
(stopnie niemieckie DH) 16,2 13,9
(stopnie angielskie) 20,2 17,4
(stopnie francuskie) 28,8 24,8
mg/dm3 CaCO3 288 248

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

Print Friendly, PDF & Email

II kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2017 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór”
parametr jednostka wynik wynik norma
Azotany mg/l 3,4 3,0 50
Azotyny mg/l <0,05 <0,05 0,1
Barwa mg/l <2 <2
Chlorki mg/l 48,0 49,2 250
Fluorki mg/l 0,20 0,20 1,5
Magnez mg/l 13 17 30-125*
Mangan µg/l <5 <5 50
Mętność mg/l <0,5 <0,5 1
Odczyn pH 7,4 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 678 681 2500
Siarczany mg/l 109 110 250
Temperatura °C 8,9 9,4
Twardość ogólna mg/l 266 268 500
Wapń mg/l 85 79
Żelazo µg/l <20 <20 200
Twardość przeliczenie jednostek
mmol/dm3 2,7 2,7
mval/dm3 5,3 5,4
st n 14,9 15,0
st. Ang. 18,7 18,8
st. Franc 26,6 26,8
mg/dm3 CaCO3 266 268

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

Print Friendly, PDF & Email

III kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2017 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór”
parametr jednostka wynik wynik norma
Azotany mg/l 1,96 4,9 50
Azotyny mg/l <0,005 <0,005 0,1
Barwa mg/l <2 <2
Chlorki mg/l 45,7 32,5 250
Fluorki mg/l 0,20 0,17 1,5
Magnez mg/l 13 10,9 30-125*
Mangan µg/l  <5  <5 50
Mętność mg/l <0,5 <0,5 1
Odczyn pH 7,5 7,9 6,5-9,5
Potas mg/l 6,2  –
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 638 498 2500
Siarczany mg/l 89,4 65,1 250
Sód mg/l 38,9 200
Temperatura °C 13 20
Twardość ogólna mg/l CaCO3 250 178 500
Twardość węglanowa mg/l CaCO3 169 135
Wapń mg/l 78,3 53,0
Zasadowość ogólna mmol/l 3,4 2,7
Żelazo µg/l  <20  <20 200
Twardość przeliczenie jednostek
mmol/dm3 2,5 1,8
mval/dm3 5,0 3,6
st n 14,0 10,0
st. Ang. 17,5 12,5
st. Franc 25,0 17,8

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

Print Friendly, PDF & Email

IV kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2017 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór”
parametr jednostka wynik wynik norma
Azotany mg/l 2,30 15,80 50
Azotyny mg/l <0,005 <0,005 0,1
Barwa mg/l <2 <2
Chlorki mg/l 47,0 48,0 250
Fluorki mg/l 0,23 0,20 1,5
Magnez mg/l 11,6 21,7 30-125*
Mangan µg/l 50
Mętność mg/l <0,5 <0,5 1
Odczyn pH 7,4 7,6 6,5-9,5
Potas mg/l 7,7  –
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 626 698 2500
Siarczany mg/l 79,8 105,0 250
Sód mg/l 51,5 200
Temperatura °C 13,6 7,8
Twardość ogólna mg/l CaCO3 234 326 500
Twardość węglanowa mg/l CaCO3 169 174
Wapń mg/l 74,7 94,3
Zasadowość ogólna mmol/l 3,4 3,5
Żelazo µg/l 200
Twardość przeliczenie jednostek
mmol/dm3 2,3 3,3
mval/dm3 4,7 6,5
st n 13,1 18,3
st. Ang. 16,4 22,9
st. Franc 23,4 32,6

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

Print Friendly, PDF & Email

2016

I kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2016 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <2 <2 <2
Temperatura (oC) 4 10,7 7,5
Odczyn pH 7,7 7,6 7,7 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 47 45 48 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 108 75 90 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 22,2 2,1 12,7 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,14 0,18 1,15 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 660 608 637 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 91 72 79
Magnez (mgMg/dm3) 12 11 12 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 279 226 248 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 5,58 4,52 4,96
(mmol/dm3) 2,79 2,26 2,48
(stopnie niemieckie DH) 15,62 12,7 13,9
(stopnie angielskie) 19,5 15,8 17,4
(stopnie francuskie) 27,9 22,6 24,8

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

II Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2016 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <2 <2 <2
Temperatura (oC) 16,1 9,8 7,5
Odczyn pH 7,7 7,6 7,7 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 42 53 48 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 114 104 90 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 12,9 3,2 12,7 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,16 0,17 1,15 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 619 670 637 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 84 80 79
Magnez (mgMg/dm3) 12 14 12 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 259 255 248 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 5,2 5,1 4,96
(mmol/dm3) 2,59 2,55 2,48
(stopnie niemieckie DH) 14,5 14,3 13,9
(stopnie angielskie) 18,2 17,9 17,4
(stopnie francuskie) 25,9 25,5 24,8

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

III Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2016 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <2 <2
Temperatura (oC) 21 13
Odczyn pH 7,8 7,5 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 28 47 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 70 86 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 4,0 2,0 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,15 0,18 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 475 624 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 52 75
Magnez (mgMg/dm3) 9 12 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 167 237 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 3,3 4,7
(mmol/dm3) 1,7 2,4
(stopnie niemieckie DH) 9,4 13,3
(stopnie angielskie) 11,7 16,6
(stopnie francuskie) 16,7 23,7

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

IV Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2016 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <2 <2
Temperatura (oC) 7 14
Odczyn pH 7,7 7,5 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 47 47 ≤ 250
Siarczany (mgSO4/dm3) 104 76 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 12 2,1 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,2 0,2 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 651 610 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 80 72
Magnez (mgMg/dm3) 11 10 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 245 220 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mmol/dm3) 2,45 2,2
(mval/dm3) 4,9 4,4
(stopnie niemieckie DH) 13,73 12,32
(stopnie angielskie) 17,19 15,44
(stopnie francuskie) 24,5 22

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

Print Friendly, PDF & Email

2015

I Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2015 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <0,2 <0,2 <0,2
Temperatura (oC) 4,5 10,6 8
Odczyn pH 7,6 7,6 7,7 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 47 45 61 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 101 94,7 122 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 15 2,9 12 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,15 0,19 0,2 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 683 639 795 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 100 83 93
Magnez (mgMg/dm3) 13 13 17 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 301 263 304 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 6,02 5,26 6,08
(mmol/dm3) 3,01 2,63 3,04
(stopnie niemieckie DH) 16,9 14,7 17
(stopnie angielskie) 21 18,4 21,3
(stopnie francuskie) 30,1 26,3 30,4

* nie więcej niż 30, mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

II Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2015 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <0,2 <0,2 <0,2
Temperatura (oC) 15 9,9 13
Odczyn pH 7,7 7,6 7,7 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 34 47 53 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 82 98 111 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 7,2 2,9 3,4 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,13 0,19 0,19 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 531 644 709 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 76 84 93
Magnez (mgMg/dm3) 10 13 15 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 229 265 293 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 4,58 5,3 5,86
(mmol/dm3) 2,29 2,65 2,93
(stopnie niemieckie DH) 12,8 14,8 16,4
(stopnie angielskie) 16 18,6 20,5
(stopnie francuskie) 22,9 26,5 29,3

* nie więcej niż 30, mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

III Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2015 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <2 <2 <2
Temperatura (oC) 21 14 17
Odczyn pH 7,9 7,6 7,8 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 0,035 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 23 40 42 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 55 71 82 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 3,3 1,6 1,5 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,14 0,2 0,17 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 435 573 667 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 47 71 74
Magnez (mgMg/dm3) 8,8 12 17 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 155 227 256 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 3,1 4,54 5,12
(mmol/dm3) 1,55 2,27 2,56
(stopnie niemieckie DH) 8,68 12,7 14,3
(stopnie angielskie) 10,9 15,9 17,9
(stopnie francuskie) 15,5 22,7 25,6

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

IV KWARTAŁ

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2015 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <2 <2 <2
Temperatura (oC) 8,2 14 13
Odczyn pH 7,8 7,6 7,8 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 28 36 38 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 70 60 71 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 5,9 1,8 3,7 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,16 0,19 0,19 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 523 543 557 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 63 68 70
Magnez (mgMg/dm3) 10 8,7 11 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 198 206 220 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 3,96 4,12 4,4
(mmol/dm3) 1,98 2,06 2,2
(stopnie niemieckie DH) 11,1 11,5 12,3
(stopnie angielskie) 13,9 14,4 15,4
(stopnie francuskie) 19,8 20,6 22

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

2014

III Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2014 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,51 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <2 <2 <2
Temperatura (oC) 20 14 17
Odczyn pH 7,8 7,5 7,6 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,006 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 31 47 47 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 80 89 103 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 8,2 2,1 3,9 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,17 0,21 0,21 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 540 629 667 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 63 81 75
Magnez (mgMg/dm3) 11 12 12 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 199 253 236 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 4 5,1 4,7
(mmol/dm3) 1,99 2,53 2,36
(stopnie niemieckie DH) 11,1 13,3 13,2
(stopnie angielskie) 13,9 17,7 16,5
(stopnie francuskie) 19,9 25,3 23,6

* nie więcej niż 30, mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

IV Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2014 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <0,2 <0,2 <0,2
Temperatura (oC) 9 14 12
Odczyn pH 7,6 7,6 7,5 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 42 43 56 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 100 83 125 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 12,2 2,3 7,6 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,13 0,2 0,21 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 663 610 780 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 94 79 85
Magnez (mgMg/dm3) 13 11 18 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 289 242 287 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 5,78 4,84 5,74
(mmol/dm3) 2,89 2,42 2,87
(stopnie niemieckie DH) 16,2 13,6 16,1
(stopnie angielskie) 20,2 16,9 20,1
(stopnie francuskie) 28,9 24,2 28,7

* nie więcej niż 30, mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz