Przejdź do treści głównej
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
USŁUGA POLEGAJĄCA NA KOMPLEKSOWYM UBEZPIECZENIU MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
A: Postępowanie unieważnione; B: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; C: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TLENU TECHNICZNEGO DO PRODUKCJI OZONU STOSOWANEGO W UZDATNIANIU WODY PITNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTALACJI DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI DLA ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MESSER POLSKA Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TESTÓW KUWETOWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO ANALIZATORÓW WODY I ŚCIEKÓW PRODUKCJI HACH LANGE W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FLOKULANTA DO ODWADNIANIA (KONDYCJONOWANIA) 20 000 MG S.M. OSADU PRZEFERMENTOWANEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KLIMAPOL Sp. z o.o., Dąbrowica 127 C, 21-002 Jastków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DWÓCH KOMPLETÓW URZĄDZEŃ DO POMIARU STĘŻENIA AZOTU AZOTANOWEGO W BLOKU BIOLOGICZNYM WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TRZECH KOMPLETÓW URZĄDZEŃ DO POMIARU STĘŻENIA AZOTU AZOTANOWEGO I AZOTU AMONOWEGO W BLOKU BIOLOGICZNYM WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL. GARWOLIŃSKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „HYDRO-TAP” Stanisław Kafel ul. Borowa 101 Wilczyce, 51-361 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZANIE MIEJSC AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PRZEBUDOWY ZBIORNIKA IMHOFFA..
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o., ul. Opolska 11-19 lok. 1, 52-010 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH – 50 SZT. I NOTEBOOKÓW – 20 SZT.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SLASH Sp. z o.o., ul. Tytoniowa 20, 04-228 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE RUROCIĄGU MAGISTRALNEGO WODY O ŚREDNICY DN 600 NA ODCINKU OD UL. GRODZKIEJ DO UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KOMA” Mariusz Koładka, ul. Radzikowskiego 35,31-305 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUNIĘCIU OSADÓW DENNYCH Z OSADNIKA CZECHNICA.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMÓW FIRMY SIEGER DO WYKRYWANIA I POMIARU NIEBEZPIECZNYCH GAZÓW W POWIETRZU NA OBIEKTACH MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU I DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TECHNOPOMIAR Sp. z o.o. ul. Buforowa 4c, 52-131 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO W REJONIE UL. CEMENTOWEJ.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LEMTECH Konsulting Sp. z o.o., 31-024 Kraków, ul. Szpitalna 40
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO W REJONIE UL. AVICENNY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LEMTECH Konsulting Sp. z o.o., 31-024 Kraków, ul. Szpitalna 40
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 2670 SZT. MODUŁÓW RADIOWYCH ORAZ 20 SZT. KONCENTRATORÓW DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY – ZADANIE 2.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MIROMETR Sp. z o.o., ul. Harcerska 11, 43-400 Cieszyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA ROWÓW NA POLACH IRYGOWANYCH.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Robót Technicznych „UNI-TECHN” Andrzej Bucki, ul. 11-go Listopada 1A/6, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA OBIEKTACH MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU” – ZADANIE A
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
S&A Service Sp. z o.o., ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA OBIEKTACH MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU” – ZADANIE B I ZADANIE C
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
B: Przedsiębiorstwo Usługowe BUD-AGRO, ul. Paulińska 15/6, 50-247 Wrocław; C: ANTI S.A., ul. Chabrowa 10, 52-255 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE POMPOWNI ŚCIEKÓW STRACHOCIN
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ALTAPLAN Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 168, 52-214 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ – OPASEK NAPRAWCZYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ NA RURY O ŚREDNICACH DN 50-300 ORAZ NASUWEK NAPRAWCZYCH I DOSZCZELNIACZY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo „MD” Mieczysław Dobrynin 91-457 Łódź, ul. Krzyżowa 14, m. 14
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW…
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej BIPROWOD Sp. z o.o., ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DEKOLMATACJI 50 SZTUK STUDNI INFILTRACYJNYCH NA TERENACH WODONOŚNYCH MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
RADICAL, ul. Wolności 2/17/22, 05-220 Zielonka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DWÓCH SOFTSTARTÓW W RAMACH PRZEBUDOWY UKŁADU ZASILANIA POMP W POMPOWNI II ST. W MICHAŁOWIE.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zeltech Mechatronika Sp. z o.o., ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE DWÓCH KOMPLETNYCH PRZĘSEŁ RADIOLINII WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI POŁĄCZEŃ RADIOWYCH POMIĘDZY LOKALIZACJAMI: WROCŁAWSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – WIEŻA TELEKOMUNIKACYJNA PRZY UL. STAROGROBLOWEJ …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SYGNITY S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU W MIEJSCACH AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GEOZONE Andrzej Gawliczek, ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE WĘZŁA ODPOWIETRZENIA W UL. HALLERA WE WROCŁAWIU W RAMACH ZADANIA PN.: „RENOWACJA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ – NITKA PÓŁNOCNA /C4/
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ LETNIEJ.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MARGO Zakład Pracy Chronionej, ul. Krasińskiego 97, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 2670 SZT. MODUŁÓW RADIOWYCH ORAZ 20 SZT. KONCENTRATORÓW DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY – ZADANIE 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: ZADANIE 1 – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. DUBROWNICKIEJ ZADANIE 2 – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. OSIEDLOWEJ ZADANIE 3 – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. JARACZA ZADANIE 4 – PRZEBUDOWA …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kształtowania Środowiska „POL-LAS” ul. Obornicka 32/8, 51-113 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 2670 SZT. MODUŁÓW RADIOWYCH ORAZ 20 SZT. KONCENTRATORÓW DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY – ZADANIE 3.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SENSUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Chrobrego 64/70, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ – ZAŚLEPEK, ŁĄCZNIKÓW RUROWYCH I RUROWO-KOŁNIERZOWYCH DUŻEJ TOLERANCJI MONTAŻOWEJ.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MARLEY POLSKA Sp. z o.o., ul. Annopol 24, 03-236 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ DN 160 W UL. BIERUTOWSKIEJ WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „Hydro-tap” Stanisław Kafel, ul. Borowa 101, Wilczyce, 51-361 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ DN 160 W UL. BIERUTOWSKIEJ WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „Hydro-tap” Stanisław Kafel, ul. Borowa 101, Wilczyce, 51-361 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU W MIEJSCACH AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO – CYSTERNY DO ZASTĘPCZEGO PRZEWOZU WODY PITNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PRO-WAM Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 278, 75-671 Koszalin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE INSTALACJI DOZOWANIA WODY CHLOROWEJ I ROZTWORU CLO2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU DO RENOWACJI SIECI KANALIZACYJNEJ KRÓTKIM RĘKAWEM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Firma „Sezam-Instal” S.J., ul. Cygana 1, 45-131 Opole
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. HOLENDERSKIEJ, …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o., ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODU HAKOWCA Z HDS – 1 SZT.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HEWEA Centrum Techniki Cargo Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 41/8, 55-077 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEBUDOWA POMPOWNI I ZLEWNI ŚCIEKÓW CIĄŻYN
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ALTAPLAN Sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 168, 52-214 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT DACHU BUDYNKU CHEMICZNEGO.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BUDOWNICTWO „ALFIX” Kostecki Jerzy, ul. Upalna 15/7, 15-668 Białystok
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYNAJEM 8 SZTUK SAMOCHODÓW SAMOWYŁADOWCZYCH O ŁADOWNOŚCI OD 10 DO 15 TON.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„KONSORCJUM – GRUPA 6” s.c., ul. Komeńskiego 19a, 54-514 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE WĘZŁA ODPOWIETRZENIA W UL. HALLERA WE WROCŁAWIU W RAMACH ZADANIA PN.: „RENOWACJA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ – NITKA PÓŁNOCNA /C4/”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ŚWIADCZENIE USŁUGI STAŁEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
NETIA S.A., Al. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNEGO OSADU ŚCIEKOWEGO Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – WROCŁAW UL. JANOWSKA.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum Firm: EKOLOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny i TRANSMAN Czesław Jacuś ul. Kręta 10 Jaczów, 67-200 Głogów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 6575 SZT. WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. Itron Polska Sp. z o.o., ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków; 2. Mirometr Sp. z o.o., ul. Harcerska 11, 43-400 Cieszyn; 3.Postępowanie unieważnione; 4. Apator Powogaz S.A., ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRACE KONSERWACYJNO-EKSPLOATACYJNE BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK S.A. WROCŁAW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BUDMAR Przemysław Marcinów, Lutynia, ul. Wrocławska 18, 55-330 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ZYNDRAMA Z MASZKOWIC WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kształtowania Środowiska „POL-LAS”, Kazimierz Mazur, ul. Obornicka 32/8, 51-113 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL. KAZIMIERZA BARTLA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ – RUR I KSZTAŁEK PEHD DO WODY PITNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TAKO Armatura Rurociągi Sp. z o.o., ul. Pełczyńska 8, 51-180 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWU HYDROFOROWEGO ZE STEROWANIEM WRAZ Z MONTAŻEM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROPOMP Ewa Jochemczyk, ul. Dąbrowskiego 17, 43-241 Łąka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJÓW SILNIKOWYCH, PŁYNÓW CHŁODNICZYCH I SMARÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ETOLL Sp. J. J. Tatarski, Z. Tatarski, A. Jaworski ul. Ząbkowicka 32, 57-100 Strzelin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 1840 SZT. WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH DLA REJONU ZACHÓD
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Sensus Polska Sp. z o.o. ul. Chrobrego 64/70, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO – ETAP III ODCINEK 3A WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego Zbigniew Świerkot, ul. Sulmierzycka 1-3, 51-127 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO SKRZYNIOWEGO WYPOSAŻONEGO W ŻURAW HDS
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HEWEA Centrum Techniki Cargo Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 41/8, 50-077 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 1270 SZT. MODUŁÓW RADIOWYCH ORAZ 10 SZT. KON-CENTRATORÓW DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA REJONU POŁUDNIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ITRON POLSKA Sp. z o.o. ul. Tadeusza Romanowicza 6 30-702 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRACE KONSERWACYJNO-EKSPLOATACYJNE BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK SP. Z O.O. WROCŁAW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DO NAPĘDU POJAZDÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Shell Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 7a, 02-366 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CHLORKU ŻELAZA (III)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWĘ MACIERZY DYSKOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Alterkom Sp. z o.o., ul. Borkowska 25b/U2, 30-438 Kraków – lider konsorcjum i. ADT Group Sp. z o. o., ul. Łączyny 3, 02 – 820 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO (UTB) W OKRESIE 36 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład elektromechaniki Ogólnej i Dźwigowej Ryszard Adamek, ul. Kwaśna 1/3, 53-425 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU 9 OSÓB
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE ELEWACJI OBIEKTÓW NA TERENIE WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Dolnośląska Unia Budowlana Sp. z o.o. Miłonów 9a, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Partner Papes Sp. z o.o. ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław oraz Celta Andrzej Migdał Małgorzata Usiatycka Sp. J. ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DWÓCH WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „TENSI” s.c. R. Piątkowski, K. Warchałowski, ul. Przemysłowa 24, 39-300 Mielec
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WĘGLA AKTYWOWANEGO FORMOWANEGO W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GRYFSKAND Sp. z o.o., ul. Fabryczna 4, 74-100 Gryfino
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI OPEL
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„Germaz-Bis” Z. Strucka i Spółka S.J., ul. Nyska 59/61, 50-505 Wrocław oraz INTER CARS S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA STALI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŁOŻYSK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SPED Malaga Edward, Malaga Renata Sp. J. ul. Krakowska 180, 52-015 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODTWARZANIE NAWIERZCHNI PO AWARIACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne REMAT Sp. o.o., ul. Góralska 46, 53-610 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBIÓRCE WIATY MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDOWIE OGRODZENIA NA TERENIE DZIAŁKI NR 42/2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Firma Handlowa „ITOS” Wyburzanie Obiektów Przemysłowych Stoicis Christos, Psary, ul. Parkowa 36, 51-180 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUNIĘCIU OSADÓW DENNYCH Z OSADNIKA CZECHNICA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EUROTOPA, ul. Karola Miarki 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW W ZPW MOKRY DWÓR WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Firma Budowlana RBM Tadeusz Nowak Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 2, 56 – 120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI BUDYNKÓW ZAKŁADU PRODUKCJI WODY MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1: P.W.”BUD-TRANS” , ul. Siemiradzkiego 20 A, 51-631 Wrocław; 3: P.W.”BUD-TRANS” , ul. Siemiradzkiego 20 A, 51-631 Wrocław; 7: Zakład Remontowo-Budowlany s.c. B. Muraszkowski, A. Muraszkowski, ul. Krakowska 98, 50-427 Wrocław; Postępowanie na Zadanie nr 2, 4, 5 i 6 zostało unieważnione
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE KANALIZACJI PRZEŁAZOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DEKOLMATACJI 100 STUDNI INFILTRACYJNYCH NA TERENACH WODONOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: „HYDROWIERT” Kirschke&Skowron Sp. J. ul. 19 Stycznia 15, 97-400 Bełchatów, Zakład Studniarski Kazimierz Mikołejko ul. Krzemieniecka 105, 54-613 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKÓW NA TERENACH MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1: Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 9A, 53-614 Wrocław; Zadanie 2: Konsorcjum firm: NAGADA Polska Sp. z o.o., ul. Skawińska 35, 61-333 Poznań, – lider Konsorcjum ARCHITECH Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25, 50-323 Wrocław – partner Konsorcjum;Zadanie 3: Przedsiębiorstwo „APRO” Maciej Przysada, ul. Wiaduktowa 17, 52-111 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKÓW NA TERENACH MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie 1: Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 9A, 53-614 Wrocław; Zadanie 2: Konsorcjum firm: NAGADA Polska Sp. z o.o., ul. Skawińska 35, 61-333 Poznań, – lider Konsorcjum ARCHITECH Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25, 50-323 Wrocław – partner Konsorcjum; Zadanie 3: Przedsiębiorstwo „APRO” Maciej Przysada, ul. Wiaduktowa 17, 52-111 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA BUDOWY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ POMIĘDZY ULICA JAROCIŃSKĄ …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-Projekt Sp. z o.o., ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT DŹWIGU OSOBOWEGO TYP ODF ZAINSTALOWANEGO W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM PRZY UL. NA GROBLI 14/16
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DŹWIG-AR” Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Marek Wojsław, ul. Kamienna 6/64, 53-308 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA ANALIZATORÓW JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW FIRMY HACH-LANGE EKSPLOATOWANYCH W MPWIK WE WROCŁAWIU ORAZ DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o. ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA METROLOGICZNA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Regeneracji Wodomierzy Władysław Grygorcewicz, ul. Generała Świerczewskiego 23, 66-200 Świebodzin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W UL. STARGARDZKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „STALMONT” Sp. z o.o., ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE INSTALACJI DOZOWANIA WODY CHLOROWEJ I ROZTWORU CLO2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ PÓŁNOCNEJ (OPATOWICE – UL. SWOJCZYCKA) – ETAP I B
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: Lider: Dorbud Spółka Akcyjna, 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 153, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „INFRA Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska 15c
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ZIMOWEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: Zakład Pracy Chronionej Z.P.H.U. BUKSAN-BUKOWSKI, ul. Sienkiewicza 22b, 38-500 Sanok Zadanie nr 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MARGO Zakład Pracy Chronionej Małgorzata Lewandowska-Szpak, ul. Krasińskiego 97, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
F.H.U. Lemar Hurtownia Materiałów Elektrycznych Bożena Jopek, ul. Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice; Elektrotechnika MORS Sp. z o.o., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia; Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o., ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole, Oddział Wrocław, ul. Tęczowa 83, 53-601 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ENERGA – OBRÓT S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Jurop s.p.a. Via Crosera 50, 33082 Azzano Decimo (PN)/ Włochy
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA KANAŁU NYSA-OŁAWA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
P.W. MARYNOWSKI Jan Marynowski ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH PRZECIWODOROWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NA PRZEPOMPOWNI ŚWIĄTNIKI NOWE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BOTAM Sp. z o o., ul. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA USUNIĘCIU ODPADÓW METALOWYCH W POSTACI ELEMENTÓW STARYCH RUROCIĄGÓW Z OBIEKTÓW NIECZYNNYCH FILTRÓW POŚPIESZNYCH NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCJI WODY NA GROBLI ORAZ KUPNO ZŁOMU W POSTACI ODPADÓW METALOWYCH …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TEKEN Sp. z o.o., ul. Portowa 1, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE ELEWACJI BUDYNKU ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE DACHU I ELEWACJI BUDYNKU FILTRÓW PIASKOWYCH PRZY UL. NA GROBLI 19-23
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„Fil-Tech” Filip Głuszek, ul. 1 Maja 153/6, 58-305 Wałbrzych
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNOLOGICZNEGO WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LOFFT Adam Matiaszkiewicz, ul. Nyska 29/1, 50-504 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKÓW PRZEPOMPOWNI CZECHNICA Z ROBOTAMI ZEWNĘTRZNYMI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BOTAM Sp. z o. o. ul. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE POMPOWNI ŚCIEKÓW MUCHOBÓR MAŁY – DRUGIE POSTĘPOWANIE.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ANALIZATORA STĘŻENIA GLINU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BP Techem S.A. ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE ZAMKNIĘĆ ŚLUZY GÓRNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Budownictwo Hydro – Energetyka Dychów Sp. z o.o., Dychów 6a, 66 – 626 Dychów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYMIANA LEGALIZACYJNA 4100 SZT. WODOMIERZY DN 15÷40 MM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego WOD.-KAN., CO I GAZ Kobylański Piotr, ul. Petrażyckiego 34/2, 52-419 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
LIKWIDACJA NIEUŻYTKOWANYCH OBIEKTÓW UJĘCIA I DYSTRYBUCJI WODY (OBIEKTY KUBATUROWE)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MASY ODSIARCZAJĄCEJ DO ODSIARCZANIA BIOGAZU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KAMI Michał Kalisz, Nowojowice 15, 55-020 Żórawina
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PETROL S-ka z o.o. ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 875 SZT. MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ITRON POLSKA Sp. z o.o., 30-702 Kraków, ul. T. Romanowicza 6
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA PRZEBUDOWY DOPROWADZALNIKA NA POLA IRYGOWANE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska EKOMPROJEKT Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl. 114, 53-333 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT 4 SZT. PRZETWORNIC CZĘSTOTLIWOŚCI W POMPOWNI II STOPNIA W ZPW NA GROBLI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE STAWÓW NA TERENACH WODONOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„ZBYSZKO” Transport Ciężarowy-Towarowy Ostenda Zbigniew, Mrokocin 26, 57-220 Ziębice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA USUNIĘCIU ODPADÓW METALOWYCH W POSTACI ELEMENTÓW STARYCH RUROCIĄGÓW Z OBIEKTÓW NIECZYNNYCH FILTRÓW POŚPIESZNYCH NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCJI WODY PRZY UL. NA GROBLI WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE POMPOWNI ŚCIEKÓW MUCHOBÓR MAŁY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT 2 SZT. PRZETWORNIC CZĘSTOTLIWOŚCI W OBIEKCIE FILTRÓW ZPW MOKRY DWÓR MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
JADAN Automatyka Przemysłowa Wiesław Jasina ul. Ząbkowicka 41, 50-511 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
USŁUGA DORADCZA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ORAZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZED ORGANEM ADMINISTRACJI WODNEJ W CELU UZYSKANIA ROZPORZĄDZENIA O USTANOWIENIU STREF OCHRONNYCH DLA MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BPBK Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Opolska 11-19, 52-010 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT 8 SZT. OSUSZACZY ADSORBCYJNYCH W OBIEKTACH MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ZAKŁADU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE 12 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO DO HYDRODYNAMICZNEGO CZYSZCZENIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Jurop s.p.a, Via Crossera 50, 33-082 Azzano Decimo (PN) Włochy
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO A1 WE WROCŁAWIU PRZY UL. NA GROBLI 14/16
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Energy Heat Technology Investment, Marek Burcan, ul. Krakowska 48, 50-425 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Handlowo-Zaopatrzeniowe „MAWA” Stanisław Makowiecki, Krzysztof Waligórski Spółka Jawna, ul. Budowlanych 1, 64-100 Leszno
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT UKŁADÓW STEROWANIA I WIZUALIZACJI PROCESEM UZDATNIANIA WODY W MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
OMC Envag Sp. z o.o., ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT ELEWACJI WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI BUDYNKÓW STACJI DMUCHAW F8 I STACJI TRANSFORMATOROWEJ F10 WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Usługowo-Budowlany Marek Malik Pieczyska 84, 98-400 Wieruszów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT 3 SZT. GENERATORÓW GAZOWYCH JENBACHER PO 40 000 GODZIN PRACY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KWE-Technika Energetyczna Sp. z o.o., ul. Miedziana 38, 43-305 Bielsko-Biała
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA CZYSZCZENIA I MODERNIZACJI RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH ŚWIĄTNIKI – GROBLA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o., ul. Opolska 11-19 lok. 1, 52-010 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ ZIEMI Z MAGAZYNU ZIEMI NA TERENIE PRZEPOMPOWNI PORT POŁUDNIOWY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Transport Ciężarowy S-ka Jawna „MUSIAŁ”, ul. Świdnicka 7/2, 55-080 Kąty Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SZYBOWCOWEJ, UL. LITOMSKIEJ I NA WYSPIE TAMKA, ORAZ WYKONANIE NADZORU …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Usług Projektowych EKOPROJEKT, ul. Promenada 25, 54-025 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INTRAC Polska Sp. z o.o., al. Katowicka 3, Wolica, 05-830 Nadarzyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP FLYGT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE ELEWACJI BUDYNKU ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Lorenz, ul. Lwowska 11, 55 – 200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT UKŁADU STEROWANIA SYSTEMU NAPOWIETRZANIA WOŚ – WYMIANA UKŁADÓW DO POMIARÓW PRZEPŁYWÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ControlTec Sp. z o.o. ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT DACHU I ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU ODŻELAZIACZA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o., ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UAKTUALNIENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA LOTUS NOTES ORAZ LOTUS DOMINO (DRUGIE POSTĘPOWANIE)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MIS S.A., al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOAGULANTU GLINOWEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE MIEJSC AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„Zaporka” Sarnecki Arkadiusz, ul. Rogowska 2/6, 54-440 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE POMPOWNI ŚCIEKÓW MUCHOBÓR MAŁY – TRZECIE POSTĘPOWANIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODU DO INSPEKCJI TV SIECI KANALIZACYJNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
CANALMASTER Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 18, 41-947 Piekary Śląskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UAKTUALNIENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA LOTUS NOTES ORAZ LOTUS DOMINO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UMOWA RAMOWA NA PRACE KONSERWACYJNO-REMONTOWE BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BUDMAR Przemysław Marcinów, Lutynia, ul. Wrocławska 18; Firma Budowlano-Usługowa M.C. Inside, ul. Paulińska 10/10, Wrocław; PROMIS P.P.H.U., ul. Miejska 14, Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU MOKREGO KOAGULANTA NA BUDYNEK GARAŻY ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 20 SZTUK ZESTAWÓW DO REJESTRACJI PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH W WĘZŁACH WODOMIERZOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
STUDIUM REKULTYWACJI TERENU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA OBSZARZE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „POLA OSOBOWICKIE” (ETAP II A)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE INSTALACJI DOZOWANIA WODY CHLOROWEJ I ROZTWORU CLO2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE KANALIZACJI W UL. PSZCZELARSKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAPRAWY ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNOLOGICZNEGO W CZĘŚCI OD PATIO BUDYNKU ORAZ WYMIANĘ ZEWNĘTRZNYCH OKŁADZIN Z PŁYTEK BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BOTAM Sp. z o.o., ul. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT ELEWACJI WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI BUDYNKÓW STACJI DMUCHAW F8 I STACJI TRANSFORMATOROWEJ F10 WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Usługowo-Budowlany Marek Malik, Pieczyska 84, 98-400 Wieruszów
Pełen opis przetargu
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz