Przejdź do treści głównej
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. OSOBOWICKIEJ I W PL. WYZWOLENIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AG System Sp. z o.o., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI W BUDYNKU OZONOWNI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KORNAK Aranżacja i Wyposażenie Wnętrz Wojciech Kornak, ul. Strzegomska 272/13, 54-432 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INSTALACJA DOZOWANIA I MAGAZYNOWANIA KOAGULANTU W BUDYNKU FILTRÓW PIASKOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGISTRALNEJ W UL. MICKIEWICZA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Usług Projektowych EKOPROJEKT, ul. Promenada 25, 54-025 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI W BUDYNKU OZONOWNI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INVENTIVE GROUP Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMPLETNEGO PRZĘSŁA RADIOLINII WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI POŁĄCZEŃ RADIOWYCH POMIĘDZY OBIEKTAMI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU: ZUW LEŚNICA – WIEŻA TELEKOMUNIKACYJNA PRZY UL. STAROGROBLOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AQUAVENT Sp. z o.o., ul. Tarnogajska 18, 50-512 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU PALI FUNDAMENTOWYCH ETAP I I II POD BUDOWĘ BUDYNKU BTL ORAZ PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z LIKWIDACJĄ NIECZYNNYCH ODCINKÓW SIECI …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Budimex SA, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 12775 SZT. WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH ORAZ DOSTAWA 10000 SZT. MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1: Itron Polska Sp. z o.o., ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków; 2: Mirometr Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Bażanowice; 3: Apator Powogaz S.A. ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP FLYGT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROSERWIS Sp. z o.o., ul. Bliźniacza 23, 54-614 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KURKOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
P.P.H.U „AKWA” Sp. j., ul. Paderewskiego 21, 41-810 Zabrze
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE EKSPOZYCJI: CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ART FM Sp. z o.o., Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WAPNA BUDOWLANEGO, MIELONEGO, PALONEGO, NIEGASZONEGO DO WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OKRESIE 12 MIESIĘCY, W ILOŚCI 1440 MG
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna, ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA „PRZEBUDOWA BUDYNKU FILTRÓW PIASKOWYCH NA MAGAZYN ZPW NA GROBLI”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU (KOPIUJ 1)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GEOSOILTEST Badania Geologiczne Gruntów Norbert Baran, 57-100 Strzelin, ul. Słoneczna 23
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA DYSPOZYTORNI W BUDYNKU GŁÓWNYM W ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 20 ZESTAWÓW KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LPK GROUP S.C., ul. Sierpnia ’80 nr 15, 59-700 Bolesławiec
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE UKŁADU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z OSIEDLA MARSZOWICE MALOWNICZE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ W REJONIE UL. GWIZDANOWSKIEJ I JANOWSKIEJ WE WROCŁAWIU ORAZ …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum: DR-BUD Radosław Drozdowicz, ul. Limanowskiego 1A/20, 320-020 Wieliczka i MAJWER Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 7, 49-315 Mąkoszyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SPECTARE S.C. Andrzej Moss, Marek Bączek, 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 25 m. 144
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE KANAŁU NYSA – OŁAWA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„Inbud” s.c., Janików ul. Zielona 8c, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA TERENÓW WODONOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EKOPLANT Sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE URZĄDZEŃ PRZECIWZALEWOWYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY MOSTACH JAGIELLOŃSKICH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KWABUD-WROCŁAW Lech Kwapisz, 54-103 Wrocław, ul. Brodzka 10
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe MELMAR Marcin Iwanek, Głogowa 17, 63-440 Raszków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO BUDYNKU ODŻELAZIACZA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZPW NA GROBLI NA BUDYNEK O FUNKCJI KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
JACKOWSKI STUDIO Paweł Jackowski, ul. Wileńska 5/4, 73-110 Stargard Szczeciński
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH ZAKŁADÓW PRODUKCJI WODY: „MOKRY DWÓR” I „NA GROBLI” MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Usługowe BUD-AGRO, ul. Paulińska 15/6, 50-247 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TESTÓW KUWETOWYCH, REAGENTÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ MIERZĄCYCH PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE W WODZIE I W ŚCIEKACH PRODUKCJI HACH LANGE W OKRESIE 24 M-CY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE SP. Z O.O., UL. KRAKOWSKA 119, 50-428 WROCŁAW
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMÓW FIRMY SIEGER DO WYKRYWANIA I POMIARU NIEBEZPIECZNYCH GAZÓW W POWIETRZU NA OBIEKTACH MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU I DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TECHNOPOMIAR Sp. z o.o., ul. Buforowa 4C, 52-131 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE „JAZU NR 4”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. GAGARINA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kształtowania Środowiska POL-LAS Kazimierz Mazur, ul. Obornicka 32/8, 51-113 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBIÓRCE MAGAZYNU PIASKU NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCJI WODY „MOKRY DWÓR”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SPECBAU Małgorzata Łukomska-Walusiak, 51-001 Wrocław, ul. Osobowicka 159/5
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU MOBIL PEGASUS 610 DO GENERATORÓW GAZOWYCH JENBACHER W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOPALIN I KRUSZYW: PIASKU KOPANEGO, ŻWIRU, KLIŃCA I TŁUCZNIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SANBET Fabryka Betonu W.S. Piotrowscy Sp. J., ul. Tulipanowa 2, 55-040 Kobierzyce Ślęza
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU OSOBOWICE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, ELEKTROENERGETYCZNEGO SIECI PRZEMYSŁOWYCH ZAKŁADU, WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ WYKONANIE AUDYTU PRZEMYSŁOWYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DB ENERGY Sp. z o.o., ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ANALIZATORA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Controltec Sp. z o.o., 50-512 Wrocław, ul. Tarnogajska 11-13
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PIASKU RZECZNEGO W ILOŚCI 8000 MG
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PBH i PK HYDROKRUSZ Sp. z o.o., ul. Na Grobli 2, 50-421 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE ODŻELAZIACZA ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FLOKULANTU DO ODWADNIANIA (KONDYCJONOWANIA) 40.000 MG S.M. OSADU PRZEFERMENTOWANEGO W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
FLOCSPEED Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 05-511 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIA SKŁADU OSADÓW I ODPADÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO NAPĘDU POJAZDÓW ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ W OKRESIE 12 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKA CHEMICZNEGO PRZECIWODOROWEGO W ILOŚCI 170 MG
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. JÓZEFA LOMPY ORAZ W UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU MOBIL PEGASUS 610 DO GENERATORÓW GAZOWYCH JENBACHER W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LIBRA OILS Sp. z o.o., Uścikowo 7a, 64-600 Oborniki
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SIARCZANU GLINU W ROZTWORZE – II POSTĘPOWANIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PODCHLORYNU SODOWEGO – CHLORAN (I) SODU W ILOŚCI 60 T W OKRESIE 36 M-CY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
WAL-MAR Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 35, 56-120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA POJAZDU WRAZ Z ZABUDOWĄ SPECJALISTYCZNĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ANB Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOAGULANTU ŻELAZOWEGO (III)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., Police 72-010, ul. Kuźnicka 6
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE BAZY TRANSPORTOWO LOGISTYCZNEJ I CENTRUM OPERACYJNEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Makinus Sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 56/57, 50-127 Wrocław, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe „DUR-FAN” Duduś Rafał & Duduś Franciszek, ul. Górecka 65, 54-060 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE „JAZU NR 4”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ – ZAŚLEPEK, ŁĄCZNIKÓW RUROWYCH I RUROWO-KOŁNIERZOWYCH O DUŻEJ TOLERANCJI MONTAŻOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GERPOL INSTALACJE Sp. z o.o. Sp. K., ul. Parkowa 19, Mokronos Dolny, 55-080 Kąty Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SIARCZANU GLINU W ROZTWORZE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SPECTARE S.C. Andrzej Moss, Marek Bączek, 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 25 m. 144
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE POKRYCIA DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA TERENIE ZPW MOKRY DWÓR WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Dekarski Zygmunt Chomiuk ul. Klonowa 2B/3, 56-400 Oleśnica
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SIARCZANU GLINU W ROZTWORZE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE ELEWACJI BUDYNKU CHEMICZNEGO W ZAKŁADZIE PRODUKCJI WODY „MOKRY DWÓR”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BOTAM Sp. z o.o., 51-216 Wrocław, ul. Okulickiego 45
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU RENOWACJI LEWARÓW III GRUPY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum: ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław i WOD-KAN Sp. z o.o. ul. Ogrodnicza 21, 51-180 Szymanów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ROZBUDOWA SYSTEMÓW MONITOROWANIA OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki „MIKRONIKA”ul. Wykopy 2/4, 60-001 Poznań.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 1000 TON CHLORKU POLIGLINU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EKO-CHEMIA Barbara Dzikowska-Lach ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU PRZEBUDOWY JAZU ZASUWOWEGO (PRZECIWPOWODZIOWEGO) W MICHAŁOWIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INBUD S.C. UL. ZIELONA 8C, JANIKÓW 55-200 OŁAWA
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODTWARZANIE NAWIERZCHNI PO AWARIACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Dobrosław Sosnowski Zakład Budowlany, ul. Ametystowa 6, 52-215 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE PRZEBUDOWY I RENOWACJI RUROCIĄGÓW DN 1000 DOPROWADZAJĄCYCH ŚCIEKI Z KOMORY ROZDZIAŁU E11 DO KOMORY E3 NA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UL. JANOWSKA, WROCŁAW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum: 1.Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Instalacyjnych Warzech Józef, ul. Ukraińska 15, 54-401 Wrocław 2.Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „Kwabud-Wrocław” Lech Kwapisz, ul. Brodzka 10, 54-103 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYMIANA 8000 SZT. WODOMIERZY DN 15 – 40.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zarządzanie Nieruchomościami „PARTNER” Paweł Stępak, Al. Śliwowa 49, 54-106 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ POMIĘDZY ULICĄ JAROCIŃSKA I PEŁCZYŃSKĄ.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE EKSPOZYCJI: CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNEGO OSADU ŚCIEKOWEGO Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – WROCŁAW UL. JANOWSKA POPRZEZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum Firm: WKK Obiekty Sp. z o.o., al. Jana Kasprowicza 58/60, 51-136 Wrocław, Ziemia Polska Sp. z o.o., ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, CPO Sp. z o.o., ul. Jana Sobieskiego 20/40, 96-200 Rawa Mazowiecka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT ROZDZIELNICY MNS I UKŁADU SZR W OBIEKCIE POMPOWNI ŚCIEKÓW NA POLANCE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EK Energo-Kontrol Sp. z o.o., ul. Włościańska 19d/10, 51-514 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TLENU TECHNICZNEGO DO PRODUKCJI OZONU STOSOWANEGO W UZDATNIANIU WODY PITNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTALACJI DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI DLA ZPW MOKRY DWÓR.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Messer Polska Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYNAJEM 9 SAMOCHODÓW SAMOWYŁADOWCZYCH O ŁADOWNOŚCI 10-16 TON.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum „Grupa 6” s.c., ul. Komeńskiego 19a, 54-514 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CHLORU CIEKŁEGO W ILOŚCI 150T W OKRESIE 36 M-CY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PCC Rokita S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU ZAKRZÓW WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o. ul. M. Polo 1, 51-504 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CYBULSKIEGO WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU ZADANIA BIEŻĄCA KONSERWACJA BUDYNKÓW W ZPW MOKRY DWÓR – POMPOWNIA II STOPNIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SGK PROJEKT Grzegorz Kamiński ul. Popowicka 14/4 54-237 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH PRZECIWODOROWYCH DAWKOWANYCH DO ŚCIEKÓW.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Instalacyjnych Warzecha Józef,ul. Ukraińska 15, 54-407 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KRAT RZADKICH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DWÓCH WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH (TYPU MELEX)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEBUDOWA UKŁADU ZASILANIA I STEROWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PROCOM SYSTEM S.A. ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 1000 TON CHLORKU POLIGLINU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. JÓZEFA LOMPY WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA ANALIZATORÓW JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW FIRMY HACH-LANGE EKSPLOATOWANYCH W MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o. ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONYWANIE PRAC KONSERWACYJNO-EKSPLOATACYJNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PPRB „DOM-STYL” Zbigniew Bobiński, ul. Przyjaźni 4a/7, 53-030 Wrocław; PPHU „PROMIS” Zbigniew Kisielewicz, ul. Miejska 14, 51-352 Wrocław; BUDMAR Przemysław Marcinów, Lutynia, ul. Wrocławska 18, 55-330 Miękinia
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„CORRENTE” Sp. z o.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DWÓCH WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH (TYPU MELEX)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BARTESKO Bartłomiej Skowroński ul. Floriańska 35, 63-720 Koźmin Wlkp.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE KANALIZACJI PRZEŁAZOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
JONAX s.c. Jochan Adam, Jochan Dariusz ul. Żwirki i Wigury 6/28 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI OPEL COMBO I OPEL VIVARO – UMOWA RAMOWA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GERMAZ-BIS” Z. Strucka i Spółka, Spółka Jawna ul. Nyska 59/61, 50-505 Wrocław i INTER CARS S.A. ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DEKOLMATACJI STUDNI INFILTRACYJNYCH NA TERENACH WODONOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Studniarski Kazimierz Mikołejko, ul. Krzemieniecka 105, 54-613 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WODOROTLENKU SODU DO KOREKTY PH WODY UZDATNIONEJ W ILOŚCI 800 TON
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PCC ROKITA S.A. ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KRAT RZADKICH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PROFILTER Sp. z o.o. ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ETAPU 2 ZADANIA PN.: „BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO LOGISTYCZNEJ” POLEGAJĄCEGO NA WYKONANIU STANU SUROWEGO OTWARTEGO KOMPLEKSU BIUROWO – ADMINISTRACYJNEGO Z BAZĄ TRANSPORTOWO LOGISTYCZNĄ (BTL) PRZY ULICY NA GROBLI.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A., ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU ZADANIA PN. ”BIEŻĄCA KONSERWACJA BUDYNKÓW W ZPW MOKRY DWÓR – BUDYNEK KOAGULACJI I OSADNIKÓW”.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BOTAM Sp. z o.o. ul. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU ZADANIA PN. ”BIEŻĄCA KONSERWACJA BUDYNKÓW W ZPW MOKRY DWÓR – BUDYNEK FILTRÓW PIASKOWYCH”.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BOTAM Sp. z o.o. ul. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CHEŁMOŃSKIEGO WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kształtowania Środowiska POL-LAS Kazimierz Mazur ul. Obornicka 32/8, 51-113 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE STAWÓW NA TERENACH WODONOŚNYCH.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„Zbyszko” Transport Ciężarowy – Towarowy Ostenda Zbigniew, Mrokocin 26, 57-220 Ziębice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZUJNIKÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH DO PRZEPŁYWOMIERZY ŚCIEKOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PÓŁNOCNEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI OBSZARU KĘPA MIESZCZAŃSKA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski ul. Długa 4A Miłoszyce, 55-230 Jelcz-Laskowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJÓW SILNIKOWYCH, PŁYNÓW CHŁODNICZYCH I SMARÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. ALCOR Aleksander Ładosz, 02-285 Warszawa, Szyszkowa 35/37; 2. ATLANT Sp. z o.o., Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 52, 55-010 Święta Katarzyna; 3. BUWAR Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 41
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEGLĄD I KONSERWACJA PRZETWORNIC CZĘSTOTLIWOŚCI POMP W POMPOWNI II STOPNIA W ZAKŁADZIE PRODUKCJI WODY MOKRY DWÓR MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SIEMENS Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WZMOCNIENIU PŁASZCZA RURY STALOWEJ TRZECIEJ NITKI SYFONU POD RZEKĄ ŚLĘZĄ KOLEKTORA ODRA (MIĘDZY KOMORAMI K-63 I K- 64)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KAN-REM Sp. z o.o., ul. Bardzka 30, 50-516 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. BiurPol Czempińscy Sp. j. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, 2. INTERHURT Sp. z o.o. ul. Podwale 15, 59-900 Zgorzelec, 3. Celta Andrzej Migdał Małgorzata Usiatycka Sp. J. ul. Krakowska 29d, 50-424 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DWÓCH WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH (TYPU MELEX)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZPUH TENSI sc. R. Piątkowski, K. Warchałowski, Mielec, ul. Przemysłowa 24
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CYBULSKIEGO WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „HYDRO-TAP” Stanisław Kafel ul. Borowa 101 Wilczyce, 51-361 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. BRODZKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum: Zakład Inżynieryjno-Budowlany Niedośpiał Sp. z o.o. ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin i Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Budowlanych ELJOT Jacek Luterek ul. Zapadła 10, 70-033 Szczecin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. ASAJ Sp. z o.o., ul. Tetmajera 1, 08-110 Siedlce; 2. LEMAR Electric Sp. z o.o., ul. Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice; 3. Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o., ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA KANAŁU NYSA-OŁAWA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PINUS Katarzyna Marynowska, Ligota Górna, ul. Dębowa 13A, 46-200 Kluczbork
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CYBULSKIEGO WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kształtowania Środowiska POL-LAS Kazimierz Mazur ul. Obornicka 32/8, 51-113 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WDROŻENIE EKRANOWEGO SYSTEMU PUBLIKOWANIA TREŚCI MULTIMEDIALNYCH DLA PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SHADOK AV Piechuła Sp. k. ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE ZDALNEGO STEROWANIA ZASUWAMI W KOMORZE SYFONOWEJ K-2 PRZY RZECE BYSTRZYCY WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Drewa Sp. z o.o. ul. Moniuszki 2, 05-260 Marki
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE STUDNI ZASTĘPCZYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROWIERT Kirschke & Skowron Sp.j., ul. 19 Stycznia 16, 97-400 Bełchatów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA KOMÓR OSADNIKÓW ZIEMNYCH NR VII I X NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW OSOBOWICE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GEOTRANS S.A. ul. Legnicka 55/6, 54-203 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYMIANA UKŁADU ZABEZPIECZEŃ ROZDZIELNICY 20KV R2 ŚWIĄTNIKI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
REVICO SA Mirosław 39c, 09-472 Słupno
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ ZIEMI Z MAGAZYNU ZIEMI NA TERENIE PRZEPOMPOWNI „PORT POŁUDNIOWY”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Bauma Sp. z o. o., ul. Piwna 12, 50-353 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO (UTB) W OKRESIE 36 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DOLPOL-DŹWIG Spółka z o.o. ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE UKŁADU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z OSIEDLA MARSZOWICE MALOWNICZE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ ORAZ PRZEPOMPOWNI (TŁOCZNI) ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INTELPLAST Sp. z o.o. ul. Robotnicza 68A, 53-608 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA STAWU OSADOWEGO NR 2M ZPW MOKRY DWÓR WRAZ Z WYWOZEM I ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW Z KLAROWANIA WODY (KOD: 19 09 02)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
K.T.M. Sp. z o.o. Gorzesław 76, 56-420 Bierutów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. Centrum Mercury Piotr Wojtczyk ul. Prusa 7C/1, 50-319 Wrocław, 2. Hurtownia BENITA Grażyna Błasiak ul. Parkowa 12, 56-400 Oleśnica, 3. Swisspol Ltd Sp. z o.o. ul. Świątnicka 30, 52-018 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM ORAZ MONITORÓW.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: SOFTEX DATA S.A. ul. Poleczki 40, 02-822 Warszawa; Zadanie nr 2: NetCom Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław; Zadanie nr 3: MX Wrocław Sp. z o.o. al. Poprzeczna 82, 51-167 Wrocław; Zadanie nr 4: NetCom Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZANIE MIEJSC AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZUJNIKÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH DO PRZEPŁYWOMIERZY ŚCIEKOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DHI Polska Sp. z o.o., ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU HALI KRAT POMPOWNI PORT POŁUDNIOWY WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Konsultingowe SANIVEST ul. Rydygiera 27b/15, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I WYMIANA ZŁOŻA ODSIARCZAJĄCEGO BICARBOX S W ODSIARCZALNI BIOGAZU POCHODZĄCEGO Z FERMENTACJI OSADÓW WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ODZYSKIEM LUB UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ŚWIADCZONEJ USŁUGI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SiGa-Tech sc. M. Zuchara, P. Zuchara ul. Malownicza 2, 32-091 Michałowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZABEZPIECZANIE MIEJSC WYCIEKÓW WODY W OKRESIE ZIMOWYM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o. ul. Atramentowa 10 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE UKŁADU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z OSIEDLA MARSZOWICE MALOWNICZE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z SIĘGACZAMI W UL. MARSZOWICKIEJ, MAŁOMICKIEJ, BOJANOWSKIEJ, KRZELOWSKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
OKTAN ENERGY & V/L SERVICE Sp. z o.o. ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DZIESIĘCIU SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH Z ZABUDOWĄ SPECJALISTYCZNĄ (TZW. BRYGADÓWKA) WRAZ Z PRZYJĘCIEM W ROZLICZENIU POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ADF AUTO Sp. z o.o. ul. Karkonoska 15, 53-015 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 20 ZESTAWÓW KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
NetCom Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z ZABUDOWĄ SPECJALISTYCZNĄ (TZW. BRYGADÓWKA)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Wolica, Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INTRAC Polska Sp. z o.o. Wolica, ul. Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW POLANKA” ZLOKALIZOWANEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. BAŁTYCKIEJ.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW NA OSIEDLU KOWALE WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI NA III I IV PIĘTRZE W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM PRZY UL. NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – ZADANIE 2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE BIOGAZU POCHODZĄCEGO Z FERMENTACJI OSADÓW WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE KOLEKTORA OSOBOWICE – ETAP I
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 700 TON KOAGULANTU GLINOWEGO.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PPHU WĘGLO-STAL Waldemar Biskupek ul. Chorzowska 44 B, 44-100 Gliwice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA HYDRANTÓW PODZIEMNYCH DN 80 PN 10 Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM KULOWYM I HYDRANTÓW NADZIEMNYCH ŁAMANYCH DN 80 PN 10 Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM KULOWYM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE POMPOWNI PRZY LAGUNIE ORAZ POMPOWNI ODCIEKÓW I WÓD DRENAŻOWYCH NA TERENIE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
RESTOR Sp. J. ul. Dworkowa 2/107A, 00-784 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE PIERWSZEGO PIĘTRA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Usług ZOMER KRZYSZTOF NELEC, ul. Kwiatowa 37, Skokowa, 55-110 Prusice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 15 SZT. SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH DO 3,5 TONY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ADF Auto Sp. z o.o. ul. Karkonoska 45, 53-015 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU ZADANIA: BIEŻĄCA KONSERWACJA BUDYNKÓW W ZPW MOKRY DWÓR – GALERIA KOMUNIKACYJNA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
StarCorp Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 58, 53-011 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWÓW POMIAROWYCH DO REJESTRACJI PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH W WĘZŁACH WODOMIERZOWYCH W ILOŚCI 19 SZTUK ORAZ DOSTAWA ZESTAWÓW DO POMIARÓW ILOŚCI WÓD Z PLACU BUDOWY W ILOŚCI 2 SZTUK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA URZĄDZENIA OCHRONY SIECI CHECK POINT WRAZ Z ROCZNĄ POLISĄ SERWISOWĄ I ODNOWIENIE ROCZNEJ POLISY SERWISOWEJ NA POSIADANE URZĄDZENIA OCHRONY SIECI, CELEM BUDOWY KLASTRA WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Sieciowe Systemy Informatyczne Andrzej Kowalczyk Pl. Zamkowy 24a, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA LICENCJI NA UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA LOTUS NOTES ORAZ LOTUS DOMINO.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MIS s.a. ul. Berenta 35, 51 – 152 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA POMPY DO ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH FIRMY FLYGT, TYP NX 3301.180 LT.814
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROSERWIS Sp. z o.o. ul. Bliźniacza 23, 54-614 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE UKŁADU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z OSIEDLA MARSZOWICE MALOWNICZE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z SIĘGACZAMI W UL. MARSZOWICKIEJ, MAŁOMICKIEJ, BOJANOWSKIEJ, KRZELOWSKIEJ,
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Paweł Giza G-Invest ul. Emaus 36/3, 30-213 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT UKŁADU SPALINOWEGO GAZOGENERATORA NR 3 NA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KWE TECHNIKA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Miedziana 38, 43-305 Bielsko – Biała
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ROZBIÓRKA 2 BUDYNKÓW, ZIEMIANKI ORAZ POZOSTAŁOŚCI PO INNYCH ROZEBRANYCH DO POZIOMU TERENU OBIEKTACH PRZY UL. NA GROBLI 18.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Trans-Kam s.c. Damian Nowak, Kacper Krzywda, ul. Nasienna 54-110 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO EKODIESEL DLA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZANI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Petrol Sp. z o.o. ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ DORĘCZENIA I ODBIORU PRZESYŁEK DO I Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE UKŁADU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z OSIEDLA MARSZOWICE MALOWNICZE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ ORAZ PRZEPOMPOWNI (TŁOCZNI) ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Nie udzielono zamówienia. Umowa nie została zawarta.
Pełen opis przetargu
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz