Przejdź do treści głównej

WYNIKI PRZETARGÓW

- Z POSTĘPOWAŃ REGULAMINOWYCH:

- Z POSTĘPOWAŃ USTAWOWYCH wszczętych przed 01.01.2021 r.

Informacje dla postępowań wszczętych po 01.01.2021 r. dostępne są pod adresem:
https://mpwikwroclaw-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa armatury wodociągowej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: GERPOL INSTALACJE Sp. z o.o. Sp.k. Zadanie nr 2: POH WOD BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Konserwacja 7 stawów infiltracyjnych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
postępowanie unieważnione
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu prac oraz robót geologicznych związanych z remontem studni zlokalizowanych na terenach wodonośnych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowie sieci wodociągowej w ul. Warciańskiej i Noteckiej – II postępowanie
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Instal-Lech Sp. z o.o. ul. Cz. Miłosza 16/3, 58-309 Wałbrzych
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Reja – II postępowanie
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
postępowanie unieważnione
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie zasuw DN1200 zlokalizowanych na rurociągach doprowadzających wodę do budynku Ozonowni
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w ul. Młodych Techników
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
JSM – Instalacje Sp. z o.o. ul. Wrocławska 52 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lewara V grupy studni infiltrujących na terenach wodonośnych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Michalczyka
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Budowa Magistrali Południowej DN800 Etap I we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa środków chemicznych do produkcji wody i ścieków w zakresie środków antyodorowych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Kemipol Sp. z o. o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Michalczyka – II postępowanie
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie zasuw DN1200 zlokalizowanych na rurociągach doprowadzających wodę do budynku Ozonowni – II postępowanie
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INSTAL – LECH Sp. z o.o. ul. Czesława Miłosza 16/3, 58-309 Wałbrzych
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie linii kablowych oraz budowie sieci elektroenergetycznej, kanalizacji kablowej i światłowodowej na terenach wodonośnych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
postępowanie unieważnione
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zielonego dachu na budynku Centrum Edukacji Ekologicznej HYDROPOLIS we Wrocławiu wraz z jego utrzymaniem i pielęgnacją zieleni
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
postępowanie unieważnione
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa 1070 szt. wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 1180 szt. modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PHU PARTNER Paweł Stępak, Al. Śliwowa 49, 54-106 Wrocław
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na zapleczu ul. Centralnej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INSTAL-LECH Sp. z o.o., ul. Czesława Miłosza 16/3, 58-309 Wałbrzych
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie linii kablowych oraz budowie sieci elektroenergetycznej, kanalizacji kablowej i światłowodowej na terenach wodonośnych” – II postępowanie
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
postępowanie zostało unieważnione
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zbiornika wody czystej nr 3 do 6 w ZPW Na Grobli we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Lofft Construction Sp z o.o. Sp. k. / Lofft Adam Matiaszkiewicz Ul. Tęczowa 38, 53-602 Wrocław
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu koncepcji rozwiązania docelowego zagospodarowania wód opadowych oraz koncepcji drogowej wraz ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego na obszarze osiedla Lipa Piotrowska we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIPROWOD” Sp. z o.o. ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Lewej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lewej i ul. Trójkątnej we Wrocławiu – II postępowanie
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AG SYSTEM Sp. z o.o. ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Rental odzieży roboczej dla pracowników MPWiK S.A. we Wrocławiu zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione
Pełny opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zawarcie umów ramowych na remonty pomp
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono dla zadań o numerach: 1, 4, 7 i 8. Najkorzystniejsze oferty wybrano dla zadań o numerach: 2, 3, 5 i 6
Pełny opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usuwanie awarii sieci wodociągowej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe „RADEXPOL” Zbigniew Muźnierowski ul. Słowackiego 32, 55-095 Mirków
Pełny opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usuwanie awarii sieci wodociągowej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
JSM – INSTALACJE Sp. z o.o. ul. Wrocławska 52, Bielany Wrocławskie, 50-040 Kobierzyce
Pełny opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa koagulantu glinowego dla Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków w ilości 1500 ton w okresie 24 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełny opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów oraz akcesoriów budowlanych – umowa ramowa
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
METALZBYT-HURT Sp. z o.o. ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała; Hurtownia Artykułów Metalowych Grzegorz Koszuta, ul. Komuny Paryskiej 70, 50-452 Wrocław
Pełny opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Odtwarzanie nawierzchni po awariach
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 108A/19, 50-441 Wrocław
Pełny opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pompowni wraz z rurociągiem tłocznym odprowadzającym ścieki sanitarne i przemysłowe z obiektów zakładów Volvo Polska oraz Akwawit S.A. we Wrocławiu wraz z aktualizacją projektu organizacji ruchu zastępczego
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PEBUD Sp. z o.o. ul. Krośnieńska 16/18, 54-436 Wrocław cena oferty netto: 1.549.960,00 zł
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa chlorku poliglinu w ilości 1000 t.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów elektrycznych i akcesoriów do automatyki
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LEMAR Electric Sp. z o.o., ul. Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice Kaczmarek Electric S.A., ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn Przedsiębiorstwo el12, Sp. z o.o., ul. Świętej Anny 5, 45-117 Opole
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wymiana legalizacyjna wodomierzy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PHU PARTNER Paweł Stępak Al. Śliwowa 49, 54-106 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Obsługa metrologiczna wodomierzy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Regeneracji Wodomierzy Władysław Grygorcewicz, ul. Świerczewskiego 23, 66-200 Świebodzin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego w ilości 4 900 Mg, odległość miejsca zagospodarowania do 200 km – zamówienie udzielane w częściach (część I)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Geotrans S.A. ul. Kobierzycka 20BA, 53-315 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa flokulantu w postaci proszku do odwadniania (kondycjonowania) 25 000 Mg s.m. osadu przefermentowanego w ciągu 15 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie usługi polegającej na dostawie drzew i krzewów ozdobnych wraz z ich nasadzeniem i prowadzeniem dwuletniej pielęgnacji na terenach wodonośnych MPWIK S.A. we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Szkółkarstwo Ozdobne – Metalex Józef Grudziński Sycewo 18, 62-610 Sompolno
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wapna palonego mielonego w łącznej ilości 2900 Mg w okresie 24 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A, ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Remont ujęcia wody oraz komór zasuw na rurociągach tłocznych – Pompownia Czechnica
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Firma Elin Andrzej Juszczak, ul. Dwa Światy 24, 55-075 Bielany Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zawarcie umów ramowych na remonty pomp
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZADANIE 1: EL-GOR Serwis Pomp Krzysztof Gorczyński, Teresa Gorczyńska oraz SILPOMP Sp. z o.o. ; ZADANIE 4 i 8: SILPOMP Sp. z o.o. ZADANIE 7: unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Prace konserwacyjno – remontowe ogólnobudowlane (umowa ramowa)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. METIER sp.j. ; 2.Robert Grzechnik; 3. MLW PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. ; 4. LARY Weronika Nitecka.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie migracji systemów automatyki węzłów funkcjonalnych: Port Północ oraz Port Południe
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Procom System S.A. , ul. Stargardzka 8 a, 54-156 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa armatury wodociągowej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zad. 1 Gerpol Instalacje Sp. z o.o. S.K. Zad. 2 Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o.,
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zatoki autobusowej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury w pasie drogowym ul. Na Grobli 17 we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Remont sieci wodociągowej w ul. Micińskiego, ul. Dygasińskiego i pl. Piłsudskiego we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TOM-INSTAL Sp. z o.o., ul. Gimnazjalna 6, 51-170 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa paliw płynnych do napędu pojazdów oraz innych urządzeń
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dekolmatacja 28 studni infiltracyjnych na terenach wodonośnych oraz wyznaczenia współczynników B i C dla 174 studni lewarowych w granicach administracyjnych gminy Wrocław.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: „POLTEGOR-INSTYTUT” INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław oraz KAZIMIERZ MIKOŁEJKO ZAKŁAD STUDNIARSKI ul. Krzemieniecka 105, 54-613 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa testów kuwetowych, reagentów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń mierzących parametry fizykochemiczne w wodzie i ściekach produkcji Hach Lange
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWÓW POMIAROWYCH DO REJESTRACJI I ODCZYTU PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ DO ZDALNEGO ODCZYTU WSKAZAŃ WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AquaRD Sp. z o.o. ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRACE KONSERWACYJNO – REMONTOWE (UMOWA RAMOWA)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Robert Grzechnik ul. Inżynierska 64/26, 53-230 Wrocław; MAGNUM OPUS Sp. z o.o. Sp. k.ul. Gimnazjalna 1b, 51-170 Wrocław; LARY Weronika Nitecka ul. Buska 5A, 53-326 Wrocław; ML PROJEKT Marcin Lorenc Kamień ul. Szafirowa 8, 55-095 Długołęka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NADWOZIEM TYPU VAN WRAZ Z WYKONANIEM PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
JSM – Instalacje Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 52, 55-040 Kobierzyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA METROLOGICZNA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
USŁUGA POLEGAJĄCA NA UTRZYMANIU CZYSTOŚCI NA OBIEKTACH MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Techniczne Energopiast Sp. z o.o., ul. Łowiecka 6/8, 50-220 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
CSMS JANINA ŚWIĘCH-SKIBA ul. Zdrojowa 2, 43-200 Pszczyna
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA LIKWIDACJI STACJI UZDATNIANIA WODY PAWŁOWICE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROWIERT Kirschke & Skowron Sp. J. ul. 19 Stycznia 15, 97-400 Bełchatów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOAGULANTU ŻELAZOWEGO (III) DLA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ILOŚCI 3500 TON W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE I PRZEBUDOWIE UJĘCIA WODY PRZY JAZIE W MICHAŁOWIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INBUD S.C. ul. Zielona 8c Janików, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej na pl. Mongolskim we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PEBUD Sp. z o.o. ul. Krośnieńska 16/18, 54-436 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa siarczanu glinu w roztworze
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie komór napływowych i odpływowych wraz z przebudową instalacji technologicznych i elektrycznych w budynku Ozonowni oraz rozbudową instalacji deszczowej dla odwodnienia kanału z instalacją tlenu przy budynku Ozonowni na Mokrym Dworze
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem i wykonaniem przeglądów serwisowych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
OSADKOWSKI S.A. ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji układu dwóch pomp w pompowni II st. w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Grupa Powen – Wafapomp S.A. ul. Odlewnicza 1, 03-231 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kanału przerzutowego Nysa-Oława
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„GLOBISTIC” Rajmund Czernik, Pęcz 36, 57-100 Strzelin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego w ilości 4 300 Mg, odległość miejsca zagospodarowania do 100 km – zamówienie udzielane w częściach
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Vivena – Natura Sp. z o.o. ul. Wrocławska 68, 59-230 Prochowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa chloranu (III) sodu w postaci roztworu wodnego
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PPH „BEST-CHEM” Jerzy Jacek Apka ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: remont rowów przy Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HANSA-INVEST Sp. z o.o., ul. Dmowskiego 6A, 62-500 Konin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Odbiór wywóz i zagospodarowanie skratek oraz piasku z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SG SYNERGIA Sp. z o.o. S. K. A. ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna i HILKIM Sp. z o.o. ul. Katowicka 34, 41-600 Świętochłowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa hydrantów podziemnych z dodatkowym zamknięciem DN 80 PN 10 i hydrantów nadziemnych łamanych z dodatkowym zamknięciem DN 80 PN 10
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego WOD BUD Sp. z o.o. S.K. Mazańcowice 57, 43-391 Jasienica
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu: Zadanie 1: Obsługa serwisowa systemów firmy Sieger do wykrywania i pomiaru niebezpiecznych gazów w powietrzu na obiektach MPWiK S.A. we Wrocławiu i dostawa części zamiennych. Zadanie 2: Naprawa i kalibracja eksploatowanych przez MPWiK S.A. przenośnych wykrywaczy gazów szkodliwych i niebezpiecznych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: Technopomiar Sp. z o.o., ul. Buforowa 4C, 52-131 Wrocław cena oferty netto: 215.500,00 zł Była to jedyna oferta złożona na Zadanie nr 1 w przedmiotowym postępowaniu. Zadanie nr 2: Delta Service Stanisław Echilczuk Iwona Kuzik Robert Wargenau S.J. ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka cena oferty netto: 81.003,80 zł Była to jedyna oferta złożona na Zadanie nr 2 w przedmiotowym postępowaniu.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa 4 545 sztuk wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 6 730 sztuk modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy w okresie 12 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: ITRON Polska sp. z o.o., ul. Tadeusza Romanowicza 6, 30-702 Kraków z ceną brutto 1 934 696,65 zł Zadanie nr 2: DIEHL METERING sp. z o.o., Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów, z ceną brutto 1 441 498,50 zł Zadanie nr 3: APATOR POWOGAZ S.A., ul. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań, z ceną brutto 29 261,70 zł
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń technicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, wraz z instalacją systemów bezpieczeństwa oraz wykonanie okablowania strukturalnego w kampusie MPWiK S.A. znajdującym się na terenie Zakładu Produkcji Wody na ul. Na Grobli 19-23
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: Nexus Nowe Technologie S.A. ul. Kominiarska 17, 51-180 Wrocław oraz Integrated Solutions Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wynajem 8 samochodów samowyładowczych o ładowności od minimum 10 ton do maksimum 16 ton
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BAUMA Sp. z o.o.ul. Piwna 12 50-353 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na odtwarzaniu nawierzchni po awariach
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Inżynieryjno-Budowlany Niedośpiał Sp. z o.o.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wynajem 8 samochodów samowyładowczych o ładowności od minimum 10 ton do maksimum 16 ton
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa reagentów do analizatorów zawartości manganu i żelaza w wodzie typu Sentinel firmy Galvanic Applied Sciences
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
OMC ENVAG Sp. z o.o. ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa armatury wodociągowej – opasek naprawczych ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej na rurociągi z żeliwa i stali o średnicach DN 50-300 oraz łączników wodociągowych żeliwnych, doszczelniaczy z żeliwa sferoidalnego w okresie 24 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
IGE Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 2, 58-250 Pieszyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Odwodnienie płynnego osadu ściekowego znajdującego się w zbiorniku awaryjnym – lagunie we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, ul. Janowska 51 we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: Biuro Ekspertyz i Projektów Łucja Fukas-Płonka, ul. Krokusów 9, 41-700 Ruda Śląska, oraz Filtech Technika Odwadniania Osadów Sp. z o.o. , ul. Kolejowa 27a, 46-073 Chróścina
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ARCHEM SP. Z O.O., Łany ul. Wesoła 8, 55-002 Kamieniec Wrocławski
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa środków chemicznych do produkcji wody: Zadanie 1: chloru ciekłego w ilości 150 t.Zadanie 2: chloranu (I) sodu w ilości 60 t
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie 1: PCC ROKITA S.A. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny; Zadanie 2: ROCKCHEM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kwiatowa 33, 55-080 Kąty Wrocławskie,
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wynajem 8 samochodów samowyładowczych o ładowności od minimum 10 do maksimum 16 ton – II postępowanie
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BAUMA Sp. z o.o. ul. Piwna 12, 50-353 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dekolmatacja 45 studni infiltracyjnych na terenach wodonośnych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROWIERT Kirschke & Skowron S.J. ul. 19 stycznia 15, 97-400 Bełchatów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce elementów rozpoczętej inwestycji budowlanej Małej Elektrowni Wodnej na rzece Nysa Kłodzka
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„METAL-TRANS” Piotr Maraj ul. Sikorskiego 6, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa licencji do rozbudowy klastra wirtualizacyjnego
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Integrated Solutions Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ochrona obiektów MPWiK S.A. we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie 1 i 3: Konsorcjum firm: 1)IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. 2)IMPEL PROVIDER SECURITY PARTNER Sp. z o.o. Sp. K. 3)IMPEL MONITORING Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław. Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, tj. 100, w Zadaniu 1 i 3 Zadanie 2: Konsorcjum firm: 1)SILEZJAN EKO, 2)SILEZJAN SYSTEM SECURITY Biuro ochrony Mienia Sp. z o.o. ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław 3)BIURO OCHRONY RANGER Sp. z o.o. ul. Filipowicza 2, 52-200 Wrocław. Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, tj. 95,3.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa gazów technicznych i czystych wraz z dzierżawą butli w okresie 48 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SIAD POLAND Sp. z o.o., ul. Kokotek 66, 41-700 Ruda Śląska
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu budowy sieci wodociągowej dla zadania „Dostawa wody do Gminy Miękinia – budowa sieci wodociągowej w ul. Wilkszyńskiej”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SITKOWSKI” Piotr Sitkowski, ul. Chojnowska 96B/3,59-220 Legnica
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zawarcie umów ramowych na dostawę odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych, szkła i materiałów laboratoryjnych w okresie 12 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Alfachem Sp. z o.o., Poznań; ALCHEM GRUPA Sp. z o.o., Toruń; IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna, Radom
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego płukanego stosowanego do uzdatniania wody pitnej w ZPW Mokry Dwór na nowy wraz z wydobyciem, utylizacją obecnie pracującego i zasypaniem piaskiem świeżym 3 filtrów w ilości 271,5 m3
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
WODROL Teodor Świątecki, ul. Bulwar Ikara 30/5, 54-130 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa tlenu technicznego do produkcji ozonu stosowanego w uzdatnianiu wody pitnej wraz z dzierżawą instalacji do magazynowania i dystrybucji dla ZPW Mokry Dwór
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MESSER POLSKA Sp. z o.o.ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PCC ROKITA S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH-LANGE eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnych artykułów przemysłowych (umowa ramowa)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PPHU „ANEX” Krzysztof Wrona, Koniecpol; Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon Sp. z o.o. , Wrocław; Zakład Produkcyjno-Handlowy „LULEX” Janusz Lulkowski, Skarżysko-Kamienna
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie migracji systemów automatyki węzłów funkcjonalnych: Instalacja NaOH, Chlorownia, Aparatownia, Koagulant filtrów piaskowych, Pompownia II st. w Zakładzie Produkcji Wody Na Grobli
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ISCAS Sp. z o.o. Al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa i montaż zestawów pomiarowych do rejestracji i odczytu parametrów hydraulicznych na sieci wodociągowej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AquaRD Sp. z o.o. ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na usuwaniu awarii sieci wodociągowej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
JSM – INSTALACJE Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 52, 50-040 Kobierzyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu automatyki przemysłowej do wymiany instalacji sterowania i monitorowania systemów technologicznych eksploatowanych na terenach wodonośnych MPWiK S.A. Wrocław
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
WAGA-ELEKTRO Jerzy Konopacki ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Remont instalacji sterowania armaturą pompowni II st. w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
CONTROLTEC Sp. z o.o. ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 5, 30-106 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zawarcie umów ramowych na dostawę środków czystości i drobnych artykułów przemysłowych w okresie 12 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Hurtownia Benita, ul. Parkowa 12, 56-400 Oleśnica; LP Serwis Sp. z o.o., Ligota 1/13, 55-100 Trzebnica; AGAPIT Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Zientary-Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ringu światłowodowego służącego do przesyłania strumieni wideo oraz danych systemów SKD oraz SSWIN w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem sprzętu sieciowego
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na osiedlu Ratyń – etap IIa, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami i odbudową nawierzchni drogowych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie usługi polegającej na remoncie systemów sterowania i łączności dziesięciu przepompowni ścieków
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ControlTec Sp. z o.o.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Remont zabezpieczeń ŚN w stacjach elektroenergetycznych R3067 (RG1) WOŚ, R1756 Nowy Port, RS Michałów
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
REVICO Spółka Akcyjna, Mirosław 39C, 09-472 Słupno
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa dwóch fabrycznie nowych ciągników siodłowych z naczepami do wywozu osadów
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MAN TRUCK & BUS POLSKA SP. Z O.O. AL. KATOWICKA 9 WOLICA, 05-830 NADARZYN
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych z zabudową brygadową
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 9, Wolica, 05-830 Nadarzyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Konserwacja komór starego odżelaziacza w ZPW Na Grobli wraz z wywozem i zagospodarowaniem osadów z klarowania wody (KOD: 19 09 02)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Geotrans S.A., ul Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław; „FILTECH” Technika Odwadniania Osadów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 27A, 46-073 Chróścina Opolska
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa 40 zestawów komputerów stacjonarnych oraz 60 zestawów terminali wraz z oprogramowaniem systemowym
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa pojazdów typu furgon o DMC do 3,5 tony
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
UNI-TRUCK Sp. z o.o. Al. Zjednoczenia 128, 65-120 Zielona Góra
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem i wykonaniem przeglądów serwisowych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa dwóch samochodów osobowych typu pick-up
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa samochodu ciężarowego do przewozu wody do picia z układem hydroforowym
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AR System Sp. z o.o. ul. Opolska 188, 52-014 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych, w tym:Zadanie 1: z nadwoziem typu hatchback 5 drzwiowy – 2 szt. Zadanie 2: z nadwoziem typu kombi 5 drzwiowy – 2 szt
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DOBRYGOWSKI Sp. z o.o. Oddział Długołęka ul. Wrocławska 54, 55-095 Mirków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego układu ICP-MS gotowego do pracy wraz z dostarczeniem materiałów zapasowych na 2 lata pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Pro-Environment Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa czterech fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t pod zabudowę brygadową
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
UNI-TRUCK Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 251, 51-129 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z montażem
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PEZAL Product Line Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa dwóch samochodów osobowych typu pick-up
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Dobrygowski Sp z o.o. ul. Przemysłowa 1E, 59-300 Lubin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa 40 zestawów komputerów stacjonarnych oraz 60 zestawów wraz z oprogramowaniem systemowym
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Alterkom Sp. z o.o. ul. Borkowska 25B/U2, 30-438 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa i wymiana złoża odsiarczającego w odsiarczalni biogazu pochodzącego z fermentacji osadów we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EKOWAVE Edward Kania Pisarzowice ul. Słoneczna 2, 55-330 Miękinia
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów automatyki przemysłowej do wymiany instalacji sterowania i monitorowania systemów technologicznych eksploatowanych w MPWiK S.A. Wrocław
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ControlTec Sp. z o.o. ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa fabrycznie nowych koparek i koparko-ładowarki
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie 1: dostawa koparko-ładowarki: BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o., ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki. Zadanie 2: dostawa koparki kołowej o głębokości kopania min. 4,0 m: MECALAC POLSKA Sp. z o.o., ul. Jaworowa 1, 43-170 Łaziska Górne. Zadanie 3: dostawa koparki kołowej o głębokości kopania min. 6,0 m: BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o., ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Oznakowanie i zabezpieczanie miejsc awarii
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa układu kogeneracyjnego CHP, tj. agregatu biogazowego składającego się z silnika tłokowego, przystosowanego do pracy na biogazie oraz gazie ziemnym wraz z generatorem synchronicznym zamontowanym na wspólnej ramie, w zabudowie kontenerowej wraz z montażem i uruchomieniem
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ELTECO POLAND S.A. ul. Księży Pijarów 5, 31-466 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa klastra zabezpieczającego infrastrukturę sieciową MPWiK S.A. we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INTEGRATED SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa 50 zestawów komputerowych typu laptop wraz z oprogramowaniem systemowym
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Alterkom Sp. z o.o. ul. Borkowska 25b/U2, 30-438 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną i pompowania ścieków
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. ul. Posłowicka 215, 25-145 Kielce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa 53 kompletów routerów CISCO wraz z akcesoriami do remontu systemu łączności obiektów wykorzystujących standard TETRA w MPWiK S.A. we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
POMERANIA SERVICES GROUP Sp. z o.o. ul. Koszalińska 22, 77-200 Miastko
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa fabrycznie nowych pojazdów, w tym: Zadanie 1: pojazdów elektrycznych bagażowych – 2 szt. Zadanie 2: wózków akumulatorowych osobowo bagażowych – 2 szt. Zadanie 3: pojazdów elektrycznych osobowych – 2 szt
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „TENSI” s.c. R. Piątkowski, K. Warchałowski ul. Przemysłowa 24, 39-300 Mielec
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa platformy pełniącej rolę Centralnego Repozytorium Danych Pomiarowych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ConnectPoint Sp. z o.o. ul. Zagadki 21, 02-277 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa macierzy dyskowej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ADT Group Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem i wykonaniem przeglądów serwisowych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
P.H.P. Agroefekt Sp. z o.o. Słupia 53, 63-642 Perzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa zestawów pomiarowych do rejestracji i odczytu parametrów hydraulicznych na sieci wodociągowej oraz do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AQUARD Sp. z o.o. ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zawarcie umów ramowych na usługi mechaniczne
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1 : a) Technologia Budownictwa i Obróbki Metali TOM Sp. z o.o., ul. Kominiarska 23, 51-180 Wrocław b) ALL Spaw Artur Sendziuk , Osiek 58 A, 55-200 Oława Zadanie nr 2 : a) ALL Spaw Artur Sendziuk , Osiek 58 A, 55-200 Oława Zadanie nr 3 : a) Technologia Budownictwa i Obróbki Metali TOM Sp. z o.o., ul. Kominiarska 23, 51-180 Wrocław b) ALL Spaw Artur Sendziuk , Osiek 58 A, 55-200 Oława Zadanie nr 4 : a) Technologia Budownictwa i Obróbki Metali TOM Sp. z o.o., ul. Kominiarska 23, 51-180 Wrocław b) ALL Spaw Artur Sendziuk , Osiek 58 A, 55-200 Oława:
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa i montaż analizatora ścieków oczyszczonych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa tlenu technicznego do produkcji ozonu stosowanego w uzdatnianiu wody pitnej wraz z dzierżawą instalacji do magazynowania i dystrybucji dla ZPW Na Grobli
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Messer Polska Sp. z.o.o. ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 1800 Mg
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: 1) Geotrans S.A., ul Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław 2) BRAVET Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 115/222, 00-102 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UBEZPIECZENIE MIENIA I OC MPWIK SA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie A: 1. Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA ul. Wyścigowa 56e, 53-012 Wrocław 2. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa Zadanie B: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 2. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot 3. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FLOKULANTU DO ZAGĘSZCZANIA (KONDYCJONOWANIA) 20 000 MG S.M. OSADU NADMIERNEGO W CIĄGU 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o., ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA: „BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I ODCINKIEM RUROCIĄGU TŁOCZNEGO NA OSIEDLACH JERZMANOWO I JARNOŁTÓW – ETAP II
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Usług Projektowych EKOPROJEKT,ul. Promenada 25, 54-025 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACYJNEJ W UL. KUTRZEBY WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych „EXPRIM” Sp. z o.o. ul. Kobierzycka 22, 52-315 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W DWÓCH SIĘGACZACH UL. ŁUKOWSKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BUDUS Barbara Duduś ul. Górecka 65a, 54-060 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA ŚWIADCZENIE DWULETNIEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ TRZYNASTU POJAZDÓW ASENIZACYJNYCH Z ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZUPH AUTOFACH RAFAŁ MIKOŁAJSKI UL. SZPITALNA 7, 59-400 JAWOR
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH ORAZ MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY – ZADANIE 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ITRON Polska Sp. z o.o., ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PRASY ROLUJĄCEJ ZMIENNOKOMOROWEJ I KOSIARKI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Stomil Sanok-Dystrybucja Sp. z o.o., 62-006 Kobylnica, Bogucin, ul. Gnieźnieńska 99
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TESTÓW KUWETOWYCH, REAGENTÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ MIERZĄCYCH PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE W WODZIE I W ŚCIEKACH PRODUKCJI HACH LANGE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o. ul. Krakowska 119, 50-248 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PALIW W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO LOGISTYCZNEJ W ZAKRESIE WYKONANIA STANU WYKOŃCZENIOWEGO, ZAMKNIĘTEGO (BTL) PRZY ULICY NA GROBLI WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
COPROSA POLSKA Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK ORAZ ZAGOSPODAROWANIE PIASKU Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Technika Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań i P.W. Krzysztof Dobrzański ul. Jana Żupańskiego 12/18, 61-572 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP FLYGT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Hydroserwis Sp. z o.o., ul. Bliźniacza 23, 54-614 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Unieważniono postępowanie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FLOKULANTU DO ODWADNIANIA (KONDYCJONOWANIA) 40 000 MG S.M. OSADU PRZEFERMENTOWANEGO W CIĄGU 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127 C, 21-002 Jastków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO WODY DRENAŻOWEJ NA TERENIE ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
P&W Sp. z o.o. Projektowanie i Wykonawstwo ul. Rakowa 48-50, 51-421 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA INSTALACJI DOZOWANIA DEZYNFEKTANTÓW, NEUTRALIZACJI Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCJI WODY MOKRY DWÓR”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
I4TECH Sp. z o.o., 16 Lipca 14, 41-506 Chorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SYSTEMÓW FIRMY SIEGER DO WYKRYWANIA I POMIARU NIEBEZPIECZNYCH GAZÓW W POWIETRZU NA OBIEKTACH MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU WRAZ Z DOSTAWĄ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Technopomiar Sp. z o.o. ul. Buforowa 4C, 52-131 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DEZODORYZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ WROCŁAWIA WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKA CHEMICZNEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPLETÓW USZCZELNIAJĄCYCH DN 50-300MM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MD Mieczysław Dobrynin, ul. Widzewska 14, 92-229 Łódź
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE HYDROFORNI ORZECHOWA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH METODĄ WYKOPALISKOWĄ ORAZ PEŁNIENIE STAŁEGO NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I ROZBUDOWY KANALIZACJI NA OSIEDLU ZAKRZÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DELFA, Robert Szwed, ul. Pomorska 4/24, 50-218 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAPRAWA EKSPLOATOWANYCH PRZEZ MPWIK SP. Z O.O. PRZENOŚNYCH WYKRYWACZY GAZÓW TOKSYCZNYCH I WYBUCHOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DELTA SERVICE Stanisław Echilczuk, Iwona Kaziuk, Robert Wargenau, ul. Marecka 66, 05-22 Zielonka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODU SAMOWYŁADOWCZEGO – 1 SZT.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AUDICENTRUM, ul. Buczka, 62-030 Luboń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI SZT. 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SEZAM – INSTAL Spółka Jawna, ul. Cygana 1, 45-131 Opole
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH FIRMY MERCK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Merck Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEGLĄD I KALIBRACJA STACJONARNYCH WYKRYWACZY GAZÓW FIRMY SIEGER
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TECHNOPOMIAR Sp. z o.o., ul. Buforowa 4c, 52-131 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ POŁUDNIOWEJ DN 800 W UL. KOSZYCKIEJ WE WROCŁAWIU – ETAP E
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SKANSKA S.A. Oddział w Krakowie, Aleja Powstańców Śl. 26, 30-570 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE OSADNIKA ZIEMNEGO NA TERENIE PÓL IRYGOWANYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Inżynierii Lądowej „PROJEKT” Grzegorz Wawrzyński, ul. Trzebnicka 24/6, 50-246 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH ORAZ WODOMIERZY HYDRANTOWYCH ZE STOJAKAMI W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 5314 SZTUK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. ITRON POLSKA Sp. z o.o., ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków; 2: MIROMETR Sp. z o.o.,ul. Harcerska 11, 43-400 Cieszyn; 3: SENSUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Chrobrego 64, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DEKOLMATACJI 100 SZTUK STUDNI INFILTRACYJNYCH NA TERENACH WODONOŚNYCH MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum Firm: HYDROWIERT Kirschke & Skowron Sp. J., ul. 19 Stycznia 15, 97-400 Bełchatów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ – HYDRANTÓW PODZIEMNYCH DN 80 PN 10 Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM KULOWYM I HYDRANTÓW NADZIEMNYCH ŁAMANYCH DN 80 PN 10 Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM KULOWYM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego WOD BUD Anatol Lachowicz FILIA CIESZYCE, ul. Wrocławska 13, 55-040 Kobierzyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA ROWÓW NA POLACH IRYGOWANYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Robót Technicznych UNI-TECHN Andrzej Bucki, ul. 11-go Listopada 1A/6, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH PRZECIWODOROWYCH DAWKOWANYCH DO ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH ZESTAWÓW POMIAROWYCH DO REJESTRACJI I ODCZYTU PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ ZDALNEGO ODCZYTU WSKAZAŃ PRZEPŁYWOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Aquard Sp. z o.o., ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA REMONTY POMP
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE UKŁADU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z OSIEDLA MARSZOWICE MALOWNICZE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ, PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ZE SKRZYNKĄ AKPIA DO POMPOWNI ŚCIEKÓW, BUDOWY MASZTU RADIOWEGO, PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ ORAZ PRZEBUDOWY WJAZDU NA DROGĘ WEWNĘTRZNĄ W PASIE DROGOWYM DROGI PUBLICZNEJ I PRZEBUDOWĄ LINII NAPOWIETRZNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH, SZKŁA I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. ul. Gizycka 62, 51-412 Wrocław i „MULTICHEM” Alicja Garańczuk ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DEKOLMATACJI 60 SZTUK STUDNI INFILTRACYJNYCH NA TERENACH WODONOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Hydrowiert Kirschke & Skowron Sp.J., ul. 19 Stycznia 15, 97-400 Bełchatów Kazimierz Mikołejko Zakład Studniarski, ul. Krzemieniecka 105, 54-613 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CHLORKU POLIGLINU W ILOŚCI 800 TON
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ KORYTA ODPŁYWOWEGO OSADNIKA WTÓRNEGO G2/1 NA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA ANALIZATORÓW JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW FIRMY HACH-LANGE EKSPLOATOWANYCH W MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH-LANGE Sp. z o.o. ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA OSIEDLU RATYŃ, ETAP I
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AG System Sp. z o.o. ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA POPRAWIE STANU TECHNICZNEGO DRÓG GRUNTOWYCH W ULICACH PRZEMIŁOWSKIEJ I LUBAWSKIEJ ORAZ STOSZOWSKIEJ I ŚREMSKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlane „COMPLEX-BUD” Leon Szuturma ul. Wiśniowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBIÓRCE HALI SILNIKÓW POMPOWNI MICHAŁÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PPHU HOGA Sławomir Pyrek Gomulin-Kolonia ul. Trybunalska 9, 97-371 Wola Krzysztoporska
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
OKTAN ENERGY & V/L SERVICE Sp. z o.o. ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA REMONCIE GŁÓWNYM, PRZEGLĄDZIE SERWISOWYM I USUWANIU STANÓW AWARYJNYCH MODUŁÓW KOGENERACYJNYCH JENBACHER ORAZ PRZESZKOLENIU PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJA MACIERZY DYSKOWEJ, WDROŻENIE CENTRALNEGO SYSTEMU KOPII ZAPASOWYCH I ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ADT Group Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU AWARII NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
JSM-Instalacje Sp. z o.o., ul. Wrocławska 52, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI POMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH PRZY UL. WEJHEROWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ RUROCIĄGU CIŚNIENIOWEGO DO UL. POPOWICKIEJ; BUDOWIE KANAŁU SANITARNEGO DN400 Z MODERNIZOWANEGO BASENU DO POMPOWNI; BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WEJHEROWSKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AG SYSTEM Sp. z o.o. ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOPALIN I KRUSZYW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc awarii
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE REMONTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZED BUDYNKIEM ADMINISTRACYJNYM ZPW MOKRY DWÓR, GMINA SIECHNICE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlane MOBUD Tomasz Mochoń ul. Stokrotek 9, 48-303 Nysa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ W UL. KOSZALIŃSKIEJ – BYSTRZYCKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AG System, ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE I PRZEBUDOWIE JAZU MICHAŁÓW – ETAP I
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TLENU TECHNICZNEGO DO PRODUKCJI OZONU STOSOWANEGO W UZDATNIANIU WODY PITNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTALACJI DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI DLA ZPW NA GROBLI.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MESSER POLSKA Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWÓW POMIAROWYCH DO REJESTRACJI PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH W WĘZŁACH WODOMIERZOWYCH W ILOŚCI 19 SZTUK ORAZ DOSTAWA 1 SZTUKI PRZENOŚNEGO ZESTAWU DO REJESTRACJI ILOŚCI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AquaRD Sp. z o.o. ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OPRACOWANIE KONCEPCJI SCENARIUSZA WYSTAWY W TWORZONYM CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ART FM Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE OBIEKTU WENTYLATORNI ORAZ BUDYNKU AGREGATÓW WODY LODOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ I PRZEŁOŻENIEM SIECI C.O..
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Firma Nycz, Marek Nycz, ul. M. Smoluchowskiego 24/26, 50-372 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM INSTALACJI CENTRALNEGO SYSTEMU ODKURZANIA W BUDYNKU SUSZARNI OSADÓW (M3) NA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
VAC-SERVICE Roman Trzoński ul. Bracka 20b, 40-851 Katowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA SPRZĘTU BUDOWLANEGO, TJ. KOPARKO-ŁADOWAREK.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INTRAC POLSKA Sp. z o.o. Wolica, Al. Krakowska 3, 05-830 Nadarzyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZTERECH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TYPU VAN/KOMBI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Car Center Sp. z o.o. ul. Muchoborska 7, 54-424 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA PRACE KONSERWACYJNO-REMONTOWE PROWADZONE W 2014 ROKU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. WIBUD s.c. Dekarstwo Budownictwo Witwiccy, ul. Czerwonych Maków 3A, 51-376 Wrocław, 2. Przedsiębiorstwo Budowlane „BOTAM” Sp. z o.o., ul. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław, 3. SQ-SERWIS Szymon Szóstak, ul. 1 Maja 55, 64-100 Leszno, 4. „ROBERT GRZECHNIK” usługi budowlane i wykończeniowe, remonty, inż. Robert Grzechnik, ul. Inżynierska 64/26, 53-230 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA STACJI BADAWCZEJ NA TERENIE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNO-EKSPLOATACYJNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EUROSYSTEM” Sylwia Witkowska-Jankowska, Czeszów, ul. Trzebnicka 14, 55-106 Zawonia, 2. BEM-BUD Sp. z o.o., ul. Kowalska 106, 51-424 Wrocław, 3. MAR-POL Bartosz Marcinów, Lutynia, ul. Wrocławska 18, 55-330 Miękinia, 4. Zakład Usług „ZOMER” Krzysztof Nelec, ul. Kwiatowa 37, Skokowa, 55-110 Prusice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI ORAZ WYSZCZEGÓLNIONYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KJMK MEBLE Sp. z o.o. ul. Ks. Bp. Bednorza 2A-6, 40-384 Katowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 3 SZTUK AGREGATÓW POMPOWYCH PRZECIWPOWODZIOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KLAUDIA Sp. z o.o. ul. J. Kreta 24, 43-450 Ustroń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, TECHNOLOGICZNE I GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU ODWADNIANIA OSADU (M2) WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „JANÓWEK” PRZY UL. JANOWSKIEJ WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DiMEN s.c., Świerzna 21B, 56-400 Oleśnica
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW POLANKA” ZLOKALIZOWANEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. BAŁTYCKIEJ – II POSTĘPOWANIE.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH SŁUŻĄCYCH DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W UKŁADZIE DEZODORYZACJI POWIETRZA PROCESOWEGO ORAZ ŚRODKÓW DO PRZYGOTOWYWANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ W PROCESIE WYMIANY CIEPŁA – ZADANIE 2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH SŁUŻĄCYCH DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W UKŁADZIE DEZODORYZACJI POWIETRZA PROCESOWEGO ORAZ ŚRODKÓW DO PRZYGOTOWYWANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ W PROCESIE WYMIANY CIEPŁA – ZADANIE 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA STACJI BADAWCZEJ NA TERENIE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PODZIALE NA ZADANIA …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. Intelplast Sp. z o.o. , ul. Robotnicza 68A, 53-608 Wrocław, 2. Chemtech, Krzysztof Januszkiewicz, Pl. Konstytucji 5/84 00-657 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA HYDRANTÓW PODZIEMNYCH Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM DN 80 PN 10 I HYDRANTÓW NADZIEMNYCH ŁAMANYCH Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM DN 80 PN 10 W OKRESIE 24 MIESIĘCY.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego WOD BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, 43-391 Mazańcowice 57
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wapna palonego mielonego dla Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TRZUSKAWICA SA Sitkówka 24, 26-052 Nowiny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie remontu kanału ściekowego nr 1 wraz z dostawą i montażem nowych krat: rzadkiej i gęstej w budynku hali krat na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HUBER TECHNOLOGY Sp. z o.o. ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wraz z montażem (wymiana) dźwigu osobowego dla obsługi pomieszczeń stacji badawczej w budynku chemicznym Mokry Dwór
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„Dźwig-Ar” Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Marek Wojsław, 53-308 Wrocław, ul. Kamienna 6/64
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Obsługa serwisowa pojazdów ciężarowych – umowa ramowa
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Serwis Aut Ciężarowych – LKW Zenon Zawada, 63-642 Perzów 73, siedziba 51-129 Wrocław ul. Lekarska 4/6; MAN Truck & Bus Polska SP. z o.o., Al. Katowicka 9, Wolica, 05-830 Nadarzyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Obsługa serwisowa pojazdów asenizacyjnych z zabudową do czyszczenia kanalizacji – umowa ramowa
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Z.U.P.H. Autofach Rafał Mikołajski ul. Szpitalna 7, 59-400 Jawor
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla Przebudowy sieci wodociągowej w ul. Strachowickiej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„HAL-SAN” Zakład Projektowy Halski Zbigniew ul. Przyjaźni 4E/3, 53-030 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy kolektora północnego Etap IV i Etap V – Zadanie 2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa polegająca na dzierżawie 20 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem zarządzającym przez okres 36 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TOSHIBA TEC POLAND S.A. ul. Mineralna 15A, 02-274 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy instalacji magazynowania i dawkowania koagulantu w ZPW Mokry Dwór oraz remontu elewacji budynku chemicznego.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
WODROPOL S.A. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na usuwaniu awarii sieci wodociągowej na terenie miasta Wrocławia
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AQUAVENT Sp. z o.o. ul. Buska 5A, 53-326 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Utrzymanie czystości w obiektach MPWiK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Techniczne Energopiast Sp. z o.o. ul. Łowiecka 6/8, Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Obsługa serwisowa pojazdów do 3,5 t.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
WROCŁAW-SERWIS 4×4 Sp. z o.o. ul. Krakowska 98, 50-427 Wrocław; LCM CORP Sp. z o.o. ul. Wodzisławska 9, 52-017 Wrocław; CAR CENTER Sp. z o.o. ul. Wodzisławska 9, 52-017 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawę armatury wodociągowej – opasek naprawczych ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej na rurociągi z żeliwa i stali o średnicach DN 50-300 oraz łączników wodociągowych żeliwnych, doszczelniaczy z żeliwa sferoidalnego.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo MD Sp. z o.o. ul. Widzewska 14, 92-229 Łódź
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa środków chemicznych służących do przygotowania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ARCHEM Sp. z o.o. ul. Wesoła 8, Łany, 55-002 Kamieniec Wrocławski
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu i pojazdów służących do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa wraz z materiałami eksploatacyjnymi
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Firma Sezam-Instal Sp. J. ul. Cygana 1, 45-131 Opole
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE OBIEKTU STREFY WEJŚCIA DLA ZADANIA: MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODY NR 1 NA TERENIE ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE „ŚCIEŻEK WODNYCH” I FONTANN OZDOBNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ WODY DO PUNKTÓW CZERPALNYCH I ODPROWADZENIEM WODY FONTANN W DAWNYM ZBIORNIKU WODNY NR 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum: Lider konsorcjum: Piotr Rogozik EKOINWEST, Przeginia 293, 32-049 Przeginia Partner konsorcjum: GE Holding Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2a, 31-223 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM – ZADANIE 2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
VEGANET Sp. z o.o. ul. Czeska 12, 51-112 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM – ZADANIE 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Digital Force Sp. z o.o. ul. Świderska 113/24, 03-128 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ANCHEM Sp. j. ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP FLYGT.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROSERWIS Sp. z o.o. ul. Bliźniacza 23, 54-614 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BUDOWA INSTALACJI DOZOWANIA I MAGAZYNOWANIA KOAGULANTU W BUDYNKU FILTRÓW PIASKOWYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCJI WODY NA GROBLI WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 2B, 55-095 Mirków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ZABUDOWY W SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH DO 3,5 TONY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MOBILCAR S.C. Dobrzeń 26, 56-410 Dobroszyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GeoSoilTest Geologiczne Badania Gruntów Norbert Baran ul. Słoneczna 23,57-100 Strzelin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie usługi czyszczenia i inspekcji TV sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Eko-Service Sp. z o.o. sp. k. ul. Sowia 6B, 32-500 Chrzanów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wraz z montażem zabudowy w samochodach dostawczych do 3,5 tony
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Regeneracja wraz z wydobyciem, ponownym zasypaniem oraz uzupełnieniem ubytków węgla aktywnego typu sorpcyjnego stosowanego do uzdatniania wody pitnej z filtrów nr 16-18 i 22-24 w ZPW Mokry Dwór oraz z filtrów nr 1-3 w ZPW Na Grobli.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego, a także pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Brodzkiej we Wro
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„HAL-SAN” Zakład Projektowy Halski Zbigniew ul. Przyjaźni 4E/3, 53-030 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu terenu przed zjawiskami erozyjnymi i osuwiskiem skarpy przy ulicy Na Grobli.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum Firm: MAKINUS Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57, 50-127 Wrocław i DUR-FAN Duduś Franciszek, Duduś Rafał ul. Górecka 65A, 54-060 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy kolektora północnego Etap IV i Etap V – Zadanie 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego Zbigniew Świerkot, ul. Sulmierzycka 1-3, 51-127 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Utrzymanie terenów zielonych MPWiK S.A. we Wrocławiu.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie A i B: Outer Sp. z o.o. Sp. K. ul. Karwińska 11, 52-015 Wrocław Zadanie C: WAPATRA Waldemar Paściak – ul. Estońska 40/39 54-401 Wrocławw Zadanie D: Outer Sp. z o.o. Sp. K. ul. Karwińska 11, 52-015 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa i montaż pilotażowej stacji membranowej.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
CHEMTECH Krzysztof Januszkiewicz Pl. Konstytucji 5/84, 00-657 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wodomierzy domowych i przemysłowych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy w okresie 12 miesięcy – Zadanie 3
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Apator Powogaz S.A. ul. Janickiego 23/25, Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wodomierzy domowych i przemysłowych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy w okresie 12 miesięcy – Zadanie 2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MIROMETR Sp. z o.o. Bażanowice, ul. Cieszyńska 1a, Goleszów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wodomierzy domowych i przemysłowych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy w okresie 12 miesięcy – Zadanie 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ITRON POLSKA SP. Z O.O. UL. T. ROMANOWICZA 6, 30-702 KRAKÓW
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa paliw płynnych do napędu pojazdów i innych urządzeń w okresie 12 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
STATOIL Fuel & Retail Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 864, 02-603 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń laboratoryjnych Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta, ul. Osobowicka 159/3, 51-001 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa zestawów pomiarowych do rejestracji i odczytu parametrów hydraulicznych na sieci wodociągowej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AquaRD Sp. z o.o. ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Biegłej we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum: Zakład Instalacji Sanitarnych Aleksander Tomczyk Al. Różyckiego 2A, 51-612 Wrocław i Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego Zbigniew Świerkot ul. Sulmierzycka 1-3, 51-127 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SZEŚCIU KOMPUTERÓW-SERWERÓW I ROZBUDOWĘ KLASTRA OBLICZENIOWEGO MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BETACOM Sp. z o.o. ul. Połczyńska 31a, 01-377 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAPRAWA I KALIBRACJA EKSPLOATOWANYCH PRZEZ MPWIK S.A. PRZENOŚNYCH WYKRYWACZY GAZÓW SZKODLIWYCH I NIEBEZPIECZNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DELTA SERVICE Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau S.J. ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU PRZEBUDOWY KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO ETAP V
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH DLA ZADANIA: MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODY NR 1 NA TERENIE ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o., ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. POPRZECZNEJ ETAP I – KANALIZACJA SANITARNA W UL. SOŁTYSOWICKIEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE POSADZEK I NIECKI WODNEJ W DAWNYM ZBIORNIKU WODY NR 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o., ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SIARCZANU GLINU W ROZTWORZE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM – ZADANIE 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT UKŁADU SPALINOWEGO BĘDĄCEGO CZĘŚCIĄ GENERATORA GAZOWEGO JENBACHER JMS 312
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KWE Technika energetyczna Sp. z o.o., ul. Miedziana 38, 43-305 Bielsko-Biała
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, SYSTEMU AUDIO I SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ W DAWNYM ZBIORNIKU WODY NR 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AGIS Fire & Security Sp. z o.o.,ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA I DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SYSTEMÓW FIRMY SIEGER DO WYKRYWANIA I POMIARU NIEBEZPIECZNYCH GAZÓW W POWIETRZU NA OBIEKTACH MPWIK SA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TECHNOPOMIAR Sp. z o.o., ul. Buforowa 4C, 52-131 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH SANITARNYCH DLA ZADANIA PN. MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODY NR 1 NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCJI WODY NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
COMEX Przedsiębiorstwo Techniki Wentylacji Klimatyzacji Sp. z o.o. Sp.k., ul. Maślicka 154, 54-107 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI POŁUDNIOWEJ ZABYTKOWEGO BUDYNKU WIEŻY CIŚNIEŃ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konserwacja Zabytków Architektury Sp. z o.o., ul. Księcia Józefa 289, 30-243 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
USUWANIE STANÓW AWARYJNYCH POWODUJĄCYCH ZATORY NA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ, OGÓLNOSPŁAWNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZACH KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AQUAVENT Sp. z o.o. ul. Buska 5A, 53-326 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SPRZĘTU I POJAZDÓW SŁUŻĄCYCH DO RENOWACJI SIECI KANALIZACYJNEJ METODĄ DŁUGIEGO RĘKAWA WRAZ Z MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Firma Sezam-Instal Sp. J. ul. Cygana 1, 45-131 Opole
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYMIANA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego WOD-KAN, CO Kobylański Piotr ul. Petrażyckiego 34/2, 52-419 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 180 TON CHLORANU (III) SODU W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOAGULANTU ŻELAZOWEGO (III)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH (UMOWA RAMOWA)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS POLAND s.a. ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice; ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. Oddział Wrocław ul. Giżycka 62, 51-412 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ POJEMNOŚCIOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Technika Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i PW Krzysztof Dobrzański (członek konsorcjum) ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO W RAMACH LEASINGU FINANSOWEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: 1. mLeasing Spółka z o.o. ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa – lider 2.ESS – Audio Sp. z o.o. ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA REAGENTÓW DO ANALIZATORÓW ZAWARTOŚCI MANGANUI ŻELAZA W WODZIE TYPU SENTINEL FIRMY GALVANIC APPLIED SCIENES
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
OMC ENVAG Sp. z o.o. ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYNAJEM 9 SAMOCHODÓW SAMOWYŁADOWCZYCH O ŁADOWNOŚCI 10-16 TON
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA POLEGAJĄCA NA DZIERŻAWIE 17 SZTUK AUTOMATÓW WYDAJĄCYCH GORĄCE NAPOJE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
CAFE+CO DELIKOMAT Sp. z o.o. al. Generała Andersa 588, 43-300 Bielsko-Biała
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KONTENTU MULTIMEDIALNEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum Firm: New Amsterdam Sp. z o.o. ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków NoLabel Sp. z o.o. ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE: MODELI, EKSPONATÓW, STANOWISK ORAZ INSTALACJI EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII – ZADANIE 4
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: Deko-BAU Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Ścinawska 1 oraz New Amsterdam Sp. z o.o., 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20A
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE: MODELI, EKSPONATÓW, STANOWISK ORAZ INSTALACJI EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII – ZADANIE 3
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE: MODELI, EKSPONATÓW, STANOWISK ORAZ INSTALACJI EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII – ZADANIE 2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE: MODELI, EKSPONATÓW, STANOWISK ORAZ INSTALACJI EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII – ZADANIE 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: Deko-BAU Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Ścinawska 1 oraz New Amsterdam Sp. z o.o., 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20A
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE INSTALACJI PEŁNIĄCEJ FUNKCJE KURTYNY WODNEJ I DRUKARKI WODNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REGENERACJA WRAZ Z WYDOBYCIEM, PONOWNYM ZASYPANIEM ORAZ UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW WĘGLA AKTYWNEGO TYPU SORPCYJNEGO STOSOWANEGO DO UZDATNIANIA WODY PITNEJ Z FILTRÓW NR 16-18 I 22-24 W ZPW MOKRY DWÓR ORAZ Z FILTRÓW NR 1-3 W ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN: „INFRASTRUKTURA DROGOWA ORAZ PRACE WYKOŃCZENIOWE PRZY UL. NA GROBLI WE WROCŁAWIU”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE: MODELI, EKSPONATÓW, STANOWISK ORAZ INSTALACJI EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Trillian GmbH, Selerweg 41, 12169 Berlin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SIEDMIU PANELI OPERATORSKICH W OBSZARZE UJMOWANIA I UZDATNIANIA WODY MPWIK SA WRAZ Z ICH MONTAŻEM, INSTALACJĄ, ZAPROGRAMOWANIEM I URUCHOMIENIEM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BIAP Sp. z o.o. ul. Muchoborska 16, 54-424 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA „PRZYSTOSOWANIA DO PRACY WYSPOWEJ TRZECH MODUŁÓW KOGENERACYJNYCH WOŚ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REGENERACJA WRAZ Z WYDOBYCIEM, PONOWNYM ZASYPANIEM ORAZ UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW WĘGLA AKTYWNEGO TYPU SORPCYJNEGO STOSOWANEGO DO UZDATNIANIA WODY PITNEJ Z FILTRÓW NR 16-18 I 22-24 W ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GRYFSKAND Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4, 74-100 Gryfino
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE: MODELI, EKSPONATÓW, STANOWISK ORAZ INSTALACJI EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 2: Konsorcjum firm: New Amsterdam Sp. z o.o. i NOLABEL Sp. z o.o. 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20A Zadanie nr 3: New Amsterdam Sp. z o.o. i NOLABEL Sp. z o.o. 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20A Zadanie nr 5: New Amsterdam Sp. z o.o. i NOLABEL Sp. z o.o. 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20A Zadanie nr 9: Deko-BAU Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Ścinawska 1 Zadanie nr 14: Deko-BAU Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Ścinawska 1
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
MONTAŻ REJESTRATORÓW ZAKŁÓCEŃ WRAZ Z ROZBUDOWĄ SYSTEMU MONITOROWANIA I STEROWANIA SMPE SYNDIS-RV O REJESTRACJĘ ZAKŁÓCEŃ W WYBRANYCH POLACH ROZDZIELNI SN RG NA GROBLI I RG1 WOŚ W MPWIK WROCŁAW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroporcesorowych Systemów Automatyki MIKRONIKA ul. Wykopy 2/4, 60-001 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KOMPLEKSOWA OCHRONA OBIEKTÓW MPWIK SA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Ekotrade Sp. z o.o. Przedstawicielstwo we Wrocławiu, 53-146 Wrocław, ul. Racławicka 2-4
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE PRZEGLĄDU SERWISOWEGO INSTALACJI WYTWARZANIA I DOZOWANIA ROZTWORU DWUTLENKU CHLORU CLO2 WRAZ Z DOSTAWĄ CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW W CHLOROWNI ZPW NA MOKRYM DWORZE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AQUA SEEN Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE: MODELI, EKSPONATÓW, STANOWISK ORAZ INSTALACJI EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 7: Deko-BAU Sp. z o.o., ul. Ścinawska 1, 59-300 Lubin; pozostałe Zadania: Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU PRZEBUDOWY KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO ETAP V
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA ”BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO LOGISTYCZNEJ”, W ZAKRESIE WYKONANIA STANU WYKOŃCZENIOWEGO ZAMKNIĘTEGO (BTL) PRZY ULICY NA GROBLI WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT SITA OBROTOWEGO PROFILTER NR 2 W POMPOWNI CZECHNICA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PROFILTER Sp. z o.o. ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WODOROTLENKU SODU DO KOREKTY PH WODY UZDATNIONEJ W OKRESIE 24 MIESIĘCY W ILOŚCI 1600 TON
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU SMARNEGO DO TRZECH GENERATORÓW GAZOWYCH JENBACHER JMS 312 GS BL.C W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE INSTALACJI PEŁNIĄCEJ FUNKCJE KURTYNY WODNEJ I DRUKARKI WODNEJ-II POSTĘPOWANIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYNAJEM 9 SAMOCHODÓW SAMOWYŁADOWCZYCH O ŁADOWNOŚCI 10-16 TON
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum „Grupa 6” sc., 54-514 Wrocław, ul. Komeńskiego 19A
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE OSADU Z WOŚ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: a)Lider konsorcjum: TRANS KRUSZ EKO Sp. z o.o., ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna,b)Partner konsorcjum: SITA Zachód Sp. z o.o.., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA „REWITALIZACJA ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY UL. NA GROBLI 14/16, WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH FIRMY MERCK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE USŁUG SERWISOWYCH DMUCHAW HV-TURBO, TYP KA5S-GK200 W ILOŚCI 10 SZT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W STUDNI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW „POLANKA” NA ULICY BAŁTYCKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
P.U.H.P. PELESCRIME Sp. z o.o. ul. Dawida 30/1A, 50-527 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH PRZECIWODOROWYCH DAWKOWANYCH DO ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODTWARZANIE NAWIERZCHNI PO AWARIACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Budowlany D. Sosnowski ul. Ametystowa 6, 52-215 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH TYPU TABLET WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TAKMA Tadeusz Tiuchty ul. Poświęcka 1A, 51-128 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU SMARNEGO DO TRZECH GENERATORÓW GAZOWYCH JENBACHER JMS 312 GS BL.C W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
H&G Z.Hołdys, J.Gorel Sp.j., ul. Boczna 8, 44-240 Żory
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. POPRZECZNEJ ETAP I – KANALIZACJA SANITARNA W UL. SOŁTYSOWICKIEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: Przedsiębiorstwo MD Sp. z o.o. ul. Widzewska 14, 92-229 Łódź; Zadanie nr 2: GERPOL INSTALACJE Sp. z o.o. S.K. ul. Parkowa 19, 55-080 Kąty Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTOSOWANIE SYSTEMU INERTYZACJI ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO OSADU SUCHEGO SL102 DO PRACY CIĄGŁEJ – SYSTEM CIĄGŁEJ INERTYZACJI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Ekomakpol Sp. z o.o. Dąbrowa, ul. Szkolna 99 62-070 Dopiewo
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE KANALIZACJI PRZEŁAZOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
JONAX s.c. ul. Żwirki Wigury 6 m. 28, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE USŁUG SERWISOWYCH DMUCHAW HV-TURBO, TYP KA5S-GK200 W ILOŚCI 10 SZT.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Heymservice Sp. z o.o. ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 73, 85-795 Bydgoszcz
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH BUDOWLANYCH W OBIEKCIE ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ W ZAKŁADZIE PRODUKCJI WODY „MOKRY DWÓR”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Usługi Budowlane Sławomir Korczyk Pławy, ul. Pławianka 12, 32-600 Oświęcim
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU AWARII NA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AGABUD, ul. Wolinian 18, 52-339 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA „REWITALIZACJA ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY UL. NA GROBLI 14/16, WE WROCŁAWIU” – II POSTĘPOWANIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BOTAM Sp. z o.o. ul. L. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE KORYT ROZPŁYWOWYCH NA FILTRACH W ZPW NA MOKRYM DWORZE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZEC SERVICE Sp. z o.o. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PHTSPiO SUPON Sp. z o.o. ul. Ołbińska 19, 50-233 Wrocław, Hurtownia BENITA Grażyna Błasiak ul. Parkowa 12, 56-400 Oleśnica, Swisspol Ltd Sp. z o.o. ul. Świątnicka 30, 52-018 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA ANALIZATORÓW JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW FIRMY HACH LANGE EKSPLOATOWANYCH W MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Hach Lange Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH FIRMY MERCK – II POSTĘPOWANIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWÓW POMIAROWYCH DO REJESTRACJI I ODCZYTU PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AquaRD Sp. z o.o. ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ POJEMNOŚCIOWEJ W UKŁADZIE ENERGETYCZNYM ZAKŁADÓW PRODUKCJI WODY NA GROBLI I MOKRY DWÓR ORAZ UKŁADZIE ENERGETYCZNYM PORT PÓŁNOCNY (STARY) – PORT POŁUDNIOWY (NOWY)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: REVICO S.A. Oddział Elektromontaż Wrocław, ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, Partner konsorcjum: PBW OLMEX S.A., Wójtowo, ul. Modrzewiowa 58, 11-010 Barczewo
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Z OBIEKTÓW ZAKŁADÓW VOLVO POLSKA SP. Z O.O. ORAZ AKWAWIT-POLMOS SA DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Usług Projektowych EKOPROJEKT ul. Promenada 25, 54-025 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNEJ W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT ELEWACYJNYCH I POKRYWCZYCH PRZY UL. NA GROBLI WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU PRZEBUDOWY KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO ETAP V
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SEKISUI SPR Poland Sp. z o.o. ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI I ASPEKTÓW TECHNICZNYCH WYKORZYSTANIA POTENCJALNEJ RETENCJI ŚCIEKÓW W KOLEKTORACH ODRA I ŚLĘZA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy A. Wartalski J. Wartalski, ul. Długa 4a, 50-220 Miłoszyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
USŁUGA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU UKŁADÓW POMIAROWYCH BIOGAZU, OLEJU TERMALNEGO ORAZ CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DO ROZLICZEŃ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-usługowe „Lelonkiewicz” Ewa, Zbigniew, Leszek Lelonkiewicz S.J. , Zielęcice, ul. Klonowa 12, 49-318 Skarbimierz
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA METROLOGICZNA WODOMIERZY.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Regeneracji Wodomierzy Władysław Grygorcewicz, ul. Gen. Świerczewskiego 23, 66-200 Świebodzin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRACE KONSERWACYJNO-REMONTOWE – UMOWY RAMOWE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Robert Grzechnik, Usługi budowlane i wykończeniowe, remonty, ul. Inżynierska 64/26, 53-230 Wrocław, Prywatne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „DOM-STYL”, ul. Przyjaźni 4a/7, 53-030 Wrocław, SQ-Serwis Szymon Szóstak, ul. 1-go Maja 55, 64-100 Leszno
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH NA OBIEKTACH TECHNOLOGICZNYCH SYSTEMU PRZERZUTU WODY, ŁĄCZĄCEGO RZEKĘ NYSĘ KŁODZKĄ Z RZEKĄ OŁAWĄ ORAZ PRAC INTERWENCYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI SYSTEMU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI OPOMIAROWANIA I STEROWANIA PRACĄ PRZELEWÓW BURZOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KRAK-MAN Operator Krakowskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 3, 32-410 Dobczyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA NAPRAWIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR 3 I 4 NA TERENACH MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Bauma Sp. z o.o., ul. Piwna 12, 50-353 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA NAPŁYWU ŚCIEKÓW DO KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ I SANITARNEJ MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BCE Kraków Sp. z o.o., ul. Władysława Syrokomli 23/3, 30-102 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ I CIEPLNEJ BUDYNKU BAZY TRANSPORTOWO LOGISTYCZNEJ ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
STARCORP S.A. ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I WYMIANA ZŁOŻA ODSIARCZAJĄCEGO „BICARBOX S” W ODSIARCZALNI BIOGAZU POCHODZĄCEGO Z FERMENTACJI OSADÓW WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ODZYSKIEM LUB UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ŚWIADCZONEJ USŁUGI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SIGA-TECH S.C. MICHAŁ ZUCHARA PIOTR ZUCHARA MASZKÓW 147, 31-095 IWANOWICE WŁOŚCIAŃSKIE
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOAGULANTU GLINOWEGO DLA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
P.P.H.U. Węglo-Stal Waldemar Biskupek, ul. Chorzowska 50B, 44-100 Gliwice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYM OSPRZĘTEM DO KOSZENIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 62-006 Kobylnica, Bogucin, ul. Gnieźnieńska 99
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH ORAZ CZTERECH NACZEP DO WYWOZU OSADU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
WTC Sp. z o.o. Długołęka, ul. Polna 31, 55-095 Mirków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH ORAZ MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY – ZADANIE 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ITRON Polska Sp. z o.o. ul. Tadeusza Romanowicza 6, 30-702 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH ORAZ MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY – ZADANIE 2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MIROMETR Sp. z o.o. Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH ORAZ MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY – ZADANIE 3
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
APATOR Powogaz SA ul. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
TRANSPORT OSADU Z WOŚ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Trans-Krusz Sp. z o.o. Sp. k-a, ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. OSOBOWICKIEJ I W PL. WYZWOLENIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AG System Sp. z o.o., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI W BUDYNKU OZONOWNI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KORNAK Aranżacja i Wyposażenie Wnętrz Wojciech Kornak, ul. Strzegomska 272/13, 54-432 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INSTALACJA DOZOWANIA I MAGAZYNOWANIA KOAGULANTU W BUDYNKU FILTRÓW PIASKOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGISTRALNEJ W UL. MICKIEWICZA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Usług Projektowych EKOPROJEKT, ul. Promenada 25, 54-025 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI W BUDYNKU OZONOWNI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INVENTIVE GROUP Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMPLETNEGO PRZĘSŁA RADIOLINII WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI POŁĄCZEŃ RADIOWYCH POMIĘDZY OBIEKTAMI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU: ZUW LEŚNICA – WIEŻA TELEKOMUNIKACYJNA PRZY UL. STAROGROBLOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AQUAVENT Sp. z o.o., ul. Tarnogajska 18, 50-512 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU PALI FUNDAMENTOWYCH ETAP I I II POD BUDOWĘ BUDYNKU BTL ORAZ PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z LIKWIDACJĄ NIECZYNNYCH ODCINKÓW SIECI …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Budimex SA, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 12775 SZT. WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH ORAZ DOSTAWA 10000 SZT. MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1: Itron Polska Sp. z o.o., ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków; 2: Mirometr Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Bażanowice; 3: Apator Powogaz S.A. ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP FLYGT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROSERWIS Sp. z o.o., ul. Bliźniacza 23, 54-614 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KURKOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
P.P.H.U „AKWA” Sp. j., ul. Paderewskiego 21, 41-810 Zabrze
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE EKSPOZYCJI: CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ART FM Sp. z o.o., Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WAPNA BUDOWLANEGO, MIELONEGO, PALONEGO, NIEGASZONEGO DO WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OKRESIE 12 MIESIĘCY, W ILOŚCI 1440 MG
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna, ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA „PRZEBUDOWA BUDYNKU FILTRÓW PIASKOWYCH NA MAGAZYN ZPW NA GROBLI”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU (KOPIUJ 1)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GEOSOILTEST Badania Geologiczne Gruntów Norbert Baran, 57-100 Strzelin, ul. Słoneczna 23
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA DYSPOZYTORNI W BUDYNKU GŁÓWNYM W ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 20 ZESTAWÓW KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LPK GROUP S.C., ul. Sierpnia ’80 nr 15, 59-700 Bolesławiec
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE UKŁADU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z OSIEDLA MARSZOWICE MALOWNICZE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ W REJONIE UL. GWIZDANOWSKIEJ I JANOWSKIEJ WE WROCŁAWIU ORAZ …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum: DR-BUD Radosław Drozdowicz, ul. Limanowskiego 1A/20, 320-020 Wieliczka i MAJWER Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 7, 49-315 Mąkoszyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SPECTARE S.C. Andrzej Moss, Marek Bączek, 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 25 m. 144
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE KANAŁU NYSA – OŁAWA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„Inbud” s.c., Janików ul. Zielona 8c, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA TERENÓW WODONOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EKOPLANT Sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE URZĄDZEŃ PRZECIWZALEWOWYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY MOSTACH JAGIELLOŃSKICH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KWABUD-WROCŁAW Lech Kwapisz, 54-103 Wrocław, ul. Brodzka 10
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe MELMAR Marcin Iwanek, Głogowa 17, 63-440 Raszków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO BUDYNKU ODŻELAZIACZA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZPW NA GROBLI NA BUDYNEK O FUNKCJI KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
JACKOWSKI STUDIO Paweł Jackowski, ul. Wileńska 5/4, 73-110 Stargard Szczeciński
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH ZAKŁADÓW PRODUKCJI WODY: „MOKRY DWÓR” I „NA GROBLI” MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Usługowe BUD-AGRO, ul. Paulińska 15/6, 50-247 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TESTÓW KUWETOWYCH, REAGENTÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ MIERZĄCYCH PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE W WODZIE I W ŚCIEKACH PRODUKCJI HACH LANGE W OKRESIE 24 M-CY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE SP. Z O.O., UL. KRAKOWSKA 119, 50-428 WROCŁAW
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMÓW FIRMY SIEGER DO WYKRYWANIA I POMIARU NIEBEZPIECZNYCH GAZÓW W POWIETRZU NA OBIEKTACH MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU I DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TECHNOPOMIAR Sp. z o.o., ul. Buforowa 4C, 52-131 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE „JAZU NR 4”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. GAGARINA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kształtowania Środowiska POL-LAS Kazimierz Mazur, ul. Obornicka 32/8, 51-113 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBIÓRCE MAGAZYNU PIASKU NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCJI WODY „MOKRY DWÓR”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SPECBAU Małgorzata Łukomska-Walusiak, 51-001 Wrocław, ul. Osobowicka 159/5
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU MOBIL PEGASUS 610 DO GENERATORÓW GAZOWYCH JENBACHER W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOPALIN I KRUSZYW: PIASKU KOPANEGO, ŻWIRU, KLIŃCA I TŁUCZNIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SANBET Fabryka Betonu W.S. Piotrowscy Sp. J., ul. Tulipanowa 2, 55-040 Kobierzyce Ślęza
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU OSOBOWICE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, ELEKTROENERGETYCZNEGO SIECI PRZEMYSŁOWYCH ZAKŁADU, WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ WYKONANIE AUDYTU PRZEMYSŁOWYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DB ENERGY Sp. z o.o., ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ANALIZATORA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Controltec Sp. z o.o., 50-512 Wrocław, ul. Tarnogajska 11-13
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PIASKU RZECZNEGO W ILOŚCI 8000 MG
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PBH i PK HYDROKRUSZ Sp. z o.o., ul. Na Grobli 2, 50-421 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE ODŻELAZIACZA ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FLOKULANTU DO ODWADNIANIA (KONDYCJONOWANIA) 40.000 MG S.M. OSADU PRZEFERMENTOWANEGO W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
FLOCSPEED Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 05-511 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIA SKŁADU OSADÓW I ODPADÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO NAPĘDU POJAZDÓW ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ W OKRESIE 12 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKA CHEMICZNEGO PRZECIWODOROWEGO W ILOŚCI 170 MG
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. JÓZEFA LOMPY ORAZ W UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU MOBIL PEGASUS 610 DO GENERATORÓW GAZOWYCH JENBACHER W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LIBRA OILS Sp. z o.o., Uścikowo 7a, 64-600 Oborniki
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SIARCZANU GLINU W ROZTWORZE – II POSTĘPOWANIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PODCHLORYNU SODOWEGO – CHLORAN (I) SODU W ILOŚCI 60 T W OKRESIE 36 M-CY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
WAL-MAR Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 35, 56-120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA POJAZDU WRAZ Z ZABUDOWĄ SPECJALISTYCZNĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ANB Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOAGULANTU ŻELAZOWEGO (III)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., Police 72-010, ul. Kuźnicka 6
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE BAZY TRANSPORTOWO LOGISTYCZNEJ I CENTRUM OPERACYJNEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Makinus Sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 56/57, 50-127 Wrocław, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe „DUR-FAN” Duduś Rafał & Duduś Franciszek, ul. Górecka 65, 54-060 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE „JAZU NR 4”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ – ZAŚLEPEK, ŁĄCZNIKÓW RUROWYCH I RUROWO-KOŁNIERZOWYCH O DUŻEJ TOLERANCJI MONTAŻOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GERPOL INSTALACJE Sp. z o.o. Sp. K., ul. Parkowa 19, Mokronos Dolny, 55-080 Kąty Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SIARCZANU GLINU W ROZTWORZE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SPECTARE S.C. Andrzej Moss, Marek Bączek, 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 25 m. 144
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE POKRYCIA DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA TERENIE ZPW MOKRY DWÓR WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Dekarski Zygmunt Chomiuk ul. Klonowa 2B/3, 56-400 Oleśnica
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SIARCZANU GLINU W ROZTWORZE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE ELEWACJI BUDYNKU CHEMICZNEGO W ZAKŁADZIE PRODUKCJI WODY „MOKRY DWÓR”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BOTAM Sp. z o.o., 51-216 Wrocław, ul. Okulickiego 45
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU RENOWACJI LEWARÓW III GRUPY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum: ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław i WOD-KAN Sp. z o.o. ul. Ogrodnicza 21, 51-180 Szymanów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ROZBUDOWA SYSTEMÓW MONITOROWANIA OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki „MIKRONIKA”ul. Wykopy 2/4, 60-001 Poznań.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 1000 TON CHLORKU POLIGLINU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EKO-CHEMIA Barbara Dzikowska-Lach ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU PRZEBUDOWY JAZU ZASUWOWEGO (PRZECIWPOWODZIOWEGO) W MICHAŁOWIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INBUD S.C. UL. ZIELONA 8C, JANIKÓW 55-200 OŁAWA
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODTWARZANIE NAWIERZCHNI PO AWARIACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Dobrosław Sosnowski Zakład Budowlany, ul. Ametystowa 6, 52-215 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE PRZEBUDOWY I RENOWACJI RUROCIĄGÓW DN 1000 DOPROWADZAJĄCYCH ŚCIEKI Z KOMORY ROZDZIAŁU E11 DO KOMORY E3 NA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UL. JANOWSKA, WROCŁAW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum: 1.Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Instalacyjnych Warzech Józef, ul. Ukraińska 15, 54-401 Wrocław 2.Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „Kwabud-Wrocław” Lech Kwapisz, ul. Brodzka 10, 54-103 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYMIANA 8000 SZT. WODOMIERZY DN 15 – 40.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zarządzanie Nieruchomościami „PARTNER” Paweł Stępak, Al. Śliwowa 49, 54-106 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ POMIĘDZY ULICĄ JAROCIŃSKA I PEŁCZYŃSKĄ.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE EKSPOZYCJI: CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNEGO OSADU ŚCIEKOWEGO Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – WROCŁAW UL. JANOWSKA POPRZEZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum Firm: WKK Obiekty Sp. z o.o., al. Jana Kasprowicza 58/60, 51-136 Wrocław, Ziemia Polska Sp. z o.o., ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, CPO Sp. z o.o., ul. Jana Sobieskiego 20/40, 96-200 Rawa Mazowiecka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT ROZDZIELNICY MNS I UKŁADU SZR W OBIEKCIE POMPOWNI ŚCIEKÓW NA POLANCE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EK Energo-Kontrol Sp. z o.o., ul. Włościańska 19d/10, 51-514 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TLENU TECHNICZNEGO DO PRODUKCJI OZONU STOSOWANEGO W UZDATNIANIU WODY PITNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTALACJI DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI DLA ZPW MOKRY DWÓR.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Messer Polska Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYNAJEM 9 SAMOCHODÓW SAMOWYŁADOWCZYCH O ŁADOWNOŚCI 10-16 TON.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum „Grupa 6” s.c., ul. Komeńskiego 19a, 54-514 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CHLORU CIEKŁEGO W ILOŚCI 150T W OKRESIE 36 M-CY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PCC Rokita S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU ZAKRZÓW WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o. ul. M. Polo 1, 51-504 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CYBULSKIEGO WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU ZADANIA BIEŻĄCA KONSERWACJA BUDYNKÓW W ZPW MOKRY DWÓR – POMPOWNIA II STOPNIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SGK PROJEKT Grzegorz Kamiński ul. Popowicka 14/4 54-237 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH PRZECIWODOROWYCH DAWKOWANYCH DO ŚCIEKÓW.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Instalacyjnych Warzecha Józef,ul. Ukraińska 15, 54-407 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KRAT RZADKICH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DWÓCH WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH (TYPU MELEX)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEBUDOWA UKŁADU ZASILANIA I STEROWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PROCOM SYSTEM S.A. ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 1000 TON CHLORKU POLIGLINU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. JÓZEFA LOMPY WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA ANALIZATORÓW JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW FIRMY HACH-LANGE EKSPLOATOWANYCH W MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o. ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONYWANIE PRAC KONSERWACYJNO-EKSPLOATACYJNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PPRB „DOM-STYL” Zbigniew Bobiński, ul. Przyjaźni 4a/7, 53-030 Wrocław; PPHU „PROMIS” Zbigniew Kisielewicz, ul. Miejska 14, 51-352 Wrocław; BUDMAR Przemysław Marcinów, Lutynia, ul. Wrocławska 18, 55-330 Miękinia
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„CORRENTE” Sp. z o.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DWÓCH WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH (TYPU MELEX)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BARTESKO Bartłomiej Skowroński ul. Floriańska 35, 63-720 Koźmin Wlkp.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE KANALIZACJI PRZEŁAZOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
JONAX s.c. Jochan Adam, Jochan Dariusz ul. Żwirki i Wigury 6/28 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI OPEL COMBO I OPEL VIVARO – UMOWA RAMOWA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GERMAZ-BIS” Z. Strucka i Spółka, Spółka Jawna ul. Nyska 59/61, 50-505 Wrocław i INTER CARS S.A. ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DEKOLMATACJI STUDNI INFILTRACYJNYCH NA TERENACH WODONOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Studniarski Kazimierz Mikołejko, ul. Krzemieniecka 105, 54-613 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WODOROTLENKU SODU DO KOREKTY PH WODY UZDATNIONEJ W ILOŚCI 800 TON
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PCC ROKITA S.A. ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KRAT RZADKICH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PROFILTER Sp. z o.o. ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ETAPU 2 ZADANIA PN.: „BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO LOGISTYCZNEJ” POLEGAJĄCEGO NA WYKONANIU STANU SUROWEGO OTWARTEGO KOMPLEKSU BIUROWO – ADMINISTRACYJNEGO Z BAZĄ TRANSPORTOWO LOGISTYCZNĄ (BTL) PRZY ULICY NA GROBLI.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A., ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU ZADANIA PN. ”BIEŻĄCA KONSERWACJA BUDYNKÓW W ZPW MOKRY DWÓR – BUDYNEK KOAGULACJI I OSADNIKÓW”.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BOTAM Sp. z o.o. ul. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU ZADANIA PN. ”BIEŻĄCA KONSERWACJA BUDYNKÓW W ZPW MOKRY DWÓR – BUDYNEK FILTRÓW PIASKOWYCH”.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BOTAM Sp. z o.o. ul. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CHEŁMOŃSKIEGO WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kształtowania Środowiska POL-LAS Kazimierz Mazur ul. Obornicka 32/8, 51-113 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE STAWÓW NA TERENACH WODONOŚNYCH.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„Zbyszko” Transport Ciężarowy – Towarowy Ostenda Zbigniew, Mrokocin 26, 57-220 Ziębice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZUJNIKÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH DO PRZEPŁYWOMIERZY ŚCIEKOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PÓŁNOCNEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI OBSZARU KĘPA MIESZCZAŃSKA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski ul. Długa 4A Miłoszyce, 55-230 Jelcz-Laskowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJÓW SILNIKOWYCH, PŁYNÓW CHŁODNICZYCH I SMARÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. ALCOR Aleksander Ładosz, 02-285 Warszawa, Szyszkowa 35/37; 2. ATLANT Sp. z o.o., Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 52, 55-010 Święta Katarzyna; 3. BUWAR Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 41
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEGLĄD I KONSERWACJA PRZETWORNIC CZĘSTOTLIWOŚCI POMP W POMPOWNI II STOPNIA W ZAKŁADZIE PRODUKCJI WODY MOKRY DWÓR MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SIEMENS Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WZMOCNIENIU PŁASZCZA RURY STALOWEJ TRZECIEJ NITKI SYFONU POD RZEKĄ ŚLĘZĄ KOLEKTORA ODRA (MIĘDZY KOMORAMI K-63 I K- 64)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KAN-REM Sp. z o.o., ul. Bardzka 30, 50-516 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. BiurPol Czempińscy Sp. j. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, 2. INTERHURT Sp. z o.o. ul. Podwale 15, 59-900 Zgorzelec, 3. Celta Andrzej Migdał Małgorzata Usiatycka Sp. J. ul. Krakowska 29d, 50-424 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DWÓCH WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH (TYPU MELEX)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZPUH TENSI sc. R. Piątkowski, K. Warchałowski, Mielec, ul. Przemysłowa 24
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CYBULSKIEGO WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „HYDRO-TAP” Stanisław Kafel ul. Borowa 101 Wilczyce, 51-361 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. BRODZKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum: Zakład Inżynieryjno-Budowlany Niedośpiał Sp. z o.o. ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin i Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Budowlanych ELJOT Jacek Luterek ul. Zapadła 10, 70-033 Szczecin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. ASAJ Sp. z o.o., ul. Tetmajera 1, 08-110 Siedlce; 2. LEMAR Electric Sp. z o.o., ul. Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice; 3. Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o., ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA KANAŁU NYSA-OŁAWA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PINUS Katarzyna Marynowska, Ligota Górna, ul. Dębowa 13A, 46-200 Kluczbork
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CYBULSKIEGO WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kształtowania Środowiska POL-LAS Kazimierz Mazur ul. Obornicka 32/8, 51-113 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WDROŻENIE EKRANOWEGO SYSTEMU PUBLIKOWANIA TREŚCI MULTIMEDIALNYCH DLA PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SHADOK AV Piechuła Sp. k. ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE ZDALNEGO STEROWANIA ZASUWAMI W KOMORZE SYFONOWEJ K-2 PRZY RZECE BYSTRZYCY WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Drewa Sp. z o.o. ul. Moniuszki 2, 05-260 Marki
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE STUDNI ZASTĘPCZYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROWIERT Kirschke & Skowron Sp.j., ul. 19 Stycznia 16, 97-400 Bełchatów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA KOMÓR OSADNIKÓW ZIEMNYCH NR VII I X NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW OSOBOWICE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GEOTRANS S.A. ul. Legnicka 55/6, 54-203 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYMIANA UKŁADU ZABEZPIECZEŃ ROZDZIELNICY 20KV R2 ŚWIĄTNIKI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
REVICO SA Mirosław 39c, 09-472 Słupno
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ ZIEMI Z MAGAZYNU ZIEMI NA TERENIE PRZEPOMPOWNI „PORT POŁUDNIOWY”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Bauma Sp. z o. o., ul. Piwna 12, 50-353 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO (UTB) W OKRESIE 36 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DOLPOL-DŹWIG Spółka z o.o. ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE UKŁADU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z OSIEDLA MARSZOWICE MALOWNICZE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ ORAZ PRZEPOMPOWNI (TŁOCZNI) ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INTELPLAST Sp. z o.o. ul. Robotnicza 68A, 53-608 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA STAWU OSADOWEGO NR 2M ZPW MOKRY DWÓR WRAZ Z WYWOZEM I ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW Z KLAROWANIA WODY (KOD: 19 09 02)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
K.T.M. Sp. z o.o. Gorzesław 76, 56-420 Bierutów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. Centrum Mercury Piotr Wojtczyk ul. Prusa 7C/1, 50-319 Wrocław, 2. Hurtownia BENITA Grażyna Błasiak ul. Parkowa 12, 56-400 Oleśnica, 3. Swisspol Ltd Sp. z o.o. ul. Świątnicka 30, 52-018 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM ORAZ MONITORÓW.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: SOFTEX DATA S.A. ul. Poleczki 40, 02-822 Warszawa; Zadanie nr 2: NetCom Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław; Zadanie nr 3: MX Wrocław Sp. z o.o. al. Poprzeczna 82, 51-167 Wrocław; Zadanie nr 4: NetCom Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZANIE MIEJSC AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZUJNIKÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH DO PRZEPŁYWOMIERZY ŚCIEKOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DHI Polska Sp. z o.o., ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU HALI KRAT POMPOWNI PORT POŁUDNIOWY WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Konsultingowe SANIVEST ul. Rydygiera 27b/15, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I WYMIANA ZŁOŻA ODSIARCZAJĄCEGO BICARBOX S W ODSIARCZALNI BIOGAZU POCHODZĄCEGO Z FERMENTACJI OSADÓW WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ODZYSKIEM LUB UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ŚWIADCZONEJ USŁUGI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SiGa-Tech sc. M. Zuchara, P. Zuchara ul. Malownicza 2, 32-091 Michałowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZABEZPIECZANIE MIEJSC WYCIEKÓW WODY W OKRESIE ZIMOWYM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o. ul. Atramentowa 10 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE UKŁADU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z OSIEDLA MARSZOWICE MALOWNICZE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z SIĘGACZAMI W UL. MARSZOWICKIEJ, MAŁOMICKIEJ, BOJANOWSKIEJ, KRZELOWSKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
OKTAN ENERGY & V/L SERVICE Sp. z o.o. ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DZIESIĘCIU SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH Z ZABUDOWĄ SPECJALISTYCZNĄ (TZW. BRYGADÓWKA) WRAZ Z PRZYJĘCIEM W ROZLICZENIU POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ADF AUTO Sp. z o.o. ul. Karkonoska 15, 53-015 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 20 ZESTAWÓW KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
NetCom Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z ZABUDOWĄ SPECJALISTYCZNĄ (TZW. BRYGADÓWKA)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Wolica, Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INTRAC Polska Sp. z o.o. Wolica, ul. Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW POLANKA” ZLOKALIZOWANEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. BAŁTYCKIEJ.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW NA OSIEDLU KOWALE WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI NA III I IV PIĘTRZE W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM PRZY UL. NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – ZADANIE 2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE BIOGAZU POCHODZĄCEGO Z FERMENTACJI OSADÓW WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE KOLEKTORA OSOBOWICE – ETAP I
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 700 TON KOAGULANTU GLINOWEGO.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PPHU WĘGLO-STAL Waldemar Biskupek ul. Chorzowska 44 B, 44-100 Gliwice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA HYDRANTÓW PODZIEMNYCH DN 80 PN 10 Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM KULOWYM I HYDRANTÓW NADZIEMNYCH ŁAMANYCH DN 80 PN 10 Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM KULOWYM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE POMPOWNI PRZY LAGUNIE ORAZ POMPOWNI ODCIEKÓW I WÓD DRENAŻOWYCH NA TERENIE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
RESTOR Sp. J. ul. Dworkowa 2/107A, 00-784 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE PIERWSZEGO PIĘTRA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Usług ZOMER KRZYSZTOF NELEC, ul. Kwiatowa 37, Skokowa, 55-110 Prusice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 15 SZT. SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH DO 3,5 TONY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ADF Auto Sp. z o.o. ul. Karkonoska 45, 53-015 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU ZADANIA: BIEŻĄCA KONSERWACJA BUDYNKÓW W ZPW MOKRY DWÓR – GALERIA KOMUNIKACYJNA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
StarCorp Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 58, 53-011 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWÓW POMIAROWYCH DO REJESTRACJI PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH W WĘZŁACH WODOMIERZOWYCH W ILOŚCI 19 SZTUK ORAZ DOSTAWA ZESTAWÓW DO POMIARÓW ILOŚCI WÓD Z PLACU BUDOWY W ILOŚCI 2 SZTUK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA URZĄDZENIA OCHRONY SIECI CHECK POINT WRAZ Z ROCZNĄ POLISĄ SERWISOWĄ I ODNOWIENIE ROCZNEJ POLISY SERWISOWEJ NA POSIADANE URZĄDZENIA OCHRONY SIECI, CELEM BUDOWY KLASTRA WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Sieciowe Systemy Informatyczne Andrzej Kowalczyk Pl. Zamkowy 24a, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA LICENCJI NA UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA LOTUS NOTES ORAZ LOTUS DOMINO.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MIS s.a. ul. Berenta 35, 51 – 152 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA POMPY DO ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH FIRMY FLYGT, TYP NX 3301.180 LT.814
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROSERWIS Sp. z o.o. ul. Bliźniacza 23, 54-614 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE UKŁADU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z OSIEDLA MARSZOWICE MALOWNICZE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z SIĘGACZAMI W UL. MARSZOWICKIEJ, MAŁOMICKIEJ, BOJANOWSKIEJ, KRZELOWSKIEJ,
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Paweł Giza G-Invest ul. Emaus 36/3, 30-213 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT UKŁADU SPALINOWEGO GAZOGENERATORA NR 3 NA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KWE TECHNIKA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Miedziana 38, 43-305 Bielsko – Biała
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ROZBIÓRKA 2 BUDYNKÓW, ZIEMIANKI ORAZ POZOSTAŁOŚCI PO INNYCH ROZEBRANYCH DO POZIOMU TERENU OBIEKTACH PRZY UL. NA GROBLI 18.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Trans-Kam s.c. Damian Nowak, Kacper Krzywda, ul. Nasienna 54-110 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO EKODIESEL DLA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZANI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Petrol Sp. z o.o. ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ DORĘCZENIA I ODBIORU PRZESYŁEK DO I Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE UKŁADU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z OSIEDLA MARSZOWICE MALOWNICZE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ ORAZ PRZEPOMPOWNI (TŁOCZNI) ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Nie udzielono zamówienia. Umowa nie została zawarta.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA INTEGRACJI UKŁADU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO ZAKŁADÓW PRODUKCJI WODY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54 – 156 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: INFRA S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania, 62 – 081 Przeźmierowo Partner Konsorcjum: PBG S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania, 62 – 081 Przeźmierowo
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP FLYGT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAPRAWY ELEWACJI BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z ODNOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYMIANĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH NA TERENIE WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„WIBUD” s.c. Dekarstwo-Budownictwo, ul. Czerwonych Maków 3A, 51-376 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE BIOGAZU POCHODZĄCEGO Z FERMENTACJI OSADÓW NA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Pl. Grunwaldzki 9, 50-377 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ DN 315 I 225 O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 246M WRAZ Z WYMIANĄ I PRZEPIĘCIEM PRZYŁĄCZY W UL. DWORCOWEJ, PODWALE, KOMUNY PARYSKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlane „COMPLEX-BUD”, ul. Wiśniowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LEDOX Kociucki i Mikołajczyk Sp. J., ul. Miśnieńska 12, 64-100 Leszno
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP FLYGT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROSERWIS Sp. z o.o., ul. Bliźniacza 23, 54-614 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAPRAWA ELEWACJI BUDYNKU STACJI MECHANICZNEGO ZAGĘSZCZANIA OSADU (J5) WRAZ Z WYMIANĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH NA TERENIE WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AVEN Michał Górski, ul. Kolejowa 19/2, 29-100 Włoszczowa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAPRAWA ELEWACJI BUDYNKU KOMORY ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW E11 WRAZ Z WYMIANĄ OKŁADZIN OBUDOWY RUR TECHNOLOGICZNYCH NA TERENIE WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Usługowo-Budowlany Marek Malik, Pieczyska 84, 98-400 Wieruszów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 9920 SZT. MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: Itron Polska Sp. z o.o., ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków; Zadanie nr 2: Mirometr Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Bażanowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 9930 SZT. WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: Itron Polska Sp. z o.o., ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków; Zadanie nr 2: Mirometr Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Bażanowice; Zadanie nr 3: Apator Powogaz S.A. ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań; Zadanie nr 4: Itron Polska Sp. z o.o., ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MONTAŻU ZASUWY …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 20 SZTUK ZESTAWÓW DO REJESTRACJI PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH W WĘZŁACH WODOMIERZOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AquaRD Sp. z o. o., ul. Złota 61/100, 00- 819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH I I II PIĘTRA BUDYNKU ADMINI-STRACYJNEGO MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TKG Sp. z o.o., ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH METODĄ WYKOPALISKOWĄ ORAZ PEŁNIENIE STAŁEGO NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO W OBRĘBIE INWESTYCJI PN.: „BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO LOGISTYCZNEJ I CENTRUM OPERACYJNEGO”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DELFA Robert Szwed, ul. Pomorska 4/24, 50-218 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU OZONOWNI ORAZ UZYSKANIE WSZELKICH NIEZBĘDNYCH DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo NOVBUD Sp. z o.o., ul. Grawerska 28, 51-180 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
A. Porozumienie koasekuracyjne; B. Porozumienie koasekuracyjne
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z OBIEKTÓW MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., ul. A.Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WAPNA BUDOWLANEGO, MIELONEGO, PALONEGO, NIEGASZONEGO DO WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UL. JANOWSKA, STOSOWANEGO DO HIGIENIZACJI ODWODNIONEGO OSADU W ILOŚCI 1440 MG W OKRESIE 12 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., ul. Świerczewskiego 5, 46 – 050 Tarnów Opolski
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE WYMIANY LEGALIZACYJNEJ WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zarządzanie Nieruchomościami „Partner” Paweł Stępak, ul. Gdacjusza 22, 54-515 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU MOKREGO KOAGULANTA NA BUDYNEK GARAŻY ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo NOVBUD Sp. z o.o., ul. Grawerska 28, 51-180 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZYSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE STACJI MONITORINGU SUROWEJ WODY POWIERZCHNIOWEJ W UKŁAD POMIAROWY MIERZĄCY W SPOSÓB CIĄGŁY JAKOŚĆ WODY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ControlTec Sp. z o.o., ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH II PIĘTRA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TELSEC-PROJEKT, ul. Drukarska 25/4, 53-311 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH II PIĘTRA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„METIER” zakład Budownictwa i Usług Specjalistycznych, ul. Bzowa 96/95/5, 53-226 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE WEWNĄTRZ BUDYNKU POMPOWNI CENTRALNEJ PRZY UL. NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BEM-BUD Sp. z o.o., ul. Kowalska 106, 51-424 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ODCZYTÓW WODOMIERZY GŁÓWNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zarządzanie Nieruchomościami „Partner” Paweł Stępak, ul. Gdacjusza 22, 54-515 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PTU RADEXPOL, Zbigniew Muźnierowski, ul. Słowackiego 32, 55-095 Mirków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SZEŚĆDZIESIĘCIU STACJONARNYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ITSerwis Sp. z o. o., ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W UL. STARGARDZKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PTU RADEXPOL, Zbigniew Muźnierowski, ul. Słowackiego 32, 55-095 Mirków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie A: DGP Dozorbud Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Najśw. Marii Panny 5e; Zadanie B: Jarexs Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Okólna 1a; Zadanie C: DGP Dozorbud Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Najśw. Marii Panny 5e
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Techniczne ENERGOPIAST Sp. z o.o., ul. Łowiecka 6/8, 50-220 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYŁĄCZENIE ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NR 1 Z UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO W ZPW2 NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Kwabud-Wrocław Lech Kwapisz, ul.Brodzka 10, 54-103 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 850 KPL. ODZIEŻY ROBOCZEJ LETNIEJ I 420 SZT. CZAPEK LETNICH NA OKRES 12 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MARGO” ZPCHr, ul. Krasińskiego 97, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŻWIRKI I WIGURY WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „HYDRO-TAP” Stanisław Kafel , ul. Borowa 101 Wilczyce, 51-361 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU Z WOŚ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: TRANS-KRUSZ EKO Sp. z o.o., ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna, HILKIM Sp. z o.o., ul. Chorzowska 41, 41-709 Ruda Śl.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWÓW DO MONTAŻU WODOMIERZY Z KONSOLĄ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ENBRA POLSKA Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 4, 30 – 105 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 180 TON CHLORANU (III) SODU W OKRESIE 2 LAT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 4 SZT. SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GAM Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 249e, 51-129 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ŚWIADCZENIE NA RZECZ MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU USŁUG WYDRUKU FAKTUR DLA KLIENTÓW MPWIK S.A., USŁUG WYDRUKU MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH DLA KLIENTÓW MPWIK S.A. ORAZ USŁUG DORĘCZANIA PRZESYŁEK KURIERSKICH …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KOMPLEKSOWA OCHRONA OBIEKTÓW MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU WRAZ Z OKRESOWYM PRZEGLĄDEM I KONSERWACJĄ URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNEJ OCHRONY OBIEKTÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EKOTRADE Sp. z o.o. Przedstawicielstwo we Wrocławiu, ul. Kamienna 145, 50–545 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL. GRABOWEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PBIIKŚ „POL – LAS” Kazimierz Mazur, ul. Obornicka 32/8, 51–113 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA HYDRANTÓW PODZIEMNYCH DN 80 PN 10 Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM KULOWYM I HYDRANTÓW NADZIEMNYCH ŁAMANYCH DN 80 PN 10 Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM KULOWYM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL. ŚREDZKIEJ I UL. NIEPIERZYŃSKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
RIF Sp. z o.o., ul. Polna 19, Wilkszyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROZBIÓRKI BUDYNKU ROZDZIELNI R2 I BUDYNKÓW LABORATORIUM NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCJI WODY NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZHiU Bogdan Chlebowicz, ul. Wspólna 1, Gorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Sp. z o. o., ul. Łowiecka 24, 50 – 220 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ŚWIADCZENIE NA RZECZ MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU USŁUG WYDRUKU FAKTUR DLA KLIENTÓW MPWIK S.A., USŁUG WYDRUKU MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH DLA KLIENTÓW MPWIK S.A. ORAZ USŁUG DORĘCZANIA PRZESYŁEK KURIERSKICH Z FAKTURAMI DO ZARZĄDCÓW WSPÓLNOT …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MEILLERGHP Sp. z o.o., ul. Krakowska 1, 32-020 Wieliczka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNEGO OSADU ŚCIEKOWEGO Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WROCŁAW, UL. JANOWSKA POPRZEZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: Vivena – Natura Sp. z o.o., ul. Legnicka 46A/8, 53-674 Wrocław; Zadanie nr 2: EKOLOGISTYKA Sp. z o.o. , ul. Sienkiewicza 4, 560120 Brzeg Dolny; Zadanie nr 3: Vivena – Natura Sp. z o.o., ul. Legnicka 46A/8, 53-674 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TUSZY I TONERÓW W OKRESIE 12 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
F.H.U. „GRAWIT”, ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ ZAPÓR DROGOWYCH NA TERENACH WODONOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: PRODUS S.A. (lider konsorcjum) ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław, Chomtech Sp. z o.o., ul. Mieszczańska 5, 31-047 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BAJANA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PTU RADEXPOL, Zbigniew Muźnierowski, ul. Słowackiego 32, 55-095 Mirków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAPRAWA I KALIBRACJA EKSPLOATOWANYCH PRZEZ MPWIK S.A. PRZENOŚNYCH WYKRYWACZY GAZÓW SZKODLIWYCH I NIEBEZPIECZNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Sp. J., ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. JESIENNEJ I SOWIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HAL-SAN Zakład Projektowy Halski Zbigniew, ul. Przyjaźni 4E/3, 53-030 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW DO USUWANIA OSADÓW MINERALNYCH, RDZY I WAPNIA W ILOŚCI 9000L
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Centrum Mercury, ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMÓW FIRMY SIEGER DO WYKRYWANIA I POMIARU NIEBEZPIECZNYCH GAZÓW W POWIETRZU NA OBIEKTACH MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU I DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TECHNOPOMIAR Sp. z o.o., ul. Buforowa 4c, 52-131 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ŚWIADCZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ NA RZECZ MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU USŁUG WYDRUKU FAKTUR DLA KLIENTÓW MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU ORAZ USŁUG DORĘCZANIA PRZESYŁEK KURIERSKICH Z FAKTURAMI DO ZARZĄDCÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Stralfors Sp. z o.o., ul. Parkowa 56, 86-130 Laskowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DWÓCH IDENTYCZNIE SKONFIGUROWANYCH SERWERÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ PAMIĘCI, KART HBA I WKŁADEK BROCADE, ZWIĘKSZAJĄCYCH MOC OBLICZENIOWĄ PULI SERWERÓW WIRTUALNYCH ZAMAWIAJĄCEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Niver Niwińscy Sp. J., 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 3 lok. U3
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RDESTOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlane „Complex-Bud” Leon Szuturma, ul. Wiśniowa 2, 55-230 Jelcz Laskowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA PÓL IRYGOWANYCH – KONSERWACJA ROWÓW NA POLACH IRYGOWANYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Robót Technicznych „UNI-TECHN” Andrzej Bucki, ul. 11 listopada 1A/6, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA RENOWACJI LEWARÓW III GRUPY STUDNI NA TERENACH WODONOŚNYCH WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIPROWOD” Sp. z o.o., ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPLETNYCH SKRZYNEK ORAZ POKRYW (ZE SWORZNIEM) DO ZASUW I HYDRANTÓW, WŁAZÓW ŻELIWNYCH KANAŁOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Wisła Armatura s.c. A. Kraszyna, D. Michalski, ul. Szyby Rycerskie 22k, 41-909 Bytom
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU REMONTU IZOLACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH – MOSTACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Sp. z o.o., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlane „COMPLEX-BUD” Leon Szuturma, ul. Wiśniowa 2, 55-230 Jelcz – Laskowice,
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPLETÓW USZCZELNIAJĄCYCH DN 50-300 MM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AWK Armatura Wodociągi Kanalizacja Kozioł Andrzej, ul. Jabłoniowa 5, Smolec, 55-080 Kąty Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KSZTAŁTEK MOSIĘŻNYCH DO WODOMIERZY W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
FITTING Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2-4, 53-609 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU W MIEJSCACH AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GEOZONE Andrzej Gawliczek, ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UMOWA RAMOWA NA PRACE KONSERWACYJNO-REMONTOWE BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Prywatne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane DOM-Styl, ul. Przyjaźni 4A/7, 53-030 Wrocław; M.C. Inside, ul. Paulińska 10/10, 50-247 Wrocław; BUDMAR Przemysław Marcinów, Lutynia, ul. Wrocławska 18, 55-330 Miękinia
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU CHEMICZNEGO W ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BIURO PROJEKTÓW Arch. Paweł Kalinowski, ul. Niborska 3, 51-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU MOBIL PEGASUS 610 DO GENERATORÓW GAZOWYCH JENBACHER
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Febus-Auto Sp. z o.o., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 2
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SIARCZANU GLINU W ROZTWORZE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 2 SZTUK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GALL – ICM, M i I Majcher Sp. j., ul. Jaworzyńska 265, 59-220 Legnica
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA PÓL IRYGOWANYCH – KOSZENIE TRAW NA POLACH IRYGOWANYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PPU MELMAR Marcin Iwanek, ul. Głogowa 17, 63-440 Raszków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZYGOTOWANIE WNIOSKU I STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU „POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ WE WROCŁAWIU – ETAP IV” WRAZ Z WERYFIKACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POD KĄTEM WARUNKÓW DOFINANSOWANIA ORAZ ANALIZĄ DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYNAJEM 9 SAMOCHODÓW SAMOWYŁADOWCZYCH O ŁADOWNOŚCI 10-15 TON
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KONSORCJUM – GRUPA 6” S.C., ul. Komeńskiego 19a, 54-514 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA REAGENTÓW DO ANALIZATORÓW MANGANU I ŻELAZA W WODZIE TYPU SENTINEL
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZENIA ARCHIWUM W BUDYNKU SZYBKIEGO MIESZANIA NA TERENIE ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Hydropol – Dekor, ul. Cementowa 30, 51-503 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE KONCEPCJI GOSPODAROWANIA WODAMI NA TERENIE PÓL IRYGOWANYCH OSOBOWICE – ANALIZY ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH ODPOWIEDNI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH W ASPEKCIE REKULTYWACJI PÓL Z UWZGLĘDNIENIEM WYMOGÓW PLANISTYCZNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE PROJEKTU ORAZ ZAINSTALOWANIE SYSTEMU ALARMU POŻARU W ARCHIWUM MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Elektroniki Profesjonalnej NET 1, ul. Wacława Potockiego 40/1, 51-153 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ […] DLA PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. MARSZOWICKIEJ, WOLSKIEJ, DOLNOBRZESKIEJ, ŚREDZKIEJ I ELUARDA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PROJSAN Zdzisław Żytkiewicz, ul. Jutrosińska 9, Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH I CZYSTYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Messer Polska Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA ZBIORNIKA IMHOFFA Z WĘZŁEM ZASUW NA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PSIE POLE” ZLOKALIZOWANEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. J. PIWNIKA PONUREGO 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlane „COMPLEX-BUD” Leon Szuturma, ul. Wiśniowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CHLORKU ŻELAZA (III) W ILOŚCI 4000 MG W OKRESIE 12 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MONTAŻU ZASUWY …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka z o.o., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DEKOLMATACJA STUDNI INFILTRACYJNYCH NA TERENACH WODONOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
RADICAL, ul. Wolności 2/17/22, 05-220 Zielonka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE POMPOWNI STARY PORT (PORT PÓŁNOCNY)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
CleanTerm Karol Sapalski, Nowa Wieś Złotoryjska 36A
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: ZADANIE 1 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. KAMIENNEJ, ZADANIE 2 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. STEFANA JARACZA, ZADANIE 3 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1 – firma TECO Sp. z o.o., ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław; 2, 3 i 4 – firma Per Aarsleff Polska Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA REAGENTÓW DO ANALIZATORÓW MANGANU I ŻELAZA W WODZIE TYPU SENTINEL – II POSTĘPOWANIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
OMC ENVAG Sp. z o.o., ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W BUDYNKU POMPOWNI II STOPNIA W ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„BEM-BUD” Sp. z o.o., ul. Kowalska 106, 51-424 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ ZIEMI Z MAGAZYNU ZIEMI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE PRZEPOMPOWNI „PORT POŁUDNIOWY” WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZIAJKA ZBIGNIEW Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Chałupnicza 21, 51-503 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL. DWORCOWEJ, PODWALE I KRASIŃSKIEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZŁĄCZEK MOSIĘŻNYCH SKRĘCANYCH DO RUR PEHD ORAZ TULEJEK (WKŁADEK)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EWAND Ewa Simon-Kaczkowska, ul. Buforowa 34, 52-131 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZASUW KOŁNIERZOWYCH (ZABUDOWA DŁUGA, KRÓTKA) I OBUDÓW TELESKOPOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE INSTALACJI RECYRKULACJI WEWNĘTRZNEJ BLOKÓW BIOLOGICZNYCH F2/3, F2/4, F2/5 NA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum Firm: Lider: BUDIMEX S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław Partner: CADAGUA S.A. 48011 Bilbao, Gran Via 45
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH FIRMY MERCK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MERCK Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 500 TON CHLORKU POLIGLINU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW POLANKA ZLOKALIZOWANEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. BAŁTYCKIEJ 8”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INSTALACJA DOZOWANIA I MAGAZYNOWANIA KOAGULANTU W BUDYNKU FILTRÓW PIASKOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT DLA ZADANIA „INSTALACJA CZWARTEGO MODUŁU KOGENERACYJNEGO …”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INTECH Sp. z o.o., ul. Kościańska 39, 60-112 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. GRANICZNEJ – ETAP II (UL. SKARŻYŃSKIEGO) WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ELEKTROTIM S.A., Wrocław, ul. Stargardzka 8
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE DROGI TYMCZASOWEJ DO PLACU BUDOWY W RAMACH ZADANIA „BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO LOGISTYCZNEJ I CENTRUM OPERACYJNEGO”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„PRZYBUD” Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Drogowe Sp. z o.o., ul. Wiaduktowa 17, 52-111 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI OPEL COMBO I OPEL VIVARO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„GERMAZ-BIS” Z. Strucka i Spółka, Spółka Jawna, ul. Nyska 59/61, 50-505 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE KANALIZACJI PRZEŁAZOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EKO SEWER SYSTEM Sławomir Sikora, ul. Śniegockiego 25a, 52-414 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU AWARII NA SIECI KANALIZACYJNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AQUAVENT Sp. z o.o., ul. Tarnogajska 18, 50-512 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE ARMATURY FILTRÓW PIASKOWYCH W ZAKŁADZIE MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o., ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa partner: ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy – Spółka Komandytowa, ul. Bór 143/157, 42- 202 Częstochowa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WODOROTLENKU SODU 48-50% – DO KOREKTY PH WODY UZDATNIONEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PCC Rokita SA, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODTWARZANIE NAWIERZCHNI PO AWARIACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: lider: Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o., ul. Kościuszki 108a/19, 50-441 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. WARCIAŃSKIEJ I NOTECKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BESKO Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c., ul. Słowińców 57, 52-339 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW POLANKA ZLOKALIZOWANEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. BAŁTYCKIEJ 8”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE STAWU INFILTRACYJNEGO NA TERENACH WODONOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
P.U.H. EUROTOPA, ul. Karola Miarki 1, 47-220 Kędzierzyn – Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM KONTROLERÓW DYSKOWYCH I PÓŁEK WRAZ Z DYSKAMI DO MACIERZY DYSKOWEJ NETAPP EKSPLOATOWANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ADT GROUP Sp. z o.o., ul. Łączyny 3, 02-820 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. DŁUGIEJ I STAROGROBLOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Inżynierskie PROJSAN Zdzisław Żytkiewicz, ul. Jutrosińska 9, 51-124 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. GOSTYŃSKIEJ I SPACEROWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PUBI „ZEMAR” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Powstańców Śląskich 54B/6, 53-333 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA KANAŁU NYSA-OŁAWA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZPHU Marek Grębowiec, Osiek Grodkowski 25, 49-200 Grodków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU INWESTYCJI PN. „PRZEBUDOWA KOLEKTORA BYSTRZYCA”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Instalacyjnych Józef Warzecha, ul. Ukraińska 15, 54-401 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEGLĄD INSTALACJI DWUTLENKU CHLORU I CHLORU W ZAKŁADZIE PRODUKCJI WODY „MOKRY DWÓR”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU PRZEBUDOWY UJĘCIA WODY W LEŚNICY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH ORAZ WYCINKI DRZEW KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ: „BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNEJ I CENTRUM OPERACYJNEGO”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZPHU Marek Grębowiec, Osiek Grodkowski 25, 49-200 Grodków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OSIEDLA JAGODNO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„TECHSAN” Pracowania Projektowa Inwestycji Komunalnych Janusz Dynowski, ul. Sudecka 78/10, 53-129 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEGLĄD INSTALACJI DWUTLENKU CHLORU I CHLORU W ZAKŁADZIE PRODUKCJI WODY „MOKRY DWÓR”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJÓW SILNIKOWYCH, PŁYNÓW CHŁODNICZYCH I SMARÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
umowa ramowa z trzema firmami: ALCOR ALEKSANDER ŁADOSZ, ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa; BUWAR Sp. z o.o., ul. Nowodworska 41, 59-220 Legnica ; P.H.U. ETOLL Sp. J. J. Tatarski, Z. Tatarski, A. Jaworski, ul. Ząbkowicka 32, 57-100 Strzelin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PRZEPUSTNIC WRAZ ZE WSTAWKAMI MONTAŻOWYMI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AEON International (Europe) Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 97, 64-500 Szamotuły
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE KONCEPCJI GOSPODAROWANIA WODAMI NA TERENIE PÓL IRYGOWANYCH OSOBOWICE – ANALIZY ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH ODPOWIEDNI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH W ASPEKCIE UTRZYMANIA STANU WYTWORZONEGO BIOTOPU PÓL Z UWZGLĘDNIENIEM WYMOGÓW PRZYRODNICZYCH …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
umowa ramowa z trzema wykonawcami: LEMAR Electric Sp. z o.o., ul. Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice; Elektrotechnika MORS Sp. z o.o., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia; Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o., ul. Św. Anny 5, 45-1117 Opole
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA ANALIZATORÓW JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW FIRMY HACH-LANGE EKSPLOATOWANYCH W MPWIK WE WROCŁAWIU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH-LANGE Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMPLETNEGO PRZĘSŁA RADIOLINII WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI POŁĄCZEŃ RADIOWYCH POMIĘDZY OBIEKTAMI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU: ZUW LEŚNICA – WIEŻA TELEKOMUNIKACYJNA PRZY UL. STAROGROBLOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSZCZELNIENIU POMIESZCZENIA EWAKUACJI OSADU W POZ. +4,80 W OBIEKCIE M2 NA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MEBLI LABORATORYJNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LABART Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ ZIEMI Z MAGAZYNU ZIEMI NA TERENIE PRZEPOMPOWNI „PORT POŁUDNIOWY”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Transport ciężarowy Spółka Jawna MUSIAŁ, ul. Świdnicka 7/2, 55-080 Kąty Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
USUWANIE OBLODZEŃ I SPRZĄTANIE PO AWARIACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MEBLI LABORATORYJNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH SŁUŻĄCYCH DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W UKŁADZIE DEZODORYZACJI POWIETRZA PROCESOWEGO ORAZ UZDATNIANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INSTALACJA DOZOWANIA I MAGAZYNOWANIA KOAGULANTU W BUDYNKU FILTRÓW PIASKOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KSZTAŁTEK ŻELIWNYCH O ŚREDNICACH DN 50 – 300 (NASADY, ŁĄCZNIKI KOMPENSACYJNE, TRÓJNIKI T, KOLANA Q, ZWĘŻKI FFR, KRÓĆCE FF I F/)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Rurex Sp. z o.o. Oddział Wrocław, ul. Armii Krajowej 53, 50-541 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJA SZKIELETU SIECI TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Q4 Net Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 33a, 50-219 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU ROZBIÓRKI BUDYNKU APARATOWNI B NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCJI WODY NA GROBLI NA DZIAŁCE NR 3/2 AM7 OBRĘB POŁUDNIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
P.W.T-U-H „TRANS-KOP” s.c., Tomasz i Janina Wysoczańscy, ul. Pana Twardowskiego 4, 60-193 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OBUWIA ROBOCZEGO I ONUC
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EMBIPOL Sp. J. Młynarkiewicz, Kośmierek, ul. Wrocławska 8, 55-075 Bielany Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. BRODZKIEJ, W TYM: 1) BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. BRODZKIEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. BRODZKIEJ BOCZNEJ I PRACKIEJ – ZAKRES MPWIK, 2) NAPRAWA …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Chałupnicza 21, 51-503 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO EKODIESEL DLA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PETROL Sp. z o.o., Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWÓW POMIAROWYCH DO REJESTRACJI PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH W WĘZŁACH WODOMIERZOWYCH – 18 SZT. ORAZ DOSTAWA PRZENOŚNYCH ZESTAWÓW REJESTRACJI ILOŚCI ŚCIEKÓW – 2 SZT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Aqua RD Sp. z o.o., ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONYWANIE PRAC KONSERWACYJNO-REMONTOWYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Korczyk Sławomir, Pławy, ul. Pławianka 12, 32-600 Oświęcim z ceną: 17,99 zł; PROMIS PPHU Zbigniew Kisielewicz, ul. Miejska 14, 51-352 Wrocław; Prywatne Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane DOM STYL, ul. Przyjaźni 4a/7, 53-030 Wrocław; BOTAM Sp. z o.o. ul. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH SŁUŻĄCYCH DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W UKŁADZIE DEZODORYZACJI POWIETRZA PROCESOWEGO ORAZ UZDATNIANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ARCHEM Sp. z o.o., ul. Główna 6, 55-010 Święta Katarzyna
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ PÓŁNOCNEJ (MOKRY DWÓR – OPATOWICE) – ETAP IA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „INFRA Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska 15c
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
MONITORING SKŁADOWISK ODPADÓW WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SKŁADOWISKA W PIECOWICACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNEGO OSADU ŚCIEKOWEGO Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – WROCŁAW UL. JANOWSKA POPRZEZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. VIVENA-NATURA Sp. z o.o., ul. Legnicka 46A/8, 53-674 Wrocław, 2. Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FLOKULANTA DO ZAGĘSZCZANIA (KONDYCJONOWANIA) 29000 MG S.M. OSADU NADMIERNEGO W CIĄGU 24 M-CY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127c, 21-002 Jastków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I WYMIANA ZŁOŻA ODSIARCZAJĄCEGO „BICARBOX S” WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SIGA-TECH s.c. Michał Zuchara, Piotr Zuchara, ul. Malowicza 2, 32-091 Michałowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
USŁUGA POLEGAJĄCA NA KOMPLEKSOWYM UBEZPIECZENIU MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
A: Postępowanie unieważnione; B: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; C: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TLENU TECHNICZNEGO DO PRODUKCJI OZONU STOSOWANEGO W UZDATNIANIU WODY PITNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTALACJI DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI DLA ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MESSER POLSKA Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TESTÓW KUWETOWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO ANALIZATORÓW WODY I ŚCIEKÓW PRODUKCJI HACH LANGE W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FLOKULANTA DO ODWADNIANIA (KONDYCJONOWANIA) 20 000 MG S.M. OSADU PRZEFERMENTOWANEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KLIMAPOL Sp. z o.o., Dąbrowica 127 C, 21-002 Jastków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DWÓCH KOMPLETÓW URZĄDZEŃ DO POMIARU STĘŻENIA AZOTU AZOTANOWEGO W BLOKU BIOLOGICZNYM WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TRZECH KOMPLETÓW URZĄDZEŃ DO POMIARU STĘŻENIA AZOTU AZOTANOWEGO I AZOTU AMONOWEGO W BLOKU BIOLOGICZNYM WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL. GARWOLIŃSKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „HYDRO-TAP” Stanisław Kafel ul. Borowa 101 Wilczyce, 51-361 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZANIE MIEJSC AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PRZEBUDOWY ZBIORNIKA IMHOFFA..
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o., ul. Opolska 11-19 lok. 1, 52-010 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH – 50 SZT. I NOTEBOOKÓW – 20 SZT.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SLASH Sp. z o.o., ul. Tytoniowa 20, 04-228 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE RUROCIĄGU MAGISTRALNEGO WODY O ŚREDNICY DN 600 NA ODCINKU OD UL. GRODZKIEJ DO UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KOMA” Mariusz Koładka, ul. Radzikowskiego 35,31-305 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUNIĘCIU OSADÓW DENNYCH Z OSADNIKA CZECHNICA.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMÓW FIRMY SIEGER DO WYKRYWANIA I POMIARU NIEBEZPIECZNYCH GAZÓW W POWIETRZU NA OBIEKTACH MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU I DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TECHNOPOMIAR Sp. z o.o. ul. Buforowa 4c, 52-131 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO W REJONIE UL. CEMENTOWEJ.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LEMTECH Konsulting Sp. z o.o., 31-024 Kraków, ul. Szpitalna 40
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO W REJONIE UL. AVICENNY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LEMTECH Konsulting Sp. z o.o., 31-024 Kraków, ul. Szpitalna 40
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 2670 SZT. MODUŁÓW RADIOWYCH ORAZ 20 SZT. KONCENTRATORÓW DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY – ZADANIE 2.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MIROMETR Sp. z o.o., ul. Harcerska 11, 43-400 Cieszyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA ROWÓW NA POLACH IRYGOWANYCH.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Robót Technicznych „UNI-TECHN” Andrzej Bucki, ul. 11-go Listopada 1A/6, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA OBIEKTACH MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU” – ZADANIE A
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
S&A Service Sp. z o.o., ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA OBIEKTACH MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU” – ZADANIE B I ZADANIE C
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
B: Przedsiębiorstwo Usługowe BUD-AGRO, ul. Paulińska 15/6, 50-247 Wrocław; C: ANTI S.A., ul. Chabrowa 10, 52-255 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE POMPOWNI ŚCIEKÓW STRACHOCIN
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ALTAPLAN Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 168, 52-214 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ – OPASEK NAPRAWCZYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ NA RURY O ŚREDNICACH DN 50-300 ORAZ NASUWEK NAPRAWCZYCH I DOSZCZELNIACZY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo „MD” Mieczysław Dobrynin 91-457 Łódź, ul. Krzyżowa 14, m. 14
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW…
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej BIPROWOD Sp. z o.o., ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DEKOLMATACJI 50 SZTUK STUDNI INFILTRACYJNYCH NA TERENACH WODONOŚNYCH MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
RADICAL, ul. Wolności 2/17/22, 05-220 Zielonka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DWÓCH SOFTSTARTÓW W RAMACH PRZEBUDOWY UKŁADU ZASILANIA POMP W POMPOWNI II ST. W MICHAŁOWIE.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zeltech Mechatronika Sp. z o.o., ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE DWÓCH KOMPLETNYCH PRZĘSEŁ RADIOLINII WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI POŁĄCZEŃ RADIOWYCH POMIĘDZY LOKALIZACJAMI: WROCŁAWSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – WIEŻA TELEKOMUNIKACYJNA PRZY UL. STAROGROBLOWEJ …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SYGNITY S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU W MIEJSCACH AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GEOZONE Andrzej Gawliczek, ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE WĘZŁA ODPOWIETRZENIA W UL. HALLERA WE WROCŁAWIU W RAMACH ZADANIA PN.: „RENOWACJA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ – NITKA PÓŁNOCNA /C4/
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ LETNIEJ.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MARGO Zakład Pracy Chronionej, ul. Krasińskiego 97, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 2670 SZT. MODUŁÓW RADIOWYCH ORAZ 20 SZT. KONCENTRATORÓW DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY – ZADANIE 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: ZADANIE 1 – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. DUBROWNICKIEJ ZADANIE 2 – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. OSIEDLOWEJ ZADANIE 3 – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. JARACZA ZADANIE 4 – PRZEBUDOWA …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kształtowania Środowiska „POL-LAS” ul. Obornicka 32/8, 51-113 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 2670 SZT. MODUŁÓW RADIOWYCH ORAZ 20 SZT. KONCENTRATORÓW DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY – ZADANIE 3.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SENSUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Chrobrego 64/70, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ – ZAŚLEPEK, ŁĄCZNIKÓW RUROWYCH I RUROWO-KOŁNIERZOWYCH DUŻEJ TOLERANCJI MONTAŻOWEJ.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MARLEY POLSKA Sp. z o.o., ul. Annopol 24, 03-236 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ DN 160 W UL. BIERUTOWSKIEJ WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „Hydro-tap” Stanisław Kafel, ul. Borowa 101, Wilczyce, 51-361 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ DN 160 W UL. BIERUTOWSKIEJ WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „Hydro-tap” Stanisław Kafel, ul. Borowa 101, Wilczyce, 51-361 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU W MIEJSCACH AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO – CYSTERNY DO ZASTĘPCZEGO PRZEWOZU WODY PITNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PRO-WAM Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 278, 75-671 Koszalin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE INSTALACJI DOZOWANIA WODY CHLOROWEJ I ROZTWORU CLO2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU DO RENOWACJI SIECI KANALIZACYJNEJ KRÓTKIM RĘKAWEM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Firma „Sezam-Instal” S.J., ul. Cygana 1, 45-131 Opole
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. HOLENDERSKIEJ, …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o., ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODU HAKOWCA Z HDS – 1 SZT.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HEWEA Centrum Techniki Cargo Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 41/8, 55-077 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEBUDOWA POMPOWNI I ZLEWNI ŚCIEKÓW CIĄŻYN
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ALTAPLAN Sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 168, 52-214 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT DACHU BUDYNKU CHEMICZNEGO.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BUDOWNICTWO „ALFIX” Kostecki Jerzy, ul. Upalna 15/7, 15-668 Białystok
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYNAJEM 8 SZTUK SAMOCHODÓW SAMOWYŁADOWCZYCH O ŁADOWNOŚCI OD 10 DO 15 TON.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„KONSORCJUM – GRUPA 6” s.c., ul. Komeńskiego 19a, 54-514 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE WĘZŁA ODPOWIETRZENIA W UL. HALLERA WE WROCŁAWIU W RAMACH ZADANIA PN.: „RENOWACJA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ – NITKA PÓŁNOCNA /C4/”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ŚWIADCZENIE USŁUGI STAŁEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
NETIA S.A., Al. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNEGO OSADU ŚCIEKOWEGO Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – WROCŁAW UL. JANOWSKA.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum Firm: EKOLOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny i TRANSMAN Czesław Jacuś ul. Kręta 10 Jaczów, 67-200 Głogów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 6575 SZT. WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. Itron Polska Sp. z o.o., ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków; 2. Mirometr Sp. z o.o., ul. Harcerska 11, 43-400 Cieszyn; 3.Postępowanie unieważnione; 4. Apator Powogaz S.A., ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRACE KONSERWACYJNO-EKSPLOATACYJNE BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK S.A. WROCŁAW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BUDMAR Przemysław Marcinów, Lutynia, ul. Wrocławska 18, 55-330 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ZYNDRAMA Z MASZKOWIC WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kształtowania Środowiska „POL-LAS”, Kazimierz Mazur, ul. Obornicka 32/8, 51-113 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL. KAZIMIERZA BARTLA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ – RUR I KSZTAŁEK PEHD DO WODY PITNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TAKO Armatura Rurociągi Sp. z o.o., ul. Pełczyńska 8, 51-180 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWU HYDROFOROWEGO ZE STEROWANIEM WRAZ Z MONTAŻEM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROPOMP Ewa Jochemczyk, ul. Dąbrowskiego 17, 43-241 Łąka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJÓW SILNIKOWYCH, PŁYNÓW CHŁODNICZYCH I SMARÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ETOLL Sp. J. J. Tatarski, Z. Tatarski, A. Jaworski ul. Ząbkowicka 32, 57-100 Strzelin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 1840 SZT. WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH DLA REJONU ZACHÓD
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Sensus Polska Sp. z o.o. ul. Chrobrego 64/70, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO – ETAP III ODCINEK 3A WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego Zbigniew Świerkot, ul. Sulmierzycka 1-3, 51-127 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO SKRZYNIOWEGO WYPOSAŻONEGO W ŻURAW HDS
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HEWEA Centrum Techniki Cargo Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 41/8, 50-077 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 1270 SZT. MODUŁÓW RADIOWYCH ORAZ 10 SZT. KON-CENTRATORÓW DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA REJONU POŁUDNIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ITRON POLSKA Sp. z o.o. ul. Tadeusza Romanowicza 6 30-702 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRACE KONSERWACYJNO-EKSPLOATACYJNE BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK SP. Z O.O. WROCŁAW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DO NAPĘDU POJAZDÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Shell Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 7a, 02-366 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CHLORKU ŻELAZA (III)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWĘ MACIERZY DYSKOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Alterkom Sp. z o.o., ul. Borkowska 25b/U2, 30-438 Kraków – lider konsorcjum i. ADT Group Sp. z o. o., ul. Łączyny 3, 02 – 820 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO (UTB) W OKRESIE 36 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład elektromechaniki Ogólnej i Dźwigowej Ryszard Adamek, ul. Kwaśna 1/3, 53-425 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU 9 OSÓB
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE ELEWACJI OBIEKTÓW NA TERENIE WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Dolnośląska Unia Budowlana Sp. z o.o. Miłonów 9a, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Partner Papes Sp. z o.o. ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław oraz Celta Andrzej Migdał Małgorzata Usiatycka Sp. J. ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DWÓCH WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „TENSI” s.c. R. Piątkowski, K. Warchałowski, ul. Przemysłowa 24, 39-300 Mielec
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WĘGLA AKTYWOWANEGO FORMOWANEGO W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GRYFSKAND Sp. z o.o., ul. Fabryczna 4, 74-100 Gryfino
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI OPEL
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„Germaz-Bis” Z. Strucka i Spółka S.J., ul. Nyska 59/61, 50-505 Wrocław oraz INTER CARS S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA STALI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŁOŻYSK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SPED Malaga Edward, Malaga Renata Sp. J. ul. Krakowska 180, 52-015 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODTWARZANIE NAWIERZCHNI PO AWARIACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne REMAT Sp. o.o., ul. Góralska 46, 53-610 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBIÓRCE WIATY MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDOWIE OGRODZENIA NA TERENIE DZIAŁKI NR 42/2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Firma Handlowa „ITOS” Wyburzanie Obiektów Przemysłowych Stoicis Christos, Psary, ul. Parkowa 36, 51-180 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUNIĘCIU OSADÓW DENNYCH Z OSADNIKA CZECHNICA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EUROTOPA, ul. Karola Miarki 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW W ZPW MOKRY DWÓR WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Firma Budowlana RBM Tadeusz Nowak Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 2, 56 – 120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI BUDYNKÓW ZAKŁADU PRODUKCJI WODY MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1: P.W.”BUD-TRANS” , ul. Siemiradzkiego 20 A, 51-631 Wrocław; 3: P.W.”BUD-TRANS” , ul. Siemiradzkiego 20 A, 51-631 Wrocław; 7: Zakład Remontowo-Budowlany s.c. B. Muraszkowski, A. Muraszkowski, ul. Krakowska 98, 50-427 Wrocław; Postępowanie na Zadanie nr 2, 4, 5 i 6 zostało unieważnione
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE KANALIZACJI PRZEŁAZOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DEKOLMATACJI 100 STUDNI INFILTRACYJNYCH NA TERENACH WODONOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: „HYDROWIERT” Kirschke&Skowron Sp. J. ul. 19 Stycznia 15, 97-400 Bełchatów, Zakład Studniarski Kazimierz Mikołejko ul. Krzemieniecka 105, 54-613 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKÓW NA TERENACH MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1: Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 9A, 53-614 Wrocław; Zadanie 2: Konsorcjum firm: NAGADA Polska Sp. z o.o., ul. Skawińska 35, 61-333 Poznań, – lider Konsorcjum ARCHITECH Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25, 50-323 Wrocław – partner Konsorcjum;Zadanie 3: Przedsiębiorstwo „APRO” Maciej Przysada, ul. Wiaduktowa 17, 52-111 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKÓW NA TERENACH MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie 1: Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 9A, 53-614 Wrocław; Zadanie 2: Konsorcjum firm: NAGADA Polska Sp. z o.o., ul. Skawińska 35, 61-333 Poznań, – lider Konsorcjum ARCHITECH Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25, 50-323 Wrocław – partner Konsorcjum; Zadanie 3: Przedsiębiorstwo „APRO” Maciej Przysada, ul. Wiaduktowa 17, 52-111 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA BUDOWY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ POMIĘDZY ULICA JAROCIŃSKĄ …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-Projekt Sp. z o.o., ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT DŹWIGU OSOBOWEGO TYP ODF ZAINSTALOWANEGO W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM PRZY UL. NA GROBLI 14/16
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DŹWIG-AR” Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Marek Wojsław, ul. Kamienna 6/64, 53-308 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA ANALIZATORÓW JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW FIRMY HACH-LANGE EKSPLOATOWANYCH W MPWIK WE WROCŁAWIU ORAZ DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o. ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA METROLOGICZNA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Regeneracji Wodomierzy Władysław Grygorcewicz, ul. Generała Świerczewskiego 23, 66-200 Świebodzin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W UL. STARGARDZKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „STALMONT” Sp. z o.o., ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE INSTALACJI DOZOWANIA WODY CHLOROWEJ I ROZTWORU CLO2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ PÓŁNOCNEJ (OPATOWICE – UL. SWOJCZYCKA) – ETAP I B
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: Lider: Dorbud Spółka Akcyjna, 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 153, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „INFRA Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska 15c
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ZIMOWEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: Zakład Pracy Chronionej Z.P.H.U. BUKSAN-BUKOWSKI, ul. Sienkiewicza 22b, 38-500 Sanok Zadanie nr 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MARGO Zakład Pracy Chronionej Małgorzata Lewandowska-Szpak, ul. Krasińskiego 97, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
F.H.U. Lemar Hurtownia Materiałów Elektrycznych Bożena Jopek, ul. Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice; Elektrotechnika MORS Sp. z o.o., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia; Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o., ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole, Oddział Wrocław, ul. Tęczowa 83, 53-601 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ENERGA – OBRÓT S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Jurop s.p.a. Via Crosera 50, 33082 Azzano Decimo (PN)/ Włochy
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA KANAŁU NYSA-OŁAWA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
P.W. MARYNOWSKI Jan Marynowski ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH PRZECIWODOROWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NA PRZEPOMPOWNI ŚWIĄTNIKI NOWE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BOTAM Sp. z o o., ul. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA USUNIĘCIU ODPADÓW METALOWYCH W POSTACI ELEMENTÓW STARYCH RUROCIĄGÓW Z OBIEKTÓW NIECZYNNYCH FILTRÓW POŚPIESZNYCH NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCJI WODY NA GROBLI ORAZ KUPNO ZŁOMU W POSTACI ODPADÓW METALOWYCH …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TEKEN Sp. z o.o., ul. Portowa 1, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE ELEWACJI BUDYNKU ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE DACHU I ELEWACJI BUDYNKU FILTRÓW PIASKOWYCH PRZY UL. NA GROBLI 19-23
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„Fil-Tech” Filip Głuszek, ul. 1 Maja 153/6, 58-305 Wałbrzych
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNOLOGICZNEGO WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LOFFT Adam Matiaszkiewicz, ul. Nyska 29/1, 50-504 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKÓW PRZEPOMPOWNI CZECHNICA Z ROBOTAMI ZEWNĘTRZNYMI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BOTAM Sp. z o. o. ul. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE POMPOWNI ŚCIEKÓW MUCHOBÓR MAŁY – DRUGIE POSTĘPOWANIE.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ANALIZATORA STĘŻENIA GLINU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BP Techem S.A. ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE ZAMKNIĘĆ ŚLUZY GÓRNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Budownictwo Hydro – Energetyka Dychów Sp. z o.o., Dychów 6a, 66 – 626 Dychów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYMIANA LEGALIZACYJNA 4100 SZT. WODOMIERZY DN 15÷40 MM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego WOD.-KAN., CO I GAZ Kobylański Piotr, ul. Petrażyckiego 34/2, 52-419 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
LIKWIDACJA NIEUŻYTKOWANYCH OBIEKTÓW UJĘCIA I DYSTRYBUCJI WODY (OBIEKTY KUBATUROWE)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MASY ODSIARCZAJĄCEJ DO ODSIARCZANIA BIOGAZU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KAMI Michał Kalisz, Nowojowice 15, 55-020 Żórawina
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PETROL S-ka z o.o. ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 875 SZT. MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ITRON POLSKA Sp. z o.o., 30-702 Kraków, ul. T. Romanowicza 6
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA PRZEBUDOWY DOPROWADZALNIKA NA POLA IRYGOWANE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska EKOMPROJEKT Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl. 114, 53-333 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT 4 SZT. PRZETWORNIC CZĘSTOTLIWOŚCI W POMPOWNI II STOPNIA W ZPW NA GROBLI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE STAWÓW NA TERENACH WODONOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„ZBYSZKO” Transport Ciężarowy-Towarowy Ostenda Zbigniew, Mrokocin 26, 57-220 Ziębice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA USUNIĘCIU ODPADÓW METALOWYCH W POSTACI ELEMENTÓW STARYCH RUROCIĄGÓW Z OBIEKTÓW NIECZYNNYCH FILTRÓW POŚPIESZNYCH NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCJI WODY PRZY UL. NA GROBLI WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE POMPOWNI ŚCIEKÓW MUCHOBÓR MAŁY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT 2 SZT. PRZETWORNIC CZĘSTOTLIWOŚCI W OBIEKCIE FILTRÓW ZPW MOKRY DWÓR MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
JADAN Automatyka Przemysłowa Wiesław Jasina ul. Ząbkowicka 41, 50-511 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
USŁUGA DORADCZA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ORAZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZED ORGANEM ADMINISTRACJI WODNEJ W CELU UZYSKANIA ROZPORZĄDZENIA O USTANOWIENIU STREF OCHRONNYCH DLA MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BPBK Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Opolska 11-19, 52-010 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT 8 SZT. OSUSZACZY ADSORBCYJNYCH W OBIEKTACH MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ZAKŁADU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE 12 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO DO HYDRODYNAMICZNEGO CZYSZCZENIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Jurop s.p.a, Via Crossera 50, 33-082 Azzano Decimo (PN) Włochy
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO A1 WE WROCŁAWIU PRZY UL. NA GROBLI 14/16
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Energy Heat Technology Investment, Marek Burcan, ul. Krakowska 48, 50-425 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Handlowo-Zaopatrzeniowe „MAWA” Stanisław Makowiecki, Krzysztof Waligórski Spółka Jawna, ul. Budowlanych 1, 64-100 Leszno
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT UKŁADÓW STEROWANIA I WIZUALIZACJI PROCESEM UZDATNIANIA WODY W MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
OMC Envag Sp. z o.o., ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT ELEWACJI WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI BUDYNKÓW STACJI DMUCHAW F8 I STACJI TRANSFORMATOROWEJ F10 WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Usługowo-Budowlany Marek Malik Pieczyska 84, 98-400 Wieruszów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT 3 SZT. GENERATORÓW GAZOWYCH JENBACHER PO 40 000 GODZIN PRACY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KWE-Technika Energetyczna Sp. z o.o., ul. Miedziana 38, 43-305 Bielsko-Biała
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA CZYSZCZENIA I MODERNIZACJI RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH ŚWIĄTNIKI – GROBLA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o., ul. Opolska 11-19 lok. 1, 52-010 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ ZIEMI Z MAGAZYNU ZIEMI NA TERENIE PRZEPOMPOWNI PORT POŁUDNIOWY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Transport Ciężarowy S-ka Jawna „MUSIAŁ”, ul. Świdnicka 7/2, 55-080 Kąty Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SZYBOWCOWEJ, UL. LITOMSKIEJ I NA WYSPIE TAMKA, ORAZ WYKONANIE NADZORU …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Usług Projektowych EKOPROJEKT, ul. Promenada 25, 54-025 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INTRAC Polska Sp. z o.o., al. Katowicka 3, Wolica, 05-830 Nadarzyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP FLYGT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE ELEWACJI BUDYNKU ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Lorenz, ul. Lwowska 11, 55 – 200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT UKŁADU STEROWANIA SYSTEMU NAPOWIETRZANIA WOŚ – WYMIANA UKŁADÓW DO POMIARÓW PRZEPŁYWÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ControlTec Sp. z o.o. ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT DACHU I ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU ODŻELAZIACZA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o., ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UAKTUALNIENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA LOTUS NOTES ORAZ LOTUS DOMINO (DRUGIE POSTĘPOWANIE)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MIS S.A., al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOAGULANTU GLINOWEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE MIEJSC AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„Zaporka” Sarnecki Arkadiusz, ul. Rogowska 2/6, 54-440 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE POMPOWNI ŚCIEKÓW MUCHOBÓR MAŁY – TRZECIE POSTĘPOWANIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODU DO INSPEKCJI TV SIECI KANALIZACYJNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
CANALMASTER Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 18, 41-947 Piekary Śląskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UAKTUALNIENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA LOTUS NOTES ORAZ LOTUS DOMINO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UMOWA RAMOWA NA PRACE KONSERWACYJNO-REMONTOWE BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BUDMAR Przemysław Marcinów, Lutynia, ul. Wrocławska 18; Firma Budowlano-Usługowa M.C. Inside, ul. Paulińska 10/10, Wrocław; PROMIS P.P.H.U., ul. Miejska 14, Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU MOKREGO KOAGULANTA NA BUDYNEK GARAŻY ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 20 SZTUK ZESTAWÓW DO REJESTRACJI PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH W WĘZŁACH WODOMIERZOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
STUDIUM REKULTYWACJI TERENU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA OBSZARZE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „POLA OSOBOWICKIE” (ETAP II A)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE INSTALACJI DOZOWANIA WODY CHLOROWEJ I ROZTWORU CLO2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE KANALIZACJI W UL. PSZCZELARSKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAPRAWY ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNOLOGICZNEGO W CZĘŚCI OD PATIO BUDYNKU ORAZ WYMIANĘ ZEWNĘTRZNYCH OKŁADZIN Z PŁYTEK BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BOTAM Sp. z o.o., ul. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT ELEWACJI WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI BUDYNKÓW STACJI DMUCHAW F8 I STACJI TRANSFORMATOROWEJ F10 WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Usługowo-Budowlany Marek Malik, Pieczyska 84, 98-400 Wieruszów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE BIOGAZU POCHODZĄCEGO Z FERMENTACJI OSADÓW NA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „JANÓWEK”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
IMPEL CLEANING Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SIARCZANU GLINU W POSTACI ROZTWORU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW MPWIK SP. Z O.O. (PRZETARG OGRANICZONY)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJ., STWIORB, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA: ZADANIE NR 1: PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BARTLA, ZADANIE NR 2: BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BAJANA.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. Biuro Usług projektowych EKOPROJEKT Pracownia projektowa gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska, 54-025 Wrocław, ul. Promenada 25; 2. Biuro Usług projektowych EKOPROJEKT Pracownia projektowa gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska, 54-025 Wrocław, ul. Promenada 25
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BUDOWA ZLEWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE PRZEPOMPOWNI PRZEDWIOŚNIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ENKO S.A., ul. Dojazdowa 10, 44-101 Gliwice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODZIEŻY LETNIEJ ROBOCZEJ I OCHRONNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Pracy Chronionej Z.P.H.U. BUKSAN-BUKOWSKI, 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 22b
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNEGO OSADU ŚCIEKOWEGO Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – WROCŁAW UL. JANOWSKA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GEOTRANS Sp. z o.o., ul. Zwycięska 12E/2, 53-033 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KOMPLEKSOWA OCHRONA OBIEKTÓW MPWIK WRAZ Z OKRESOWĄ KONSERWACJĄ URZĄDZEŃ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SOLID Security Sp. z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z OBIEKTÓW MPWIK SP. Z O.O.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEBUDOWA UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ DUŻEGO ODBIORU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
NUMERON Sp. z o.o. ul. Wały Dwurnickiego 117/121, 42-202 Częstochowa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
USŁUGA WYDRUKU, PERSONALIZACJI I KOPERTOWANIA FAKTUR VAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DOSTAWY WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW DLA KLIENTÓW MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ PRZYŁĄCZY W UL. KORNELA UJEJSKIEGO WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kształtowania Środowiska „POL – LAS” Kazimierz Mazur, ul. Obornicka 32/8, 51-113 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WAPNA PALONEGO MIELONEGO DO HIGIENIZACJI OSADU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Lhoist Opolwap S.A., ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA BUDOWA ODŻELAZIACZA ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 11, 44-121 Gliwice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZANIE MIEJSC AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI DO DAWKOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH PRZECIWODOROWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 2B, 55-095 Mirków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. LEONARDA DA VINCI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Burghardt-Rzosiński Sp. z o.o., ul. Kunickiego 10, 54-616 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
MONITORING SKŁADOWISKA ODPADÓW WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SKŁADOWISKA W PIECOWICACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. DWORSKIEJ I PILCZYCKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ATEJ Andrzej Łysoń, Głuchów Górny 90, 55-100 Trzebnica
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. STARGARDZKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Usług Projektowych EKOPROJEKT, ul. Promenada 25, 54-025 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CYSTERNY DO ZASTĘPCZEGO PRZEWOZU WODY PITNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PRO – WAM Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 278, 75-671 Koszalin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOPALIN I KRUSZYW: PIASKU KOPANEGO, PIASKU RZECZNEGO ORAZ ŻWIRU, KLIŃCA I TŁUCZNIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. postępowanie unieważnione; 2. PBHiPK HYDROKRUSZ Sp. z o.o., ul. Na Grobli Nr 2, 50-421 Wrocław; 3. postępowanie unieważnione
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SZYMANOWSKIEGO, UL. LEKCYJNEJ ORAZ POMIĘDZY UL. BISKUPIĄ I UL. KRAWIECKĄ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ATEJ Andrzej Łysoń, Głuchów Górny 90, 55-100 Trzebnica
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA OBIEKTACH MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
A. MAX CLEAN Osada Krystyna ul. Ołbińska 4B/11, 50-237 Wrocław ; B. Zakład Robót Technicznych UNI-TECHN Andrzej Bucki ul. 11-go Listopada 1A/6, 55-200 Oława; C. Firma Handlowo – Usługowa „ZIELONY DOM” Czesław Szymczyk ul. Polna 73, 56-231 Jelcz – Laskowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ROZBUDOWY SYSTEMU DEZYNFEKCJI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ- KOMORA DEZYNFEKCYJNA …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOPALIN I KRUSZYW: PIASKU KOPANEGO, ŻWIRU, KLIŃCA I TŁUCZNIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SANBET Fabryka Betonu Wiesława, Stefan Piotrowscy Spółka Jawna, z siedzibą Ślęza, ul. Tulipanowa 2, 55-040 Kobierzyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KOSZENIE I WYWÓZ TRAWY Z PÓL IRYGOWANYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PPU MELMAR Marcin Iwanek, Głogowa 17, 63-440 Raszków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZŁĄCZEK MOSIĘŻNYCH SKRĘCANYCH DO RUR PEHD ORAZ WKŁADEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EWAND Ewa Simon-Kaczkowska, 52-015 Wrocław, ul. Krakowska 180
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU W MIEJSCACH AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Usług Geologicznych GEOTEST Piotr Bohdanowicz, ul. Jordanowska 14/2, 52-403 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA: REMONT IZOLACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o., ul. Opolska 11-19, 52-010 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TLENU TECHNICZNEGO DO PRODUKCJI OZONU STOSOWANEGO W UZDATNIANIU WODY PITNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTALACJI DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI DLA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Messer Polska Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO A TAKŻE UZYSKANIE WYMAGANYCH PRAWEM NIEZBĘDNYCH ZEZWOLEŃ DLA: A) BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPACEROWEJ WRAZ …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska „EKOMPROJEKT” S-ka z o.o., 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 114
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ-MAGISTRALNEJ DN 400 W UL. WEŁNIANEJ – JELENIOGÓRSKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PHARMGAS S.A. ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DEZODORYZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ WROCŁAWIA WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKA CHEMICZNEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPLETÓW USZCZELNIAJĄCYCH DN 50-300MM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MD Mieczysław Dobrynin, ul. Widzewska 14, 92-229 Łódź
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE HYDROFORNI ORZECHOWA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH METODĄ WYKOPALISKOWĄ ORAZ PEŁNIENIE STAŁEGO NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I ROZBUDOWY KANALIZACJI NA OSIEDLU ZAKRZÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DELFA, Robert Szwed, ul. Pomorska 4/24, 50-218 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAPRAWA EKSPLOATOWANYCH PRZEZ MPWIK SP. Z O.O. PRZENOŚNYCH WYKRYWACZY GAZÓW TOKSYCZNYCH I WYBUCHOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DELTA SERVICE Stanisław Echilczuk, Iwona Kaziuk, Robert Wargenau, ul. Marecka 66, 05-22 Zielonka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODU SAMOWYŁADOWCZEGO – 1 SZT.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AUDICENTRUM, ul. Buczka, 62-030 Luboń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI SZT. 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SEZAM – INSTAL Spółka Jawna, ul. Cygana 1, 45-131 Opole
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH FIRMY MERCK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Merck Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEGLĄD I KALIBRACJA STACJONARNYCH WYKRYWACZY GAZÓW FIRMY SIEGER
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TECHNOPOMIAR Sp. z o.o., ul. Buforowa 4c, 52-131 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ POŁUDNIOWEJ DN 800 W UL. KOSZYCKIEJ WE WROCŁAWIU – ETAP E
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SKANSKA S.A. Oddział w Krakowie, Aleja Powstańców Śl. 26, 30-570 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE OSADNIKA ZIEMNEGO NA TERENIE PÓL IRYGOWANYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Inżynierii Lądowej „PROJEKT” Grzegorz Wawrzyński, ul. Trzebnicka 24/6, 50-246 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH ORAZ WODOMIERZY HYDRANTOWYCH ZE STOJAKAMI W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 5314 SZTUK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. ITRON POLSKA Sp. z o.o., ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków; 2: MIROMETR Sp. z o.o.,ul. Harcerska 11, 43-400 Cieszyn; 3: SENSUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Chrobrego 64, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DEKOLMATACJI 100 SZTUK STUDNI INFILTRACYJNYCH NA TERENACH WODONOŚNYCH MPWIK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum Firm: HYDROWIERT Kirschke & Skowron Sp. J., ul. 19 Stycznia 15, 97-400 Bełchatów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ – HYDRANTÓW PODZIEMNYCH DN 80 PN 10 Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM KULOWYM I HYDRANTÓW NADZIEMNYCH ŁAMANYCH DN 80 PN 10 Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM KULOWYM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego WOD BUD Anatol Lachowicz FILIA CIESZYCE, ul. Wrocławska 13, 55-040 Kobierzyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA ROWÓW NA POLACH IRYGOWANYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Robót Technicznych UNI-TECHN Andrzej Bucki, ul. 11-go Listopada 1A/6, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. STARGARDZKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Usług Projektowych EKOPROJEKT, ul. Promenada 25, 54-025 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ROZBUDOWY SYSTEMU DEZYNFEKCJI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ- KOMORA DEZYNFEKCYJNA …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno- Ściekowej „BIPROWOD” Sp. z o.o., ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE HYDROFORNI ORZECHOWA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Urządzenia Filtracyjne „CERFILTR”, ul. Grunwaldzka 30A, 50-356 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH METODĄ WYKOPALISKOWĄ ORAZ PEŁNIENIE STAŁEGO NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO DLA BUDOWY I PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLACH POLANOWICE I SOŁTYSOWICE WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DWOJAK – Andrzej Dwojak, ul. Drzewna 7/1, 53-656 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZASUW KOŁNIERZOWYCH (ZABUDOWA DŁUGA, KRÓTKA) I OBUDÓW TELESKOPOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DOMEX Sp. z o.o., ul. Pieszycka 11, 58-200 Dzierżoniów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODTWARZANIE NAWIERZCHNI PO AWARIACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Budowlany mgr inż. Dobrosław Sosnowski oraz „Przybud” Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe Przybud Sp. z o.o.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH MODUŁÓW RADIOWYCH W ILOŚCI 1265 SZTUK DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. ITRON POLSKA Sp. z o.o. ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków; 2. MIROMETR Sp. z o.o.,ul. Harcerska 11, 43-400 Cieszyn; 3. SENSUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Chrobrego 64, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU STUDNI ZASTĘPCZYCH NR 3Z, 4Z, 7Z I 9Z NA UJĘCIU WÓD PODZIEMNYCH Z UTWORU NEOGENU NA TERENIE UJĘCIA WODY W LEŚNICY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Geofizyka Toruń Sp. z o.o., ul. Chrobrego 50, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH METODĄ WYKOPALISKOWĄ ORAZ PEŁNIENIE STAŁEGO NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO DLA BUDOWY I PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ OBEJMUJĄCYCH 4 ZADANIA Z LOKALIZACJĄ WE WROCŁAWIU…
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. AKME Spółka z o.o. Zdzisław Wiśniewski, ul. Wierzbowa 3 50-056 Wrocław; 2. AKME Spółka z o.o. Zdzisław Wiśniewski, ul. Wierzbowa 3 50-056 Wrocław; 3.DELFA Robert Szwed, ul. Pomorska 4/24 50-218 Wrocław; 4. AKME Spółka z o.o. Zdzisław Wiśniewski, ul. Wierzbowa 3 50-056 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CHLORU CIEKŁEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PCC ROKITA S.A. ul. H.Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW W ZPW MOKRY DWÓR WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości INNEN Sp. z o.o., ul. Siemianicka 57, 55-120 Oborniki Śl.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA ANALIZATORÓW JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW FIRMY HACH-LANGE EKSPLOATOWANYCH W MPWIK WE WROCŁAWIU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SYGNAŁOWEJ I PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BUFOROWEJ WE WROCŁAWIU (SPIĘCIE KOŃCÓWEK SIECI – ETAP II)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „HYDRO-TAP” Stanisław Kafel, ul. Borowa 101 Wilczyce, 51-361 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE ARMATURY FILTRÓW PIASKOWYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCJI WODY MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „STALMONT” Sp. z o.o., ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PODCHLORYNU SODOWEGO – CHLORAN (I) SODU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BRENNTAG POLSKA Spółka z o.o., ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO NAPĘDU POJAZDÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 7a, 02-366 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KSZTAŁTEK ŻELIWNYCH O ŚREDNICACH DN 50 – 300 (NASADY, ŁĄCZNIKI KOMPENSACYJNE, TRÓJNIKI T, KOLANA Q, ZWĘŻKI FFR, KRÓĆCE FF I F)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo „MD” Mieczysław Dobrynin, ul. Krzyżowa 14 m 14, 91-457 Łódź
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ POŁUDNIOWEJ DN800 /UL. AGRESTOWA/ ETAP D
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WODOROTLENKU SODOWEGO 48-50% DO KOREKTY PH WODY UZDATNIONEJ W ILOŚCI 1600 T
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PCC Rokita S.A. Kompleks Chlorowy, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE RUROCIĄGU TŁOCZNEGO OD PRZEPOMPOWNI SĘPOLNO DO PRZEPOMPOWNI SZCZYTNIKI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Bezwykopowej Renowacji Sieci Podziemnych Sp. z o.o., ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o., ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 2 SZT. POMP ZATAPIALNYCH DLA PRZEPOMPOWNI MICHAŁÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Hydroserwis Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYNAJEM 8 SZTUK SAMOCHODÓW SAMOWYŁADOWCZYCH O ŁADOWNOŚCI OD 10 DO 15 TON
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„KONSORCJUM – GRUPA 6” s.c.,ul. Komeńskiego 19a, 54-514 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REAKTYWACJA TERMICZNA GRANULOWANEGO FORMOWANEGO WĘGLA AKTYWNEGO TYPU SORPCYJNEGO STOSOWANEGO DO UZDATNIANIA WODY PITNEJ W ZPW NA GROBLI WRAZ Z WYDOBYCIEM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GRYFSKAND Sp. z o.o., ul. Fabryczna 4, 74-100 Gryfino
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CHLORYNU SODU W POSTACI ROZTWORU WODNEGO O STĘŻENIU 25%
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BRENNTAG Polska Sp. z o.o., ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
MONITORING KIERUNKÓW PRZEPŁYWU WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE SKŁADOWISKA ODPADÓW WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GEOSKOP s.c., ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
LIKWIDACJA STUDNI GŁĘBINOWYCH WRAZ OPRACOWANIEM NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROWIERT Kirschke & Skowron Sp. J. ul. 19 Stycznia 15, 97-400 Bełchatów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA I STEROWANIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH SN W MPWIK WROCŁAW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Badawczo – Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki MIKRONIKA, ul. Wykopy 2/4 60-001 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA LIKWIDACJI STACJI UZDATNIANIA WODY „SOŁTYSOWICE” ORAZ PRZEPOMPOWNI WODY CZYSTEJ PRZY UL. KLECIŃSKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA POLICHLORKU GLINU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP FLYGT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Hydroserwis Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ POMIĘDZY STADIONEM I RZEKĄ ŚLĘZĄ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe STALMONT Sp. z o.o., ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FLOKULANTA DO ZAGĘSZCZANIA (KONDYCJONOWANIA) 15 000 MG S.M. OSADU NADMIERNEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KLIMAPOL Sp. z o.o., Dąbrowica 127 C, 21-002 Jastków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE SYSTEMU MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ – ETAP I
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELBUD S.A., 60-203 Poznań, ul. Krauthofera
Pełen opis przetargu